Wat is gemeen gedrag?

Gemeen gedrag is wanneer iemand bewust gedrag vertoont dat schadelijk is voor anderen. Het kan zich uiten in fysieke agressie, verbale beledigingen, roddelen, geruchten verspreiden, etc.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stoppestennu.nl

Wat als iemand gemeen doet?

Pas de regels van geweldloze of verbindende communicatie toe. Benoem vanuit een ik-boodschap wat je gehoord of gezien hebt en beschrijf vervolgens wat dit met jou doet zonder te verwijten of te oordelen. "Jouw opmerking doet me pijn." Of "Jouw opmerking kwetst mij." "Ik vind het niet prettig als je zo tegen me praat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op grenswijs.be

Hoe kun je mensen kwetsen?

Kwetsen is iemand:
 • Beledigen.
 • Schaden of beschadigen.
 • Bezeren of pijn doen.
 • Grieven.
 • Treffen in zijn/haar gevoel op een zwak of pijnlijk punt.
 • Krenken of steken.
 • Raken in zijn gevoelens of emoties.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Wat moet je doen als iemand je uitscheldt?

Laat de persoon direct op ferme toon weten dat hij of zij niet zo tegen je kan praten en dat je dit onbeleefd en respectloos vindt. Je kan die persoon ook negeren, al dan niet met de korte mededeling dat je weer bereid bent tot praten indien de ander zich normaal gedraagt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.quora.com

Wat is een botte opmerking?

Steken onder water, ongevraagde kritiek, 'grappig' commentaar: het is minstens zo kwalijk als schelden, zeggen psychologen. Wat je kunt doen als iemand een rotopmerking maakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op psychologiemagazine.nl

VMBO 3 | Gedrag | Basisstof 1 Wat is gedrag?

25 related questions found

Hoe kan je iemand op zijn plek zetten?

Leer hoe je een ander op zijn plaats zet.
 1. Gesprekstechnieken voor omgaan met lastige mensen. ...
 2. Tip 2: Leer feedback te geven op de juiste manier. ...
 3. Tip 3: Interpreteer de reactie van anderen als positief. ...
 4. Tip 4: Vergeet niet je eigen gevoelens. ...
 5. Tip 5: Het is niet persoonlijk. ...
 6. Tip 6: Blijf rustig (in elke situatie)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vitaalgezond.com

Wat is negatieve opmerkingen?

Negatieve opmerkingen kunnen komen van mensen die je niet kent, maar ook van mensen die je overduidelijk wel kent. Onder negatieve opmerkingen versta ik echt beledigingen en dingen waar je mensen mee kunt kwetsen. Het lijkt alleen soms of die mensen het echt niet door hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op esmeelifestyle.nl

Hoe kun je zien of iemand je niet mag?

Je voelt je onheus bejegend, gekwetst of geraakt. De ander is verbaal zo sterk dat je je machteloos voelt en je hebt het gevoel dat je er niet tegenop kunt. Je bent bang voor de ander: angst voor afwijzing, angst voor kritiek. Je bent boos en je weet niet zo goed wat je ermee moet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Welke scheldwoorden zijn strafbaar?

Voorbeelden van eenvoudige belediging zijn het grof uitschelden van iemand, het opsteken van een middelvinger of het spugen in het gezicht. Eenvoudige belediging is strafbaar gesteld in artikel 266 Sr. Een bijzonder vorm van belediging is smaad/smaadschrift.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ftwadvocaten.nl

Wat is neerbuigend gedrag?

Arrogante of neerbuigende mensen plaatsen zichzelf op een voetstuk. Ze voelen zich beter of belangrijker dan anderen. Vaak demonstreren ze hun meerderwaardigheid door de minderwaardigheid van anderen te benadrukken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leren.nl

Hoe voel je je als je gekwetst bent?

Je afgewezen of gekwetst voelen, gaat gepaard met een verlammende, bevriezende emotie genaamd schaamte. Schaamte komt bijvoorbeeld om de hoek kijken wanneer je je door afwijzing niet goed genoeg voelt. Schaamte trekt samen op met een negatief zelfbeeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op simonedonker.nl

Hoe zeg je iets zonder iemand te kwetsen?

Duidelijk en direct zijn

En die is de waarheid zeggen. Wat is dan het juiste om te doen? Communiceer die waarheden op een rustige en duidelijke manier. Want wanneer je met woorden speelt, geef je alleen het gevoel dat je iemand wil misleiden of de situatie manipuleren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verkenjegeest.com

Wat moet je doen met irritante mensen?

