Wat gebeurt er na aangifte zeden?

Na het onderzoek
Als het politieonderzoek is afgerond, kijkt de officier justitie of er genoeg bewijs is. Als dit zo is, komt er een rechtszaak. Een rechter bepaalt dan of de verdachte straf krijgt. Het gebeurt ook dat de zaak wordt geseponeerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Hoe lang duurt onderzoek zedenzaak?

OM: 80% van de zedenzaken moet binnen 6 maanden na ontvangst van de politie op zitting zijn geweest: waarvan 60 dagen voor de eerste beoordeling en 4 maanden tot de eerste zitting. ZM: 80% van de zedenzaken krijgt binnen 3 maanden na zitting 1e aanleg een eindvonnis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op strafrechtketen.nl

Wat gebeurt er als er aangifte tegen je is gedaan?

In de aangifte staat zoveel mogelijk over de mishandeling vermeld. Alles wat de politie tijdens zo'n onderzoek doet, bijvoorbeeld een buurtonderzoek, komt op papier. Wanneer je weet wie de mishandeling gepleegd heeft, kan de politie deze persoon aanhouden of uitnodigen op het politiebureau voor een verhoor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Kan een zedenzaak verjaren?

Wat is de verjaring bij een zedenmisdrijf? Sinds 1 april 2013 kunnen misdrijven waarvoor je 12 jaar (cel-)straf of meer kan krijgen, zoals verkrachting, niet meer verjaren. Ook misdrijven die vóór 1 april 2013 zijn voorgevallen en nog niet verjaard waren, zijn nog strafbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op margriet.nl

Wat te doen bij zedendelict?

Melding doen en contact met de politie

Neem contact op met de politie op 0900-8844 om een melding te doen van wat er is gebeurd. Een melding doen is iets anders dan aangifte doen. De politie brengt je in contact met de afdeling zedenzaken. Dit noemen we ook wel de zedenpolitie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferhulp.nl

Voor de rechter: dit gebeurt er tijdens een strafzaak - RTL NIEUWS

32 related questions found

Hoeveel schadevergoeding na seksueel misbruik?

Bij seksueel geweld moet u tegen uw wil seksuele handelingen uitvoeren, ondergaan of zien. Het maakt voor de vergoeding niet uit of u zich heeft verzet en of er dwang is gebruikt. De vergoeding is een vast bedrag van € 385,-. Dit bedrag is gelijk aan het wettelijk verplicht eigen risico.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schadefonds.nl

Wat valt onder zeden?

Enkele voorbeelden van zedenmisdrijven

seksueel misbruik: verkrachting, aanranding en ontucht. kindermisbruik. grooming (digitaal kinderlokken) kinderporno.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Hoe lang duurt het voordat een zaak verjaard?

Voor misdrijven geldt een verjaringstermijn van 6, 12 of 20 jaar. Ernstige misdrijven verjaren niet. Misdrijven waarop een boete, hechtenis of gevangenisstraf staat van maximaal 3 jaar. Zoals stroperij en het niet opvolgen van een ambtelijk bevel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is een zedenincident?

Een zedendelict is een misdrijf. Dit betekent dat het een ernstige strafbare gedraging is. Het gaat om een “misdrijf tegen de zeden”. Een misdrijf tegen de zeden is een gedraging in strijd met hetgeen dat anderen fatsoenlijk en goed vinden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zedendelict-advocaat.nl

Wat doet de politie na een aangifte?

Als u aangifte doet bij de politie, dan stellen we samen met u de aangifte op. Wij stellen u vragen over het misdrijf en we vertellen wat uw rechten als slachtoffer zijn. Tijdens het aangifte doen of als klacht meldt, legt u een officiële verklaring af.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Kan je zien als er aangifte tegen mij is gedaan?

U kunt ook informatie over uw aangifte, het onderzoek en de eventuele strafzaak vragen bij het Slachtofferloket.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat gebeurt er na een aangifte bij de politie?

Na uw aangifte gaan we onderzoek doen. We laten u weten hoe het gaat met het onderzoek. Soms doen we dat persoonlijk. In andere gevallen sturen wij u een brief of kunt u het zelf opzoeken op uw persoonlijke pagina op politie.nl.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Wat doet de zeden politie?

De zedenpolitie heeft als taak om zedenmisdrijven op te sporen en seksueel geweld te bestrijden. Daarnaast verleent de zedenpolitie zorg aan slachtoffers van zedendelicten. Zij verwijzen slachtoffer door naar hulpinstanties zoals het Centrum voor Seksueel Geweld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kantoorvanbreukelen.nl

Hoe lang duurt het voordat een strafzaak voorkomt?

Wanneer een verdachte in voorlopige hechtenis zit, moet een strafzaak in beginsel binnen 16 maanden is afgerond. Wanneer een verdachte niet in voorlopige hechtenis zit, moet de strafzaak in beginsel binnen 24 maanden zijn afgerond. Er zijn uitzonderingen op die 16 maanden en 24 maanden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op problemenmetjustitie.nl

Hoeveel tijd tussen aangifte en verhoor?

Op het politiebureau moet de politie je binnen 6 tot 9 uur verhoren. Als je verdacht wordt van een licht strafbaar feit (zoals baldadigheid) dan heeft de politie maximaal 6 uur de tijd om dat te onderzoeken en jou te verhoren (met jou te praten over het strafbare feit en over jou zelf).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Wat verstaat men onder zedenfeiten?

verkrachting, aanranding van de eerbaarheid,...) Zedenfeiten zijn strafbare feiten die ingaan tegen de goede zeden of de openbare zedelijkheid, zoals verkrachting, aantasting van de eerbaarheid en exhibitionisme. Meestal zijn deze feiten seksueel getint.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.be

Welk seksueel gedrag is strafbaar?

Meer vormen van seksueel overschrijdend gedrag strafbaar

Je bent strafbaar als je weet of had moeten weten dat de ander niet wil; Seksuele intimidatie, zowel offline als online; Volwassenen die seksueel getinte berichten sturen naar kinderen onder de 16 jaar (sexchatting).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is de straf voor seksueel misbruik?

De straffen voor aanranding, verkrachting en seksueel misbruik lopen uiteen van een taakstraf tot een langdurige gevangenisstraf. In zeer ernstige gevallen wordt een gevangenisstraf gecombineerd met TBS met dwangverpleging. In de wet is bepaald welke maximum gevangenisstraf er opgelegd kan worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferhulp.nl

Welke schulden vervallen na 5 jaar?

Een vordering tot periodieke betaling, zoals rente, huur en pacht en voor alles wat bij het jaar of een kortere termijn moet worden betaald. De verjaringstermijn gaat in vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is. Elke betalingstermijn afzonderlijk verjaart na verloop van 5 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schuldinfo.nl

Kan ik online zien of ik een strafblad hebt?

U kunt geen kopie krijgen van uw strafblad. U kunt wel een verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst om uw strafblad in te zien. Op de website van de Justitiële Informatiedienst staat hoe u het verzoek moet indienen. U krijgt dan van de rechtbank een uitnodiging om het uittreksel in te komen zien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjib.nl

Wat zijn lichte misdrijven?

Eerste onderscheid soorten misdrijven

Eerst dient nog opgemerkt te worden dat er twee smaken bestaan qua misdrijven: Lichte misdrijven (feit waarbij de verdachte niet meer dan 6 jaar gevangenisstraf opgelegd krijgt) Zware misdrijven (feit waarbij de verdachte meer dan 6 jaar gevangenisstraf opgelegd krijgt)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op de-strafrechtadvocaat.nl

Wat voor straf krijg je?

Welke straffen zijn er? De belangrijkste straffen zijn een boete, een taakstraf en gevangenisstraf. De rechter kan ook maatregelen opleggen. Daaronder valt bijvoorbeeld ontneming van geld dat door het misdrijf is verkregen, het betalen van schadevergoeding of – de meest ingrijpende – tbs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Wat is er erg aan een strafblad?

U bent verplicht de waarheid te vertellen en dus aan te geven als u een strafblad heeft. Ook kan een strafblad problemen opleveren met het aanvragen van een visum of verblijfsvergunning. Of uw verblijfsvergunning kan worden ingetrokken. Verder wordt het onmogelijk om bepaalde beroepen uit te oefenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtstelefoon.nl

Wat komt er op strafblad?

Bij een lage straf voor een overtreding krijgt u geen strafblad. Het gaat dan om een geldboete van de rechter of het OM van minder dan € 130. Kreeg u van de rechter een extra straf bovenop de geldboete? Dan kunt u wel een strafblad krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl