Wat betekent het P bord?

Die P staat voor speed pedelec. Snelle elektrische fietsen zijn dus verboden op fietspaden waar dat bordje staat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op radio2.be

Wat betekent bord met P?

P+R staat voor Parkeren en rijden. Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers. Parkeergelegenheid ten behoeve van elektrische auto's. Bij dit bord mag je alleen parkeren met een elektrische auto die je oplaadt (de stekker moet in de auto zitten).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Wat betekent een blauw bord met een P?

Er moet parkeergeld worden betaald.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Waar mag ik parkeren op de openbare weg?

Parkeer je op de rijbaan, dan doe je het als volgt:
  • zo dicht mogelijk naast de rand van de rijbaan.
  • rechts in de rijrichting. Dus zomaar ergens op de rijbaan of langs links stilstaan of parkeren, is verboden.
  • dubbel parkeren of stilstaan is verboden.
  • minstens 1 meter vrije ruimte laten tussen twee geparkeerde wagens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gratisrijbewijsonline.be

Wat betekent parkeerbord?

Het parkeerbord geeft aan dat er hier sprake is van een parkeerplaats.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op esvshop.nl

Weet jij wat de betekenis is van dit verkeersbord?

42 related questions found

Wat zijn de 5 soorten verkeersborden?

Er zijn zes hoofdcategorieën waarin verkeerborden worden opgedeeld: gevaarsborden (A), voorrangsborden (B), verbodsborden (C), gebodsborden (D), parkeren-en stilstaan borden (E) en aanwijzingsborden (F).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op goossaert.be

Welke borden mag je niet parkeren?

Parkeerverbod. Aan de kant van de weg waar dit bord is geplaatst, mag je niet parkeren. Je mag hier wel passagiers laten in- of uitstappen of goederen laden of lossen. Het parkeerverbod geldt niet voor parkeervakken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Hoe weet je of je ergens mag parkeren?

Buiten de bebouwde kom mag je niet parkeren op de rijbaan van een voorrangsweg. Op andere wegen mag dit wel, tenzij anders aangegeven. Ook mag je in de berm parkeren. In al deze situaties mag je het verkeer niet hinderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allianzdirect.nl

Hoe lang mag een auto langs de weg staan?

Je mag maximaal 2 uur parkeren, behalve als een opschrift of onderbord een kortere parkeertijd geeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.be

Hoelang mag je op de openbare weg parkeren?

Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wegcode.be

Wat betekent P en R bord?

P+R staat voor 'Park and Ride'. Deze parkeerterreinen zijn bedoeld voor mensen die hun auto parkeren en verder reizen met het openbaar vervoer naar hun uiteindelijke plaats van bestemming.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ret.nl

Wat betekent een witte driehoek op de weg?

Een verdrijvingsvlak bestaat uit diagonale strepen of een witte driehoek. Het is niet toegestaan te rijden op een verdrijvingsvlak. Boete € 280,-. Bestuurders moeten altijd stoppen vóór een voor hen bestemde stopstreep.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Heeft rechts altijd voorrang?

Rechts heeft voorrang, met uitzonderingen

Bestuurders op een onverharde weg verlenen voorrang aan bestuurders op een verharde weg. Bestuurders verlenen voorrang aan een tram. Alle weggebruikers moeten bestuurders van een voorrangsvoertuig voor laten gaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Wat betekent bord K?

Met een K. Als je zo'n K ziet, betekent het dat op die locatie gezinkerde kabels liggen. Stel: er worden werkzaamheden verricht bij het water, dan is het handig om te weten waar zo'n zinker verstopt zit. Ook voor schippers is het tijdens het ankeren noodzakelijk om te weten waar een zinker ligt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op indebuurt.nl

Wat betekent het bord?

bord, schijfvormig voorwerp dat wordt gebruikt om voedsel van te eten. bord, groot vlak voorwerp dat meestal aan een muur hangt en waarop voor vele mensen bedoelde tekst of dergelijke kan worden gezet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wiktionary.org

Wat betekent verboden te parkeren bord?

In een parkeerverbodzone geldt overal een parkeerverbod. Er mag alleen geparkeerd worden op parkeerplaatsen. De zone stopt na het verkeersbord dat het einde van de zone aangeeft. In de parkeerverbodzone zijn parkeerplaatsen duidelijk te herkennen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zaanstad.nl

Is parkeren op de stoep verboden?

Zowel het laden/lossen (stilstaan) als het parkeren op de stoep is niet toegestaan. De boete voor het parkeren op de stoep bedraagt (in 2022) € 100,= en is strafbaar gesteld in art. 10 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op skandara.nl

Is parkeren in 2 vakken strafbaar?

Het niet parkeren in een parkeervak is dus strafbaar, bij gebruik van twee vakken voldoet men ook niet aan die regel. Indien op een parkeerterrein aangeduid met het bord E4 (parkeerplaats) dient men in de parkeervakken te parkeren. Ook de letter P op het wegdek op een woonerf dient opgevolgd te worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Wat is het verschil tussen parkeren en stationeren?

Stilstaan en parkeren zijn gedefinieerd in de regelgeving: Stilstaan doe je enkel wanneer je iemand laat in- of uitstappen of je auto in- of uitlaadt, of dat nu 1 minuut of 1 uur duurt. Parkeren doe je wanneer je langer stilstaat dan nodig voor het in- of uitstappen of in- of uitladen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.be

Hoe mag je niet parkeren?

Parkeren is verboden: In zones waar een parkeerverbod geldt of op plaatsen waar een verkeersbord aangeeft dat het verboden is om te parkeren, dit parkeerverbod geldt dan aan die zijde van de weg waar dit bord is geplaatst voor het gehele wegvak oftewel tot het volgende kruispunt. Binnen 5 meter van een kruispunt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theoriewereld.nl

Wie heeft voorrang bij parkeren?

Tijdens het parkeren moet het motorvoertuig aan alle andere verkeersdeelnemers voorrang geven. Dit geldt bij het uitvoeren van alle bijzondere manoeuvres.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op aanrijdingletsel.nl

Kun je een boete krijgen voor fout parkeren?

Als u uw voertuig parkeert op een plek waar dat niet mag, krijgt u een bekeuring. Vaak wordt uw auto dan ook weggesleept. De bekeuring voor verkeerd parkeren van een voertuig kost € 100. Voor het onterecht parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats is de hoogte van de boete € 400.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op denhaag.nl

Wat betekent een bord met een kruis?

Verkeersbord met kruis betekenis: u nadert een gevaarlijk kruispunt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op unitedconsumers.com

Wat betekent bord met streep?

Een rood bord met een (witte horizontale) streep geeft aan dat je van deze kant de straat niet in mag rijden, maar van de andere kant kan wel verkeer komen. Rode randen met een streep of een kruis en blauwe vlakken hebben te maken met het stilzetten van het voertuig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op betekenis-van.nl

Wat betekent gele streep op de weg?

Gele streep op de stoeprand

Is de lijn onderbroken, dan mag je hier niet parkeren. Is de lijn doorgetrokken, dan is zelfs stilstaan verboden. Net als laden en lossen of even snel uitstappen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl