Wat is een BCG Blaasspoeling?

BCG is een medicijn dat de afweerreactie van uw blaas verbetert. Na blaasspoelingen met BCG wordt de kans dat de blaaskanker terugkomt kleiner. De behandeling bestaat uit een serie van blaasspoelingen. De spoelvloeistof moet 2 uur in uw blaas blijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op olvg.nl

Wat zit er in een BCG spoeling?

BCG staat voor Bacillus Calmette-Guérin. Dit is een vaccin dat bestaat uit een oplossing van verzwakte tuberculosebacteriën. In eerste instantie werd dit vaccin gebruikt om mensen ongevoelig (immuun) te maken van tuberculose. Het middel blijkt echter ook effectief te zijn tegen blaastumoren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op catharinaziekenhuis.nl

Hoe lang BCG spoelingen?

De BCG blaasspoelingen krijgt u in eerste instantie zes weken lang, iedere week. Daarna krijgt u 7 x 3 spoelingen verdeeld over een periode van 3 jaar. Deze spoelingen vinden plaats in maand 3, 6, 12, 18, 24, 30 en 36 na de operatie. In deze zeven maanden krijgt u drie weken lang, iedere week een spoeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op diakonessenhuis.nl

Is BCG immunotherapie?

Immunotherapie (BCG, Immucothel)

Immunotherapie is er op gericht bepaalde cellen in het afweersysteem te activeren en/of te vermeerderen, waardoor de kankercellen krachtiger kunnen worden bestreden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikazia.nl

Wat als BCG spoeling niet werkt?

'Bij patiënten die niet reageren op BCG-blaasspoelingen, moet de blaas worden verwijderd en vervangen door een urinestoma. Plus: BCG is moeilijk te produceren en daarom schaars.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amazingerasmusmc.nl

BCG Treatment for early Bladder Cancer (chemo) (May 2016)old version

43 related questions found

Waarom blaasspoelen met BCG?

BCG is een medicijn dat de afweerreactie van uw blaas verbetert. Na blaasspoelingen met BCG wordt de kans dat de blaaskanker terugkomt kleiner. De behandeling bestaat uit een serie van blaasspoelingen. De spoelvloeistof moet 2 uur in uw blaas blijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op olvg.nl

Wat zijn de gevolgen van een blaasspoeling?

De meeste patiënten verdragen blaasspoelingen probleemloos. Als er toch bijwerkingen optreden, beperken deze zich gewoonlijk tot klachten van de blaas zoals frequente aandrang om te plassen, pijnlijk of branderig gevoel in de blaas en plasbuis, moeite met ophouden van de urine, bloed of weefseldeeltjes bij de urine.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lumc.nl

Hoe vaak mag je blaasspoelen?

Je kunt in zo'n geval de blaas drie keer per week spoelen met fysiologisch zout (NaCl 0,9%). Door tijdens het inbrengen van de vloeistof wat kracht op de spoeling te zetten, blijft de blaasspoeling op hoger tempo ronddraaien in de blaas.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgpadprofessional.noordhoff.nl

Hoe snel komen Blaaspoliepen terug?

Blaaspoliepen blijven vaak beperkt tot het slijmvlies. Door middel van een kleine operatie (transurethrale resectie of TUR) kunnen de poliepen via de plasbuis verwijderd worden. Bij meer dan vijftig procent van de patiënten keren blaaspoliepen echter terug.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ziekenhuis.nl

Wat rapporteer je na een blaasspoeling?

Bekijk de hoeveelheid teruggelopen vloeistof in relatie tot de ingebrachte hoeveelheid en observeer de samenstelling van de teruggelopen vloeistof. Rapporteer bij afwijkingen aan de arts. Zorg dat een open verbinding met de blaas zo kort mogelijk duurt in verband met infectiegevaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorg-plus.nl

Wie krijgt een BCG vaccinatie?

In Nederland worden kinderen, van wie de ouders uit een land komen waar veel tuberculose voorkomt, gevaccineerd tegen deze ziekte. Deze vaccinatie wordt aangeboden aan kinderen tot 12 jaar. Met name jonge kinderen kunnen erg ziek worden van tuberculose.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ggdhm.nl

Hoe lang duurt een blaasspoeling?

Het is de bedoeling dat u probeert de spoeling twee uur in de blaas te houden. De verpleegkundige biedt u een inlegkruisje aan. Vóór iedere blaasspoeling zal de verpleegkundige vragen of u last heeft gehad van bijwerkingen. Bij klachten zal uw urine worden onderzocht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op isala.nl

Hoe gaat een blaasspoeling in zijn werk?

De blaasspoeling gaat als volgt: De verpleegkundige brengt via de plasbuis een dun slangetje (katheter) in de blaas. Via dit slangetje loopt alle urine uit de blaas. Daarna brengt de verpleegkundige via het slangetje de vloeistof met het medicijn in de blaas.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Is blaasspoeling pijnlijk?

Deze behandeling is niet pijnlijk. Nadat het medicijn voldoende is ingewerkt, kunt u het uitplassen. De verpleegkundige komt u vertellen wanneer dit kan. Na de blaasspoeling mag u het ziekenhuis verlaten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op catharinaziekenhuis.nl

Wie mag er blaasspoelen?

Blaasspoelen is een voorbehouden handeling die je als zorgprofessional, voor de veiligheid van de cliënt, correct moet kunnen uitvoeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgpadprofessional.noordhoff.nl

Wat betekent afkorting BCG?

Het bacillus Calmette-Guérin (BCG Bacille Calmette Guérin (Bacille Calmette Guérin)) vaccin is een gevriesdroogd vaccin van een levende verzwakte stam van Mycobacterium bovis bacterie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rivm.nl

Kan een Blaaspoliep goedaardig zijn?

Blaaspoliepen ontstaan ter hoogte van het slijmvlies van de blaas en zijn bijna altijd kwaadaardig. Uitzondering hierop is het zogenaamde 'Inverted papilloma', dat zeldzaam is en niet kwaadaardig. Als de poliepen oppervlakkig blijven, zijn ze niet direct gevaarlijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op maasstadziekenhuis.nl

Kan je een poliep uitplassen?

Een poliep in de blaas moet altijd worden verwijderd. De poliep kan groter worden, bloedingen veroorzaken en doorgroeien in de spierwand. Deze operatie gebeurt via de plasbuis. Deze operatietechniek wordt TUR-blaas (transurethrale resectie van een blaaspoliep) genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op asz.nl

Kan je blaasspoelen zonder katheter?

Omdat ik zoveel met deze groep patiënten werk, was ik direct enthousiast over het innovatieve product uit Hongarije, om een blaasspoeling te kunnen doen zonder katheter. Sinds twee jaar is dit alternatief beschikbaar en heet ialuadapter. Deze adapter is een mini katheter/adapter die 7 mm de urethra wordt ingebracht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op venvn.nl

Wat kost een blaasspoeling?

De kosten voor de patiënt zijn afhankelijk van de toedieningsfrequentie, alsook de samenstelling en leverancier van de gekozen blaasspoeling. Globaal bedraagt de prijs in Nederland tussen de € 45,- en € 90,- per blaasspoeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op richtlijnendatabase.nl

Kun je blaasspoelen met kraanwater?

Thuis kunt u de blaas spoelen met kraanwater.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op erasmusmc.nl

Waarom is het spoelen van de blaas en risicovolle handeling?

Het spoelen van de blaas en katheter is een risicovolle handeling volgens de Wet BIG omdat er een open verbinding is met het milieu interieur met een verhoogde kans op een nierbekkeninfectie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgmetelkaar.nl

Welke soorten blaasspoelingen zijn er?

Er zijn verschillende soorten blaasspoelingen, namelijk spoelingen met chemotherapie of immuuntherapie. Spoelingen met een chemotherapie bevatten een celdodend medicament, bijvoorbeeld Mitomycine C of Epirubicine. Spoelingen met immuuntherapie bevat een verzwakte bacteriestam (tuberkel-bacillen, BCG).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op erasmusmc.nl

Waarom continu blaasspoelen?

Door de continu blaasspoelen kan voorkomen worden dat de katheter verstopt raakt met bloedstolsels die zich vormen in de blaas. Ook kan blaasspoeling met gesloten systeem worden verricht om een geïrriteerde of ontstoken blaaswand te behandelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op extranet.volckaert.nl

Waarom niet blaasspoelen?

Spoelen van een katheter. Een blaaskatheter die goed doorgankelijk is hoeft niet gespoeld te worden. Ook niet voor de zekerheid of om verstopping te voorkomen. Spoelen van een katheter kan namelijk irritatie van de blaas veroorzaken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op urologie.slingeland.nl