Zo maak je omgaan met moeilijke mensen of situaties leuk! 6 tips.
 1. De deur naar verandering gaat naar binnen toe open. ...
 2. Maak contact in plaats van te blijven zenden en argumenteren. ...
 3. Geef ruimte aan ieders behoefte aan vrijheid en autonomie. ...
 4. Durf te differentiëren. ...
 5. Heb lol in veranderen en 'leren' ...
 6. Laat je overtuigingen los.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op debaak.nl

Wat doet kleineren met je?

Kleineren gaat over het 'verkleinen' van de ander, zodat je er zelf beter uit springt. De functie van kleineren is dus vermijden of ontsnappen aan de ander. Het verkleinen van iemand anders gaat met passieve en/of actieve agressie gepaard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op degedragscoach.nl

Waarom kleineert mijn man mij?

Vaak is er in dit soort gevallen sprake van een narcistische of een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Zoals bij iedere persoonlijkheidsstoornis doet iemand niet uit vrije wil zoals hij doet; er ligt onvermogen aan ten grondslag. Dat neemt niet weg dat zo iemand enorm veel schade en leed kan aanrichten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op naastencentraal.nl

Wat is iemand kwetsen?

iets zeggen of doen waardoor je iemand pijn doet of boos maakt vb: Wanda was gekwetst omdat ik niet met haar mee wilde Synoniemen: beledigen krenken een beschadiging toeb... beschadigen, bezeren Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woorden.org

Wat is het oudste scheldwoord?

Vroeger hadden de mensen andere scheldwoorden dan nu. Alhoewel je sommige nog steeds zal horen, zoals belhamel, doerak, hoerenjong of bastaard. Het oudste scheldwoord is shit, dat werd al gebruikt door de oude Germanen!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op willemwever.kro-ncrv.nl

Is kwaadsprekerij strafbaar?

Kwaadsprekerij wordt ook wel laster genoemd. Laster is een strafbaar feit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advocaat-kosten.nl

Hoe bewijs je laster?

Bewijs verzamelen

Zoals apps, e-mails of opgenomen gesprekken. Dit bewijs heeft u nodig als u wilt dat er een strafzaak komt. In een strafzaak kan de rechter een boete of gevangenisstraf geven aan de dader. De dader krijgt dan een strafblad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoe weet je of je van iemand houdt?

Om te weten of je genoeg van hem houdt, moet je eerlijk naar je gevoel kijken. Zijn de gevoelens aanwezig? Een ding is zeker: als je ons om hulp vraagt, hou je in ieder geval genoeg van hem om er moeite voor te doen! Als 'houden van' niet genoeg is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 365dagensuccesvol.nl

Hoe weet je of je gebruikt wordt?

Iemand die echt voor jou gaat, hoort je het gevoel te geven dat je bijzonder bent (want, guess what, dat bén je ook!). Je bent zo zeker van jullie connectie dat onzekerheid nergens voor nodig is. Als je merkt dat je te vaak twijfelt, kan dat een teken zijn dat hij je gebruikt en hele andere verwachtingen heeft dan jij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cosmopolitan.com

Hoe laat je mensen in hun waarde?

Leer mensen beter begrijpen

Wanneer je iedereen in zijn waarde wilt laten dan houd je je niet bezig met mensen veranderen. Je houdt je bezig met mensen begrijpen. Want zodra je begrijpt waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen dan kun je niet meer oordelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sochicken.nl

Hoe sluit je je af van negatieve mensen?

Omgaan met negatieve mensen
 1. Herken de negativiteit. Het kan even duren voor je doorhebt hoe negatief iemand eigenlijk is. ...
 2. Ga niet in discussie. ...
 3. Toon medeleven. ...
 4. Stuur naar een oplossing. ...
 5. Vraag naar iets positiefs. ...
 6. Wees zelf positief. ...
 7. Snijd andere onderwerpen aan. ...
 8. Verminder het contact.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op drogespieren.nl

Wat is neerbuigend reageren?

beleefd, maar zo dat iemand voelt dat je op hem neerkijkt

1) Aanmatigend 2) Arrogant 3) Denigrerend 4) Elitair 5) Genadig 6) Geringschattend 7) Hautain 8) Hooghartig 9) Hoogmoedig 10) Hovaardig 11) Kleinerend 12) Laatdunkend 13)...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woorden.org

Hoe noem je iemand die heel negatief is?

Ze zijn pessimistisch

Pessimisten zijn over het algemeen zeer negatief. Er is geen vuiltje aan de lucht en toch merken zij de mogelijke negatieve punten op. Eigenlijk zien zij nooit ergens de positieve kant van in! Ze denken dat alles namelijk fout kan gaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op goedetengezondleven.nl