Wat betekent hamdullah?

Miljoenen malen per dag weerklinkt in de Nederlandse steden het Hamdulillah, de Arabische vertaling van God zij geloofd. En evenals christenen gebruiken moslims dit halleluja om verwondering, dankbaarheid of tevredenheid uit te drukken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trouw.nl

Wat moet je zeggen als iemand Alhamdulillah?

Dus als iemand van jullie niest en Allah prijst (door Alhamdoelillaah te zeggen), dan is het een verplichting voor iedere moslim die hem hoort om 'YarhamoekAllaah' (Moge Allah jou genadig zijn) tegen hem te zeggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Wat betekent Hamdoelilah?

Met je volledige hart kunnen zeggen al-hamdoelilah. God zij geprezen, ongeacht de omstandigheden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op groene.nl

Wat zeg je als iemand je bedankt islam?

We zullen Allah voor altijd dankbaar zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kaartje2go.nl

Wat moet je na Allah zeggen?

Subḥānahu wa ta'alā (Arabisch: سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى, geprezen en verheven is Hij) is een uitdrukking door moslims gebruikt na het horen, zeggen, schrijven van of een verwijzing naar de Arabische vertaling van de naam God, Allah, afgekort als swt of het Nederlandse gvH.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hadieth Studio - Alhamdoelillah Nashied | Vocals only

44 related questions found

Hoe zeggen moslims amen?

Amin is een Arabisch woord waarvan de stam dezelfde betekenis heeft als de Hebreeuwse stam. Moslims gebruiken amin op dezelfde wijze als gelovige joden en christenen amen. Amin wordt in het bijzonder gezegd na de recitatie van de eerste soera (al-Fatiha) van de Koran.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kro-ncrv.nl

Hoe zeg je hallo in de islam?

Toen de Islam is gekomen heeft Allah de Verhevene de groet voorgeschreven aan de gelovigen, deze groet is de vredesgroet namelijk: Assalamo Alaykom Warahmatollahi Wabarakatuh. Allah azw zegt in Surat Nour: “Wanneer jullie dan huizen binnentreden, geef julliezelf dan de salam, een groet van bij Allah, gezegend en goed.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op alhijra.nl

Wat antwoord je op Allah y Rahmou?

We antwoorden meestal met "Alhamdulillah" ("Geprezen zij God") gevolgd door "Subhanallah wa bihamdihi" ("Glorie zij God"). Maar als we onze condoleances aanbieden in het Arabisch: "Allah y rahma", reageren we met "Amin" .

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-imen.com

Wat zeg je op Bismillah?

Voluit is het 'Bismillah Al Rahman Al Raheem', wat betekent: 'In Naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stichtingbekeerling.nl

Hoe zeg je Moge Allah je zegenen?

Barak Allahu fik!

Letterlijk “moge de zegening van Allah over je neerdalen!”

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op samennogbeter.nl

Wat is de betekenis van mashallah?

Mashallah (Arabisch: ما شاء الله), ook geschreven als Maşallah of Ma Shaa Allah, is een Arabische term en betekent "wat God heeft gewild". Masallah wordt vaak gebruikt om waardering, vreugde, lof of dankbaarheid uit te drukken voor een bepaalde gebeurtenis of een bepaalde persoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is de betekenis van Bismillah?

Bismillah is een uitdrukking in het Arabisch die "in de naam van God" betekent. Het wordt vaak gebruikt als een soort van zegen of zegenwens voor iets wat iemand gaat doen of waar iemand voor staat. De betekenis van bismillah is dus "in de naam van God".

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Wat is de betekenis van Subhanallah?

Subhanallah betekent "Glorie zij Allah". Vaak gebruikt om Allah te prijzen voor Zijn genade in tijden dat je het het minst verwacht. Het getuigt van het feit dat niets onmogelijk is bij Allah.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-imen.com

Wat is de betekenis van Halal?

Wat betekent halal? Halal betekent letterlijk vertaald uit het Arabisch toegestaan en omschrijft alles wat volgens de Islam geoorloofd is. Wat precies is toegestaan staat vermeld in de Koran (het Heilig Islamitisch boek). Het tegenovergestelde van halal is 'haram', het niet toegestane en het verbodene.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op freshtable.nl

Wat zeg je bij het niezen?

Niet alleen in Nederland, maar in heel veel landen wordt tot op de dag van vandaag “gezondheid” gezegd als iemand niest.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op maxvandaag.nl

Wat zeg je tegen Allahuma Barek?

Als reactie is het gepast om de volgende woorden uit te spreken: Wa Fieka BarakAllâhoe, oftewel: Moge Allah jou ook zegenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op volkabulaire.nl

Wat moet je antwoorden op Allah y barak fik?

Wat te antwoorden op barak Allaou fik? (Voor een man, vrouw of meerdere personen) We antwoorden door te zeggen: wa fik al barakah, wat betekent dat de zegen ook op jou is. Voor een man: Wa fika baraka Allah (وَفِيكَ بَارَكَ الله). Voor een vrouw: Wa fiki baraka Allah (وَفِيكِ بَارَكَ الله).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-imen.com

Wat zeg je als iemand gaat eten islam?

Als hij iets nuttigde, anders dan melk, dan was de Profeet (vrede zij met hem) gewoon te zeggen: “Allahoemma baarik lanaa fiehi, wa atcimnaa khayran minhoe.” (O Allah, zegen het voor ons en voed ons met beters dan dit.)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Wat gebeurt er met katten na hun dood islam?

Volgens de meeste moslims hebben dieren geen “eeuwige ziel” (zoals mensen) en vergaan ze na de dood tot stof, daar waar de ziel van de mens ook na de dood blijft voortleven, hetzij in de hemel, hetzij in de hel. Het Boeddhisme stelt dat een levend wezens telkens opnieuw herboren worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kuleuven.be

Wat geef je een Marokkaan als er iemand dood is?

Het is binnen de Marokkaanse cultuur gebruikelijk dat bezoek een pak suiker en pakken koekjes meeneemt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op volkskrant.nl

Hoe kun je Allah bedanken?

Hij betuigt zijn dank hiervoor door middel van lofprijzingen en goede daden. Hij dankt Allah voor de gunst van kracht door zich in te zetten voor de zwakkeren. Hij dankt Allah voor de gunst van geld door daarvan uit te geven aan de armen. Hij dankt Allah voor de gunst van voedsel door het voeden van de armen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Wat zeg je terug op Salam?

Wie gegroet wordt, kan het volgende terugzeggen: “Wa calaikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakaatoeh.” Dit betekent in het Nederlands: “Vrede zij ook met jullie, en de Barmhartigheid van Allah en Zijn zegeningen.” Bij het groeten houden wij het dus niet alleen maar bij zwaaien, maar wij spreken het ook uit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Wat moet je antwoorden op Salam?

Het minste wat je dient te doen, is te antwoorden met “Wa ʿalaykoem us-Salaam” en als je hieraan toevoegt “wa Rahmatoellaahi wa Barakaatoeh”, dan zal dit completer zijn en dit heeft de voorkeur. Het beantwoorden is verplicht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Hoe zeg je God in het Arabisch?

Wat moslims betreft, Allah is gewoon het Arabische equivalent en de vertaling van God.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trouw.nl

Hoe zeg je Allah vergeef mij?

“Wie het volgende zegt: Astaghfiroellaah, aladie laa ilaaha illa hoe, al-Hayy ul-Qayyoem, wa atoebo ilayh (Ik vraag Allah om vergiffenis, er is geen ware god dan Allah, de Levende de Onderhouder en ik keer me berouwvol tot hem). Hij wordt vergeven, ook al vlucht hij van het strijdveld.”

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com