Wat is beter WW of Ziektewet?

De Ziektewet-uitkering is 70% van uw dagloon, en is inclusief 8% vakantiegeld. Daarom is uw Ziektewet-uitkering hoger dan uw WW-uitkering, want daar wordt het vakantiegeld jaarlijks apart betaald in mei.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Wat is beter ziek uit dienst of WW?

Dit ondanks het feit dat voor een werknemer het “beter”is om ziek uit dienst te gaan, immers de aanspraak op een WW-uitkering wordt daardoor uitgesteld en de werknemer houdt langer recht op een uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op strijpadvocatuur.nl

Heeft Ziektewet invloed op WW?

Nadat u 10 weken een Ziektewet-uitkering heeft ontvangen, bent u weer beter. U kunt dan opnieuw WW aanvragen, omdat de maximale uitkeringsduur van uw WW-uitkering nog niet is bereikt. U kunt dan nog maximaal 33 weken (52 – 19) WW krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Wat krijg je na een Ziektewet-uitkering?

Werknemer en Ziektewet-uitkering

De Ziektewet-uitkering van uw werknemer stopt als hij weer aan het werk kan, de AOW-leeftijd bereikt of overlijdt. Anders eindigt de uitkering na maximaal 104 weken (2 jaar). Is uw werknemer dan nog ziek, dan krijgt hij mogelijk een WIA-uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoe hoog is de Ziektewet-uitkering verstrekt door het UWV?

De Ziektewet-uitkering is meestal 70% van uw dagloon. Om de Ziektewet-uitkering per week te berekenen, vermenigvuldigen wij de uitkering per dag met 5. Om uw uitkering per maand te bepalen, vermenigvuldigen wij de uitkering per dag met 21,75.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Dit moet je weten over de ww-uitkering

15 related questions found

Is ziekte-uitkering hoger dan werkloosheidsuitkering?

De eerste zes maanden is de ziekte-uitkering gelijk aan de werkloosheidsuitkering die je ontvangen zou hebben indien je werkloos was gebleven. Is de werkloosheidsuitkering hoger dan 60 procent van het basisloon, dat bepaald wordt door je werkloosheidsinstelling?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cm.be

Hoe snel betaald UWV Ziektewet?

Wij betalen uw Ziektewet-uitkering nadat wij uw Inkomstenopgave hebben ontvangen. Uw uitkering staat daarna binnen 14 dagen op uw rekening.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoe lang kan je in de Ziektewet zitten?

U heeft maximaal 2 jaar recht op een Ziektewet-uitkering. Maar uw Ziektewet-uitkering kan ook eerder stoppen. Bijvoorbeeld omdat u de AOW-leeftijd bereikt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat gebeurt er als je 1 jaar in de Ziektewet zit?

Als u ongeveer een jaar ziek bent, krijgt u mogelijk een Ziektewet-beoordeling. Dit is een gesprek met een verzekeringsarts en meestal ook met een arbeidsdeskundige. Zij beoordelen of u nog kunt werken en wat u daarmee kunt verdienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Wat gebeurt er als je 2 jaar in de Ziektewet zit?

Na 2 jaar (104 weken) stopt uw Ziektewet-uitkering. Het is belangrijk dat u zich ruim voor die tijd alvast informeert over een WIA-uitkering. WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U kunt een WIA-uitkering aanvragen als u door ziekte niet of minder kunt werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoelang mag je ziek thuis zitten en ontvang je een WW uitkering?

U krijgt de Ziektewet-uitkering maximaal 2 jaar (104 weken). Uw Ziektewet-uitkering stopt als u volgens ons uw oude werk weer kunt doen. Of als na de Ziektewet-beoordeling blijkt dat u passend werk kunt doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Kan ik WW aanvragen als ik ziek ben?

De eerste 13 weken dat u ziek bent, heeft u nog recht op WW. Dit betekent dat u aan de WW-verplichtingen moet blijven voldoen. U moet dus blijven solliciteren en afspraken nakomen die u met ons heeft gemaakt. Als u niet genoeg solliciteert of afspraken niet nakomt, dan kan dat gevolgen hebben voor uw WW-uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoeveel geld krijg je na 2 jaar Ziektewet?

