Wat is een argumentatie fout?

Deze redeneerfout ontstaat wanneer een auteur de redenering of bewering waartegen hij of zij argumenteert, vertekent of verdraait om zo de aanval op deze redenering of bewering makkelijker te maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op www2.fgw.vu.nl

Wat is een Argumentatiefout?

Je kan met behulp van iemands motieven zijn standpunt in een kwaad daglicht stellen. Of je kan iemands standpunt schade toebrengen door iets wat hij of zij gedaan heeft 'tegen' zijn standpunt te noemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ned-extra.nl

Wat is een verkeerde Autoriteitsargument?

Autoriteitsargument of verkeerde autoriteit

Hierbij wordt een autoriteit gebruikt die het met het standpunt eens is, dus dan moet het ook wel waar zijn. Dit hoeft geen deskundige autoriteit te zijn. Er wordt dan ten onrechte beroep gedaan op deze autoriteit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op digistudies.nl

Wat is een non argument?

Een drogreden waarbij de spreker een mening of conclusie formuleert die logisch gezien niet uit de argumenten of premisse volgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Welke 3 soorten argumenten zijn er?

Soorten argumenten
 1. (1) Argumenten op basis van feiten. ...
 2. (2) Argumenten op basis van onderzoek of wetenschap. ...
 3. (3) Argumenten op basis van wat je belangrijk vindt. ...
 4. (4) Argumenten op basis van een verwachting. ...
 5. (5) Argumenten op basis van geloof. ...
 6. (6) Argumenten op basis van gezag. ...
 7. (7) Argumenten op basis van nut.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijs.stadenesch.nl

Argumenteren: de basis (1/4)

37 related questions found

Waaraan voldoet een goed argument?

Goede argumenten voldoen aan twee eisen:
 • Een goed argument is juist. Dat wil zeggen: het is waar wat je zegt.
 • Een goed argument is daarnaast geldig: het gaat over het onderwerp van het meningsverschil en niet over iets anders.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op carrieretijger.nl

Wat is een argument voorbeeld?

Wanneer je argumenteert, probeer je een ander te overtuigen van jouw gelijk. Je hoopt hiermee te bereiken dat de ander zijn mening over het onderwerp verandert. Voorbeeld: “Faalangst is iets waar je invloed op hebt (standpunt), want je kunt je gedachten om leren zetten met cognitieve gedragstherapie (argument),”.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op maakjouwimpact.nl

Wat is een redeneerfout?

Een schrijver maakt een redeneerfout als hij/zij een redenering presenteert zonder valide rechtvaardiging, en dan vervolgens stelt dat iemand anders maar eens moet bewijzen dat het niet zo is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op www2.fgw.vu.nl

Wat is een verkeerde vergelijking?

Bij een verkeerde vergelijking worden twee of meerdere dingen met elkaar vergeleken die niets met elkaar te maken hebben of niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Voorbeeld: Verkeerde vergelijking Ik vind dat je je dochter gewoon in haar eentje naar IJsland moet laten gaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Wat zijn de 12 drogredenen?

De 12 drogredenen
 • Onjuiste oorzaak-gevolg relatie.
 • Verkeerde vergelijking.
 • Overhaaste generalisatie.
 • Cirkelredenering.
 • De persoonlijke aanval.
 • Het ontduiken van bewijslast.
 • Het vertekenen van het standpunt.
 • Bespelen van het publiek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op samencommuniceren.nl

Welke redeneringen zijn er?

Redenering
 • analogieredenering: er worden daarbij specifieke gevallen met elkaar vergeleken.
 • generalisering: uit een voorbeeld wordt een algemene uitspraak afgeleid.
 • causaliteitsredenering: uit een oorzaak wordt een gevolg afgeleid of andersom.
 • autoriteitsredenering: iets is het geval omdat een autoriteit dat vindt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is een empirisch argument?

Een ervaring kan gebruikt worden als een feit. We spreken dan van een empirisch argument. Iemand kan aan het woord gelaten worden die veel van het onderwerp afweet. Er wordt dus een beroep op gezag gedaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op debijlesstudent.nl

Hoe maak je een Argumentatiestructuur?

Argumentatieschema opstellen

Kijk goed naar de signaalwoorden die horen bij het standpunt. Ga vervolgens op zoek naar de argumenten. Kijk goed naar de signaalwoorden die horen bij het argument. Kijk daarna of de argumenten die je hebt gevonden met elkaar in verband staan en probeer zo het juiste schema te maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Wat is een drogreden van de stroman?

Stroman is een drogreden waarbij niet het werkelijke standpunt van de tegenstander weerlegt word maar een (karikaturale) variant hiervan. Reageert iemand met 'Wat je eigenlijk zegt is…' let dan goed op of het vervolg klopt en jouw punt niet verdraaid wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vanhartelingsma.nl

Wat is een cirkelredenering voorbeeld?

De cirkelredenering is een discussiefout waarbij iemand een argument opvoert dat gelijk is aan het standpunt. Bijvoorbeeld: Ik vind Kees geen aardige man, want ik mag hem niet zo.” of met iets meer uitgebreider. Je hebt geen goede literaire smaak, want je leest Kluun en niet Grunberg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op debatinstituut.nl

Wat is een drogreden generalisatie?

Een overhaaste generalisatie, ook bekend als de "wet van de kleine aantallen" (de tegenhanger van de "wet van de grote aantallen"), "secundum quid" of "overgeneralisatie", is een drogreden waarbij een standpunt wordt beargumenteerd op basis van te weinig en niet-representatieve gegevens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is een valse tegenstelling?

een valse tegenstelling / dilemma: wanneer je als verdediging stelt dat er maar 1 extreem alternatief is; bv. Als we abortus legaliseren, dan staat de deur open voor kindermoord.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ugent.be

Wat is drogreden vals dilemma?

Een vals dilemma, valse tweedeling of valse dichotomie (ook wel zwart-witdenken genoemd) is een drogreden of denkfout waarbij twee alternatieven voorgesteld worden als de enige mogelijkheden, terwijl er in werkelijkheid nog andere zijn. Als zodanig is het een foute toepassing van het principe van de uitgesloten derde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is het verzwegen argument?

Als het gaat om standpunten en argumenten die impliciet aanwezig zijn door wat er wel staat of gezegd wordt, is er sprake van 'verzwegen' argumenten. Dit hoeft niet altijd te zijn om anderen te misleiden, vaak wordt er iets verzwegen omdat het vanzelfsprekend lijkt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op joho.org

Wat zijn de kenmerken van een betoog?

In een betoog wil je, net als tijdens een debat, anderen overtuigen om jouw standpunt in te nemen. Dit doe je door argumenten te brengen die jouw (opgelegde) mening ondersteunen. Je gaat er in een betoog vanuit dat de lezer het oneens is met jouw standpunt óf nog geen mening heeft over het onderwerp.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schooldebatteren.nl

Wat is compositie drogreden?

Compositie-drogreden: onjuist aannemen dat alle onderdelen van toepassing zijn op het geheel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is een betoog tekst?

Een betoog is een tekst waarin je duidelijk jouw mening geeft. Je schrijfdoel is om de lezer te overtuigen van die mening. Om dit te doen, geef je argumenten die jouw mening ondersteunen. Deze argumenten kunnen weer worden ondersteund door voorbeelden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Hoe win je altijd een argument?

Met deze vier tips win je elke discussie
 1. Zoek de juiste balans tussen inhoud, persoon en emotie. De Griekse filosoof Aristoteles wordt ook wel 'de vader van de klassieke retorica' genoemd. ...
 2. Onthoud: eerst de relatie, dan pas de informatie. ...
 3. Verrijk de Nederlandse taal. ...
 4. Wees je eigen boodschap.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op universiteitleiden.nl

Welke woorden geven een argument aan?

Argumentatie
 • omdat, daarom, dus, om die reden.
 • doordat, daardoor, waardoor, zodat.
 • met het doel dat, om te, opdat, teneinde, waartoe.
 • want, namelijk, immers.
 • zodat, met het gevolg dat, ten gevolge van.
 • kortom.
 • dat heeft geleid tot.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Kan een argument een mening zijn?

Er zijn objectieve en subjectieve argumenten. Objectieve argumenten zijn gebaseerd op controleerbare feiten. Subjectieve argumenten zijn bijvoorbeeld gebaseerd op een mening, gevoel, ervaring of vermoedens. Je kunt argumenten ontkrachten door te laten zien dat ze zwak of onjuist zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nederlandsopthamen.weebly.com