Wat is de vergoeding voor een wethouder?

Toelichting salaris Wethouder – Het salaris van een Wethouder is afhankelijk van de grootte van de gemeente en ligt tussen de €1561 en €9098 bruto per maand. Een Wethouder kan aanspraak maken op een eenmalige uitkering, een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Wat mag een wethouder declareren?

Onkosten wethouders
  • Onkostenvergoeding.
  • Scholing en contributiegelden.
  • Computer en communicatieapparatuur.
  • Reiskosten.
  • Verhuisplicht en verhuiskosten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wethoudersvereniging.nl

Wie is de werkgever van een wethouder?

Aanstelling wethouders

Wethouders worden aangesteld door de gemeenteraad. Meestal gebeurt dit naar aanleiding van het aantreden van een nieuw college dat wordt gevormd door een nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op raadsleden.nl

Wat verdient een wethouder is dit meer of minder dan een gemeenteraadslid?

Op basis van 1,0 FTE verdient een wethouder bij een middelgrote gemeente (40.001 – 60.000 inwoners) €6.864 en een raadslid €2837. In dat geval verdient de wethouder nog altijd 2,5 keer meer dan het raadslid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consultancy.nl

Hoelang mag je wethouder zijn?

De gemeenteraad is ook het politieke orgaan dat na de gemeenteraadsverkiezingen de wethouders kiest. In regel geldt hun verkiezing/benoeming voor een periode van vier jaar, gelijk aan de zittingstermijn van de gemeenteraad. De functie van wethouder bestaat sinds 1813.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat doet een wethouder?

19 related questions found

Kan een wethouder ontslagen worden?

Op basis van artikel 49 van de Gemeentewet kan de raad het vertrouwen opzeggen in een wethouder en desgewenst besluiten tot ontslag. Als die procedure wordt gevolgd, dan gaat het ontslag per direct in. De raad dient daaraan een ontslagbesluit ten grondslag te leggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vng.nl

Waar moet een wethouder wonen?

Dient een wethouder verplicht te wonen in de gemeente waarin hij of zij is benoemd? In beginsel dient de wethouder in de gemeente te wonen waar hij of zij wethouder is. De gemeenteraad kan echter voor de duur van een jaar ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vng.nl

Wat verdient een wethouder per maand?

Toelichting salaris Wethouder – Het salaris van een Wethouder is afhankelijk van de grootte van de gemeente en ligt tussen de €1561 en €9098 bruto per maand. Een Wethouder kan aanspraak maken op een eenmalige uitkering, een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Wat verdient een wethouder netto?

Een wethouder verdient bij benadering tussen de € 1561 (laag) en € 9098 (hoog) aan salaris (bruto). Dit komt erop neer dat je als wethouder een netto salaris verdient van tussen de €1464.08 (laag) en € 5302.56 (hoog) per maand gerekend met gemiddelde uren van een werkweek van 40 uur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hoebeginik.nl

Wat mag een wethouder bijverdienen?

Een wethouder mag 14 procent van het salaris 'gratis' bijverdienen. Van het geld dat de bestuurder boven dat bedrag verdient, wordt een deel ingehouden op het loon. De gedachte hierachter is dat het wethouderschap de hoofdbaan moet zijn en geen bijbaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rtlnieuws.nl

Wat moet je kunnen als wethouder?

“Besluitvaardig zijn, flexibel en koersvast. Dat is wat je als wethouder nodig hebt. Daarnaast moet je goed kunnen schakelen met allerlei typen mensen. Van gesprekken met bewoners over een sociaal woningbouwproject tot ministers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op geerts-partners.nl

Wie controleert de wethouder?

Voorzitter van de gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt waar het bestuur zich op hoofdlijnen mee bezighoudt. En controleert het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). De raad bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Welke bevoegdheden heeft een wethouder?

De burgemeester is voorzitter van B&W. Iedere wethouder heeft een eigen beleidsterrein (portefeuille), bijvoorbeeld financiën, verkeer, milieu, welzijn of volkshuisvesting. Het bepalen van het beleid gebeurt echter in het college van B&W. Het college doet voorstellen aan de gemeenteraad en verdedigt die daar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op denederlandsegrondwet.nl

Wat is het verschil tussen wethouder en raadslid?

Een raadslid houdt zich bezig met vaststellen van beleid op hoofdlijnen en ziet toe op een goede uitvoering van het beleid. De wethouders worden vervolgens door de gemeenteraad benoemd. De raad is geheel vrij in haar keuze voor een wethouder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wolderwijd-juristen.nl

Is wethouder een functie?

Een Wethouder is een Openbaar Bestuurder binnen een gemeente. De functie van Wethouder is te vergelijken met de functie van minister in de landelijke politiek en met de functie van gedeputeerde in de provinciale politiek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nationaleberoepengids.nl

Wat doet een wethouder in de gemeente?

Taken wethouders

Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, bijvoorbeeld onderwijs of financiën. De wethouder komt op voor de belangen van zijn taakgebied. Wethouders hebben hierover overleg met ambtenaren van het Rijk en de provincie. Ze hebben ook gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is het wachtgeld van een wethouder?

Een wethouder die drie maanden werkte, krijgt zes maanden wachtgeld. Tussen drie maanden en twee jaar volgt twee jaar wachtgeld. Heeft de wethouder langer dan twee jaar gewerkt, dan ontvangt deze drie jaar en twee maanden wachtgeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leidschdagblad.nl

Wat is het salaris van Rutte?

Het salaris van de minister-president is € 186.414 per jaar (2023). Dat is inclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Ook heeft de minister-president recht op een vaste onkostenvergoeding en een aantal andere tegemoetkomingen en voorzieningen. Dat is geregeld in het Voorzieningenbesluit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is het salaris van een huisarts?

Het startsalaris ligt rond de €5800,- bruto per maand. Het gemiddelde salaris van een huisarts in loondienst komt uit op ongeveer € 6900,- bruto per maand. Wanneer je meer dan tien jaar ervaring hebt, zal het salaris stijgen naar zo'n € 8000,- bruto per maand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werkenbijartsenzorg.nl

Wat verdient een burgemeester netto?

Per maand is dit een netto vergoeding van €416,55! De burgemeesters die in deze grote gemeentes werken hebben daarnaast vaak een auto met chauffeur. Als we dit loon berekenen per uur, ervan uitgaande dat de burgemeester ongeveer 65 uur per week werkt, 48 weken in het jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onetime.nl

Hoeveel wethouders heeft de gemeente?

Het gemiddeld aantal wethouders per gemeente (344 gemeenten sinds de raadsverkiezingen van 2022) komt voor het eerst uit boven vier: 4,13 wethouders per gemeente. Lokale partijen hebben hun positie als grootste in de lokale democratie versterkt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op decollegetafel.nl

Kan de burgemeester ook wethouder zijn?

Het ambt van burgemeester is onverenigbaar met onder meer het ambt van minister, staatssecretaris, lid Raad van State, lid Algemene Rekenkamer, Nationale Ombudsman, Commissaris van de Koning(in), gedeputeerde, lid gemeenteraad en wethouder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op parlement.com

Wat betekent de wethouder?

Een Wethouder is een Openbaar Bestuurder binnen een gemeente. De functie van Wethouder is te vergelijken met de functie van minister in de landelijke politiek en met de functie van gedeputeerde in de provinciale politiek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Hoe schrijf je een wethouder aan?

De afkorting van 'burgemeester en wethouders' is van oudsher wél met hoofdletters: college van B en W. Naast college van B en W komt geregeld de notatie college van B & W voor, met een ampersand (&). Het heeft de voorkeur om en te schrijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl