Wat is C in Nederlands?

(a) We schrijven c in de uitheemse elementen -act, -actie, -actief, -ca, -caresse, -caris, -caster, -cateur, -catie, -cator, -catrice, -cus, -ect, -ectie, -ectief, -ica, -icus, -scoop, -uct of -uctie. (b) We schrijven c in de uitheemse elementen co-, col-, com-, con-, contra-, cor- aan het begin van een woord.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woordenlijst.org

Hoe noem je een Ç?

Een cedille (in ç en ş, via Frans cédille uit Spaans cedilla, verkleinwoord van ceta, de letter 'z') is een diakritisch teken dat onder andere in de spelling van het Albanees, het Catalaans, het Frans, het Portugees en het Turks wordt gebruikt. De cedille is een haakje dat onder een medeklinker wordt geplaatst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is het verschil tussen C en ç?

In het Frans wordt de cédille alleen onder de c gebruikt en hier geeft het aan dat de c niet als een k moet worden uitgesproken maar als een s. De ç staat dan ook alleen maar voor de klinkers: a, o of u. Een woord waarin de cédille wordt gebruikt is: garçon. Le garçon, betekent 'De jongen' in het Frans.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikibooks.org

Wat is de kleine c in fysica?

Soortelijke warmte is een grootheid die aangeeft hoeveel warmte-energie er nodig is om 1 kg van een stof 1 K of 1 °C in temperatuur te laten stijgen. Het symbool van soortelijke warmte is c (kleine letter om het te onderscheiden van warmtecapaciteit).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op natuurkundeuitgelegd.nl

Hoe heet een C met een haakje?

Cédille (ç), typ ' en dan c. Circonflexe (ê), typ ^ (verschuiving + 6) dan e. Tréma (ö), typ ” (verschuiving + ') dan o. Om Franse aanhalingstekens « » te typen, gebruik ctrl + alt + [ en ], respectievelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op aflahaye.nl

Gesloten verklaringsborden (type C borden)

30 related questions found

Hoe maak je een c?

Alt+C maakt direct een ç.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nerds.nl

Wat is de constante C?

Wat betekent de veerconstante (C)? De veerconstante (C) is een getal dat de stugheid van een veer aangeeft. Het is de gelijk aan de kracht die nodig zou zijn om een veer 1 meter uit te rekken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op natuurkundeuitgelegd.nl

Welke eenheid is C?

De coulomb (C) is de eenheid van elektrische lading (Q). De eenheid is vernoemd naar de Franse natuurkundige Charles-Augustin de Coulomb (1736 - 1806). De coulomb is gedefinieerd als de lading van het elektron gedeeld door 1,602176634×10-19.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rug.nl

Welke eenheid heeft C?

Het symbool van soortelijke warmte is c (kleine letter om het te onderscheiden van warmtecapaciteit). De eenheid is Joule per Kelvin per kilogram J/(K·kg) ofJ/(°C·kg).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op natuurkundeuitgelegd.nl

Hoe spreek je de c uit?

De ç verandert de uitspraak van de letter 'c'. Je ziet de ç alleen staan voor de letters a,o of u. Bijvoorbeeld: leçon (les). De ç wordt dan uitgesproken als een s.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Waar zit de c cedille?

Alt 135. Met de linker Alt toets en numeriek toetsenbord [?]

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leren.wrts.nl

Hoe kringel onder c?

Een c met cedille typ je met Alt+135 voor de kleine ç, en Alt+0199 voor de hoofdletter Ç.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Waarom c?

In sommige Franse, Catalaanse en Portugese woorden zit een ç. Het kommaatje onder de c is een cedille. Na de ç staat altijd een a, o of u. Een gewone c voor de a, o of u wordt als een k uitgesproken (cadeau, code, cumulatief), maar de ç wordt uitgesproken als s.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterspellen.nl

Hoe tilde teken typen?

Met je toetsenbord:
  • Qwerty-toetsenbord: typ de tilde met [Shift] plus de toets links van de [1] of de [Z];
  • Azerty-toetsenbord: typ de tilde met [Alt gr] (rechts van spatiebalk) plus de [=~+]-toets (schuin rechts boven [Alt gr]).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe leestekens typen?

Letters met leestekens
  1. Aigu (á, é, í, ó, ú, ý): typ het teken ' (links naast de ENTER-toets) en daarna de letter.
  2. Cedille (ç): typ het teken ' (links naast de ENTER-toets) en daarna de letter c.
  3. Trema/umlaut (ä, ë, ï, ö, ü, ÿ): typ het teken ” (links naast de ENTER-toets) en daarna de letter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vingervlug.online

Hoeveel C is 1 AH?

Biej accu's weurtj de capaciteit (d.i. de maximaal lajing - neet te verwarre mit de capaciteit van eine condesator) opgegaeve in ampère-uur (Ah) of milliampère-uur (mAh); 1 Ah is geliek aan 3600 coulomb.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op li.wikipedia.org

Wat is C bij stroom?

Wat is een Coulomb (C)? Coulomb is de eenheid van elektrische lading en gelijk aan de lading die in 1 seconde ergens doorheen stroomt bij een stroomsterkte van 1 Ampère. De eenheid Coulomb is dus afgeleid van de SI-basiseenheid Ampère.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op natuurkundeuitgelegd.nl

Wat is de C in e mc2?

De betekenis van E = mc. De vergelijking E = mc2 betekent in feite dat massa m en energie E twee verschillende namen zijn voor dezelfde onderliggende grootheid. Het enige verschil tussen de twee is de constante c2 wat de snelheid van het licht in het kwadraat is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Hoe bereken je veerconstante C?

De veerconstante (c) is de deze krachttoename per millimeter uitrekking. De veerconstante is te berekenen door de maximale kracht van de trekveer (Fn) – de voorspanning (F0) te delen door de maximale veerweg (fn).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op webshop.alcomex.nl

Wat is de constante K?

K, symbool voor 1000 of 1024 om een groot getal of bedrag compact weer te geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe maak je deze c?

Cedille (ç): typ het teken ' (links naast de Enter-toets) en daarna de letter c. Trema/umlaut (ä, ë, ï, ö, ü, ÿ): typ het teken " (links naast de Enter-toets) en daarna de letter. Grave (à, è, ì, ò, ù): typ het teken ` (links naast de 1-toets) en daarna de letter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schoonepc.nl

Hoe typ je kleine letter c met acute?

(alt⌥ + cmd⌘ + T) Bij MS-Word kan het via `Insert → Symbol → Advanced Symbol` of `Invoegen → Symbolen → Meer symbolen`.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hoejetypt.nl

Hoe noem je 2 puntjes op de i?

Op het toetsenbord van je PC vind je de trema/ umlaut (“). Druk op de SHIFT + (“)-toets en daarna op de i. De letter ï verschijnt. Een (“) met een a, e, i, o, u, of y, geeft respectievelijk een ä, ë, ï, ö, ü, of ÿ.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wrts.nl