Wat is een komma getal?

Een kommagetal is een getal dat niet heel is. Het is een breuk. Voor de komma staan de helen, achter de komma staat de breuk. De cijfers achter de komma staan voor de tienden, honderdsten, duizendsten, enzovoort.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op basisschooldeleer.nl

Hoe kommagetallen uitleggen?

Het zijn getallen die bestaan uit een komma (,) gevolgd door decimalen. Decimalen zijn de getallen die achter de komma staan. Een ander woord voor kommagetallen = decimale getallen. Ik giet 1,5 liter (l) melk in de kan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Wat is het komma getal van 3 5?

Je ziet dat 60100 gelijk is aan 35 . Als je de breuk hebt vereenvoudigd, dan heb je de uitkomst van de som. In dit geval is 0,60 gelijk aan de breuk 35 .

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Wat is het komma getal van 3 4?

Als je de teller van 34 deelt met de noemer ( 3 : 4 = ) dan is deze breuk gelijk aan het kommagetal 0,75. In dit geval is de breuk 34 dus gelijk aan het kommagetal 0,75.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Hoe reken je komma getallen uit?

Cijferen met kommagetallen
  1. Zet ALTIJD de komma's precies onder elkaar.
  2. Zodra je bij je berekening de komma tegen komt, zet je een komma in het antwoord.
  3. Om de getallen gelijk te krijgen, mag je een 0 achter bijvoorbeeld de tienden zetten zodat het duidelijk is hoe je honderdsten van elkaar kunt aftrekken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzeroverdebasisschool.nl

KOI TV LIVESTREAM Q&A woensdag 19 juli om 20:00

18 related questions found

Wat is 1 cijfer achter de komma?

De meest gebruikte manier is afronden op 1 decimaal. Dat betekent afronden op 1 cijfer achter de komma. Het getal 10,67 wordt dan 10,7. In plaats van twee decimalen, is er na het afronden nog maar één.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Wat is geen komma getal?

Kommagetallen worden ook wel decimale getallen genoemd. 4 is dus geen decimaal getal, maar 4,2 wel. De cijfers achter de komma noem je decimalen. 7,21 is een getal met 2 cijfers achter de komma, dit is dus een getal met 2 decimalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Welk komma getal hoort bij 1 8?

Een hele is verdeeld in acht gelijke stukken, oftewel: 1 : 8 =. Daar hoort het kommagetal 0,125 en het percentage 12,5% bij. Handig om deze gegevens bij elkaar op een overzichtskaart te hebben! Oefen het rekenen met breuken veel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Hoe schrijf je 2 5 als Kommagetal?

2/5 deel is 40% en is ook 0,40. (De nullen achteraan een kommagetal mag je weglaten. Je kunt de 0,10 en 0,40 dus ook veranderen in 0,1 en 0,4.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lesvananne.nl

Hoe rond je af op 2 cijfers achter de komma?

Als je 4,224 moet afronden op 2 decimalen, rond je het af naar 4,22. Als je 4,2251 moet afronden op 2 decimalen, rond je het af naar 4,23. Als je 4,2249 moet afronden op 2 decimalen, rond je het af naar 4,22. Als je 4,2249 moet afronden op 3 decimalen, rond je het af naar 4,225.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Welk Kommagetal hoort bij 1 9?

Leg vervolgens uit dat wanneer je wilt weten welk kommagetal er bij 3//9 hoort, je eerst kijkt naar welk kommagetal er bij 1//9 hoort. Wanneer je 1 : 9 komt er 0,111 uit, wat hetzelfde is als 1//9.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gynzy.com

Wat is het Kommagetal van 75%?

Als je dat keer 100 doet, dan kom je uit op 0,75 x 100 = 75. hoort is dus 75%. Het kommagetal dat bij het percentage 37,5% hoort is dus 0,375.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Hoe schrijf je een Kommagetal?

In een kommagetal staan achter de komma eerst de tienden, dan de honderdsten dan de duizendsten enzovoort. 8,6 betekent dus 8 helen en 6 tienden. We zeggen: acht komma zes of acht zes tienden. 4,28 betekent dus 4 helen, 2 tienden, en 8 honderdsten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fi.uu.nl

Wat is het grootste Kommagetal?

Als je ze op volgorde wilt zetten van klein naar groot, dan bekijk je eerst het eerste cijfer achter de komma van ieder kommagetal. Dan zie je dat 0,456, 0,459 en 0,421 de kleinste kommagetallen zijn. Daarna komt 0,813 als grootste getal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Hoeveel cijfers achter de komma?

Het meest gebruikelijk is om met drie cijfers achter de komma te werken. mits die mate van nauwkeurigheid gerechtvaardigd is gegeven je meetprocedure. Zet een 0 voor de punt of komma als het ook een andere getal zou kunnen zijn. Kan het alleen een 0 zijn (zoals bij p-waarden) dan kan die worden weg gelaten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderzoeksvragen.ou.nl

Hoeveel procent is gelijk aan 1 op de 8?

Een hele is verdeeld in acht gelijke stukken, oftewel: 1 : 8 =. Daar hoort het kommagetal 0,125 en het percentage 12,5% bij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Hoeveel procent is 1 op de 7?

Het geheel is 100%. Daar moet je het 1 7 deel van nemen. 100 % : 7 = 14 2 7 %. Reken deze breuken om naar procenten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wm.math4allview.appspot.com

Wat is 10 procent van?

Wat als we 10% krijgen? Tien procent is een tiende van 100%. Om 10% uit te rekenen, deel je door tien. Dus 10% van 20 minipizza's, is 2 minipizza's.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blog.bijleshuis.be

Hoeveel is 2 van de 5?

Heb je van de breuk een kommagetal gemaakt, dan kun je het vermenigvuldigen met 100; 0,4 x 100% = 40%. De breuk 25 is dus gelijk aan 40%, het percentage dat bij de strook uit het voorbeeld hoort.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Wat is 1 5 als Kommagetal?

Breuk naar kommagetal: 1/5 = 0,2.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wiskundemetvideosenoefeningen.nl

Hoe noem je een getal met een komma?

Een kommagetal is een getal dat niet heel is. Het is een breuk. Voor de komma staan de helen, achter de komma staat de breuk. De cijfers achter de komma staan voor de tienden, honderdsten, duizendsten, enzovoort.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op basisschooldeleer.nl

Wat is het verschil tussen komma en punt?

In veel gevallen is het verschil tussen een komma en een puntkomma ook te horen: voor een komma gaat de zinsmelodie iets omhoog, voor een puntkomma – en vooral voor een punt – iets omlaag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat zijn 4 decimalen?

Afronden op hoeveel decimalen

5,27439 is afgerond op 3 cijfers achter de komma: 5,274. 5,27439 is afgerond op 4 cijfers achter de komma: 5,2744 (naar boven afgerond)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterrekenen.nl