Je hebt recht op een WIA-uitkering als: Je na 2 jaar ziekte niet meer dan 65% kunt verdienen van het loon dat je verdiende voor je ziek werd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Wie betaald Ziektewet na ontslag?

Vanaf het moment dat uw dienstverband eindigt, hoeft uw werkgever u geen loon meer te betalen. U krijgt dan een Ziektewet-uitkering van UWV. Wil of kan uw werkgever u niet ziek melden? Meldt u zich dan zelf ziek via UWV Telefoon Werknemers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Kan de bedrijfsarts je verplichten te gaan werken?

Wanneer verplicht bedrijfsarts tot werken? Dat de bedrijfsarts verplicht tot werken komt nooit voor. Deze persoon heeft namelijk een adviserende rol. Hij of zij zal aan u als werkgever daarom aangeven of de werknemer wel of niet in staat is om te werken volgens de beoordeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op proficientgroep.nl

Hoe lang in de Ziektewet met depressie?

Wat zijn de consequenties? Als je een depressie hebt ben je ziek, in juridische termen: arbeidsongeschikt. Jouw werkgever is op grond van de wet gehouden om de eerste twee jaar van jouw ziekte loon door te betalen. Daarna kom je mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtopjuristen.nl

Hoe lang in de Ziektewet met burnout?

Gemiddeld duurt een burn-out negen maanden, dit wil zeggen, je bent negen maanden op ziekenkas. Van je burn-out af raken kan echter jaren duren. Het gaat hier om gemiddelden. Dit betekent dat er werknemers zijn die na een maand gaan werken en dat er mensen zijn die drie jaar van hun job weg blijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op algida.be

Heb je altijd recht op Ziektewet?

In de volgende situaties heeft u, ondanks dat u geen werkgever heeft, toch recht op een Ziektewet-uitkering: U bent uitzendkracht en ziek. U bent oproepkracht of invalkracht en ziek. U heeft een fictief dienstverband en bent ziek (voor o.a. thuiswerkers, musici en artiesten).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat kun je wel en niet tegen een bedrijfsarts zeggen?

Het is absoluut onverstandig om aan te geven dat je écht niet meer wilt werken en/of terugkeren of dat je weigert om mee te werken aan het re-integratieplan dat de bedrijfsarts voor je heeft opgesteld. Als je je niet kunt vinden in dat plan, kun je aangeven wat je er niet prettig aan vindt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op intermediair.nl

Hoe lang krijg je 100 ziekengeld?

De eerste 2 jaar van uw ziekte is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen. Hij moet per jaar minstens 70% van uw brutoloon betalen. In de meeste cao's staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoe betaald UWV Ziektewet uit?

Wij betalen uw Ziektewet-uitkering 1 keer per week achteraf. Het bedrag staat op woensdag of donderdag op uw rekening. De betaalspecificatie staat op maandag of dinsdag al voor u klaar op Mijn UWV.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoeveel loon na 1 jaar Ziektewet?

Als u ziek bent moet uw werkgever meestal maximaal 2 jaar uw loon doorbetalen. U heeft dan recht op minimaal 70% van uw loon. In het eerste jaar dat u ziek bent, heeft u recht op minimaal het minimumloon, ook als dit meer is dan 70% van uw loon. In het tweede ziektejaar mag uw loon minder zijn dan het minimumloon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat is beter WIA of WW?

Het verschil tussen de WW en de WAO + WIA, is dat de WW niets te maken heeft met ziekte, maar met werkloosheid. De WAO en de WIA zijn beide ziektewetuitkeringen die ook weer uit verschillende varianten bestaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op payingit.nl

Wat verandert er na 1 jaar ziekte?

Na een jaar:

Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Kan je zelf ontslag nemen als je ziek bent?

Ontslag nemen om medische redenen

U moet voldoen aan 1 van deze voorwaarden: Vanwege uw psychische toestand op dat moment dat u ontslag nam, kan u dit niet verweten wordt. Het is schadelijk voor uw gezondheid als u weer zou gaan werken. De verwachting is dat uw gezondheid niet op korte termijn verbetert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl