Wat betekent geen van beide?

De persoonsvorm komt in getal overeen met de kern geen ('niet één, niemand'). Geen van beiden is bereid zich te verontschuldigen. Jan en Erik werden allebei verwacht, maar geen van beiden was aanwezig. Geen van beide mannen werd geselecteerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het geen van beide of geen van beiden?

Als beide naar personen verwijst en zelfstandig gebruikt wordt, schrijven we geen van beiden. Beide is zelfstandig gebruikt als er geen zelfstandig naamwoord op volgt en beide ook niet aangevuld kan worden met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is de betekenis van beiden?

beide - Hoofdtelwoord 1. elk van twee ♢ Wat een schattige foto van beide honden. Ze kijken beiden naar hetzelfde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Waarom niet beide?

Beide schrijf je zonder -n als het bij een zelfstandig naamwoord hoort. Het maakt in dat geval niet uit of het over een persoon, een bedrijf, dier, instituut, instelling of ding gaat. Daarnaast schrijf je beide zonder -n als het zelfstandig in de zin staat en niet op 1 of meer personen slaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op detaaltrainer.nl

Wat is het beide of beiden?

Of je beide of beiden schrijft, hangt af van de vraag waarnaar het verwijst. Als het over twee personen gaat, schrijven we beiden. In alle andere gevallen blijft de n achterwege. Dat is het geval als het gaat om twee dingen, maar ook als er sprake is van een persoon en een ding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandale.nl

Twan Kersten | Fantasia een ei is geen ei, twee ei is een half ei en drie ei is een paasei!

31 related questions found

Is beide goed?

Beide is goed als het hoort bij het zelfstandig naamwoord dat er vlak achter staat. Beiden kan alleen gebruikt worden om naar personen te verwijzen. Er staat dan geen zelfstandig naamwoord achter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Welke woordsoort is beide?

Ook beide is een bepaald hoofdtelwoord; het duidt altijd een tweetal aan. Onbepaalde hoofdtelwoorden zijn veel en weinig en hun trappen van vergelijking (veel - meer - meest en weinig - minder - minst).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Is het beide of beiden ouders?

Als er een zelfstandig naamwoord volgt, schrijf je altijd: beide. Beide ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding. Beide apparaten zijn bij ons verkrijgbaar. Volgt er geen zelfstandig naamwoord en gebruik je beide(n) dus zelfstandig, dan ligt de zaak anders.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandale.nl

Wat is het verschil tussen beide en allebei?

Je kunt allebei voor zowel dingen als mensen gebruiken. Dit woord heeft veel overlap met beide en beiden, maar het gebruik is een beetje anders. Voor een zelfstandig naamwoord kun je zowel allebei als beide gebruiken, maar je moet de toevoegen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thedutchonlineacademy.com

Is het voor ons beide of beiden?

In de combinatie ons beiden krijgt het woord beiden een -n omdat het naar personen verwijst en zelfstandig gebruikt is. De combinatie ons beide* is niet correct. Ze zullen ons beiden uitnodigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is beide prima?

Beide bedrijven zijn prima werkgevers. Beide verwijst niet naar een persoon en is niet zelfstandig gebruikt (want het wordt gevolgd door het zelfstandig naamwoord “bedrijven”). Daarom voeg je geen -n toe.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Wat betekent quitte of dubbel?

quitte - ontslagen van, vrij;„quitte of doublé spelen”: het verloren terugwinnen of dubbel betalen; alles op het spel zetten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Wat betekent het dubbel?

Het woord dubbel betekent 'twee', maar met een ander telwoord dan twee betekent het 'maal' of '-voudig'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijfwijzer.nl

Is het wat of dat?

Het woord 'dat' wordt gebruikt als je verwijst naar een bepaald zelfstandig naamwoord. Voor onbepaalde verwijzingen gebruik je daarentegen 'wat'. Dit leidt bijvoorbeeld tot de volgende zinnen: Het boek dat hij heeft gekocht, heeft een blauwe kaft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tekstblad.nl

Wat een zelfstandig naamwoord?

Wat is een zelfstandig naamwoord? Een zelfstandig naamwoord is een woordsoort dat een mens, dier, ding, (eigen)naam, gebeurtenis, plaats of abstracte zaak zoals gevoelens aanduidt. Voorbeelden van zelfstandig naamwoorden zijn: man,, kat, tafel, Amsterdam, moederdag, hemel of liefde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op squla.nl

Is het allebij of allebei?

De correcte spelling is alle twee.

Combinaties van alle en een telwoord worden altijd los geschreven: alle twee, alle drie, alle vier, alle vijf, alle zes, alle zeven, alle acht, alle negen, alle tien enzovoort. Allebei wordt wel aaneengeschreven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is allebei?

(van twee personen of dingen) de een en de ander

Voorbeelden: `Jullie gaan nu allebei naar bed. `, `Allebei de partijen willen er beter van worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woorden.org

Heeft beide een meervoud?

Toelichting. Woorden als beide en alle krijgen in het meervoud een -n als ze verwijzen naar personen en zelfstandig gebruikt worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Is het andere of anderen?

Je gebruikt anderen als het (1) zelfstandig gebruikt wordt en (2) naar personen verwijst. In alle andere gevallen gebruik je de vorm andere. Andere(n) is zelfstandig als het niet gevolgd wordt door een zelfstandig naamwoord en je geen aanvulling kunt maken met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde of de vorige zin.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Is allebei juist?

Gebruikelijker dan alle twee is beide of allebei; deze laatste vorm wordt altijd als één woord geschreven. In de praktijk worden alletwee en alledrie ook wel aaneengeschreven. In de Woordenlijst van 1995 werd de vorm alledrie opgenomen, maar in de huidige Woordenlijst wordt alle drie weer los gespeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Waarom moet je zinnen kunnen ontleden?

Waarom eigenlijk? Als je weet hoe een zin is opgebouwd, dan kan je de betekenis makkelijker achterhalen. Ook is de spelling van sommige woorden afhankelijk van hun plaats in de zin. Is het voor je eigen taal al handig om te weten hoe een zin in elkaar steekt, als je een andere taal moet leren, is dat helemaal handig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterontleden.nl

Wat voor een soort woord is niet?

Bijwoord. ▸ Dit zou toch niet mijn laatste nacht op aarde worden?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wiktionary.org

Is het de laatste of het laatste?

Het is zowel 'de laatste' als 'het laatste'. Als je het aanwijst is het 'die laatste' of 'dat laatste'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woorden.org

Is hetzelfde aan elkaar?

De correcte spelling is hetzelfde, aaneen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het dat of die?

Het betrekkelijk voornaamwoord die verwijst naar de-woorden; dat naar het-woorden, ongeacht het biologisch geslacht. Naar het-woorden die personen aanduiden (meisje, mannetje, vrouwtje, ventje, neefje, nichtje, familielid, Tweede Kamerlid enzovoort), wordt met dat verwezen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net