Wat is de wortel uit 289?

Je kunt dan van die getallen alvast heel makkelijk de wortel trekken. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361 en 400. Wat is 289 ? 289=17 .

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wisfaq.nl

Hoe bereken je de wortel uit?

Het nemen van een vierkantswortel van een getal is dan ook het tegenovergestelde van het kwadraat nemen van een getal. Zo is 3 in het kwadraat bijvoorbeeld 9 (32 = 9), dus de vierkantswortel van 9 is 3. In symbolen is dit √9 = 3. Het "√" -symbool laat hier zien dat je te maken hebt met een vierkantswortel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Hoe bereken je de wortel zonder rekenmachine?

Voor het bepalen van de vierkantswortel van een geheel getal, kun je het gehele getal delen tot je een antwoord krijgt dat hetzelfde is als het getal waar je het gehele getal door deelt. Bijvoorbeeld: 16 gedeeld door 4 is 4, en 4 gedeeld door 2 is 2, enz.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lykkesliv.net

Wat is wortel van 400?

Het getal in de wortel is de uitkomst van 2 dezelfde getallen die je vermenigvuldigt. √400 is 20, want 20 × 20 = 400.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gynzy.com

Wat is de wortel van 144?

Dus: √144 = 12.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Wat is de wortel van een getal?

27 related questions found

Hoeveel is √ 961?

Square root of 961 is 31.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cuemath.com

Wat is de wortel van 16?

De wortel berekenen van een bepaald getal zoals 9 of 16? De wortel van 9 is 3, zoals de wortel van 16 = 4.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lykkesliv.net

Wat is wortel rekenen?

Worteltrekken is het omgekeerde van kwadrateren. Het kwadraat van vijf is '5 tot de macht 2' = 25. Het omgekeerde is de wortel van 25 = 5. De wortel is een getal dat te maken heeft met de oppervlakte van een vierkant en de zijde van dat vierkant.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op goedekennis.dedicon.nl

Wat is de wortel van 13?

13 ≈ 3,6 . Je kunt wortels ook schatten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wm.math4allview.appspot.com

Waarom kan je wortel niet uitrekenen?

De wortel uit een getal is altijd positief.

Omdat er uit een kwadraat geen negatief getal kan komen, kan een wortel van een negatief getal dus niet bestaan. Als je √(-3) wil uitrekenen dan zoek je het getal dat keer zichzelf -3 oplevert. Maar dat bestaat niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hhofstede.nl

Wat is √ 4?

√4 = 2. Want: 2 x 2 = 4. Voor worteltrekken is het dus handig om veel kwadraten te kennen. De wortel van een getal is dus het getal waarvan het kwadraat gelijk is aan dat getal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Hoeveel procent is 2 van de 5?

De breuk 25 is dus gelijk aan 40%, het percentage dat bij de strook uit het voorbeeld hoort.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Hoe bereken je de macht?

Machten zijn een vorm van rekensommen die te maken hebben met vermenigvuldigen. Je vermenigvuldigt het getal een aantal keer met zichzelf. Een voorbeeld daarvan is dus dat 5 2 hetzelfde is als 5 x 5 = 25. Het getal 2 wordt hier dan ook wel de exponent genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Wat is de wortel uit 121?

Zelfstandig naamwoord. De vierkantswortel van 121 is elf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wiktionary.org

Wat is de wortel 196?

√1 = 1, want 12 = 1 x 1 = 1. √9 = 3, want 32 = 3 x 3 = 9. √196 = 14, want 142 = 14 x 14 = 196. Leer de kwadraten en de wortels uit het hoofd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijnrekensite.nl

Wat is √ 50?

We can express the square root of 50 in different ways: Decimal form: 7.071. Radical form: √50 = 5√2.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cuemath.com

Wat is √ 25?

Je schrijft een wortel met het teken √. Een som schrijf je op als: √25=5. Je spreekt dit uit als 'wortel 25' of als 'vierkantswortel 25'. Een wortel is namelijk het tegenovergestelde van een kwadraat, maar er bestaan ook machtswortels!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Hoeveel is de wortel uit 3?

Wortel 3 is het positieve reële getal dat vermenigvuldigd met zichzelf het getal 3 oplevert. Het heeft een waarde van ongeveer 1,73205 en wordt wel de hoofdwaarde van wortel 3 genoemd, om verwarring te voorkomen met het negatieve getal (ongeveer -1,73205) dat gekwadrateerd ook 3 geeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is wortel van 100?

Maar je kan dit schrijven als de vierkantswortel van-- en in plaats van 100, 100 is hetzelfde als 10 keer 10. En nu weet je, de vierkantswortel van iets keer zichzelf, dat geeft gewoon dat iets. Dit is gewoon gelijk aan 10. De vierkantswortel van 100 is dus 10.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.khanacademy.org