Wat is nachtelijk burengerucht?

Het verbod op nachtelijk burengerucht. Dit houdt in dat buren 's nachts geen overlast mogen veroorzaken voor hun buurtgenoten waardoor de nachtrust kan worden verstoord. Dit staat in artikel 431 van het Wetboek van Strafrecht en wordt gehandhaafd door de politie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juspecia.nl

Wat valt onder burengerucht?

Eventueel kun je je roepen op 'nachtelijk burengerucht' volgens het Wetboek van Strafrecht, artikel 431. Geluidsoverlast kunnen contactgeluiden zoals lopen op een harde vloer, overmatig traplopen of slaan met de deuren zijn. Maar ook luide muziek is een veelvoorkomende ergernis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vastgoedjournaal.nl

Wat valt onder nachtlawaai?

Een uitzondering hierop is nachtlawaai: alle lawaai dat hoorbaar is op de openbare weg tussen 22.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's morgens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stad.gent

Hoe laat moet het stil zijn bij de buren?

Tot hoe laat mag je lawaai maken? Wettelijke regels over tot hoe laat je wel of niet lawaai mag maken, zijn er niet. Wel is algemeen aanvaard dat het tussen tien uur ´s avonds en zeven uur ´s ochtends stil moet zijn. Dit om de nachtrust van je buurtbewoners te respecteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op brandmr.nl

Wat telt als overlast?

Voor overlast bestaan geen duidelijke criteria. Jouw buren mogen je uiteraard niet teveel hinder bezorgen met bijvoorbeeld geluid en stank. Een buurman die af en toe piano speelt kan vervelend zijn, maar dit valt niet onder ontoelaatbare overlast.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eigenhuis.nl

Wat kan je doen tegen nachtzweten?

40 related questions found

Wat is normaal Burengeluid?

De maximale waarden voor geluid die bedrijven mogen maken zijn: Overdag (07:00 – 18:00 uur): maximaal 70 decibel, gemiddeld 50 (per tijdsvak gemeten). Avond (18:00 – 23:00 uur): maximaal 65 decibel, gemiddeld 45 (per tijdsvak gemeten). Nacht (23:00 – 07:00 uur): maximaal 65 decibel, gemiddeld 40 (per tijdsvak gemeten).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juspecia.nl

Wat te doen bij stankoverlast van de buren?

Stankoverlast buren melden

Als u een probleem heeft met uw buren, kunt u het beste eerst samen naar een oplossing zoeken. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht over stankoverlast melden bij de gemeente. Op de gemeentelijke website staat hoe u dit kunt doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat te doen bij nachtlawaai buren?

Probeer het in plaats daarvan altijd eerst op te lossen door er met elkaar over te praten: Ga bij eventueel nachtlawaai aanbellen bij de buren (of gebruik de telefoon als je hun nummer hebt) en wijs hen erop dat ze wel heel erg luid praten, zingen, lachen… en/of dat hun muziek tot bij jou binnen te horen is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op libelle.be

Kan ik de politie bellen voor geluidsoverlast?

Wanneer bel je de politie? Als geluidsoverlast overgaat in dreiging met geweld of je bent met de buren in conflict, dan is er mogelijk sprake van een strafbaar feit en dan kun je de politie bellen. De politie kan optreden als iemand een strafbaar feit begaat of de openbare orde verstoort.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Hoe lang mag een feestje duren?

Voor privéfeesten gelden de normen die in het normale maatschappelijke verkeer geaccepteerd worden. Over het algemeen wordt een incidenteel feestje niet als storend ervaren tot ca. 00.30 uur, daarna begint de inbreuk op de nachtrust storend te worden en neemt de kans op klachten door omwonenden toe.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lokaleregelgeving.overheid.nl

Hoe bewijs je geluidsoverlast?

Indien je last hebt van luide muziek van cafés of evenementen, contacteer je buiten de kantooruren best de politie (101). Zij kunnen auditieve vaststellingen doen en proces-verbaal opstellen bij vastgestelde overlast. Dit is de enige manier waarop je een tastbaar bewijs hebt van de overlast op een bepaald moment.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jureca.be

Wat doet politie bij geluidsoverlast buren?

Vaak krijgt de politie meldingen van buurtbewoners en bekijkt deze in de buurt of er overlast is. De politie praat dan met alle partijen: de buurtbewoners én de veroorzakers, degenen die zorgen voor de overlast. Met de veroorzakers gaat de politie op zoek naar een oplossing om de klachten te verminderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Is nachtlawaai strafbaar?

Het is verboden zich tussen 22u en 07u schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord, zoals bepaald in artikel 561.1 van het Strafwetboek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.be

Is burenoverlast strafbaar?

Geluidsoverlast door buren

In veel gemeenten is burenoverlast strafbaar volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Heeft u last van geluid dat uw buren maken? Probeer hier dan eerst zelf afspraken over te maken met uw buren. Als dit niet helpt kunt u contact opnemen met de gemeente of de politie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is onrechtmatige geluidshinder?

Wanneer is er sprake van onrechtmatige geluidshinder? Niet elk storend geluid is zomaar onrechtmatig. Bij de beoordeling of een geluid al dan niet onrechtmatig is, wordt er onder andere rekening gehouden met het soort geluid, de ernst van de overlast, de duur van de overlast en de gevolgen van de overlast.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wa.nl

Hoe laat mag je klagen over geluidsoverlast?

In de wet staat niet binnen welke tijden u mag klussen. In uw gemeente kunnen hier wel regels voor gelden. Deze staan dan in een algemene plaatselijke verordening (APV). Vraag hiernaar bij uw gemeente, of kijk op de website van uw gemeente.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kun je geluidsoverlast anoniem melden?

Klagen kan anoniem, provincie, gemeente en politie horen uw klacht ook serieus te nemen als u uw naam liever niet bekend maakt. Toch ontkomt u er in sommige gevallen niet aan uw identiteit prijs te geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op milieuklachten.nl

Is buren pesten strafbaar?

Intimidatie en pesterijen doen stoppen

Boetes en (voorwaardelijke) celstraffen kunnen de buren ervan overtuigen dat ze hun gedrag maar beter aanpassen. Wanneer strafrechtelijke inbreuken niet (voldoende) kunnen worden aangetoond, kan een rechter ingrijpen met boetes, celstraffen en dwangsommen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wa.nl

Hoeveel decibel mag je na 22.00 uur?

Zo hard mag de muziek

Zo mag het geluidsniveau overdag tot 50 decibel – db(A), 's avonds 45 decibel, en in 's nachts 40 decibel zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ozhz.nl

Wie bellen voor nachtlawaai?

Kan je niet slapen door nachtlawaai komende van een feestje, een café, blaffen de honden van de buren onophoudelijk, ... Meld dit via 055 33 88 88 (tussen 6u-21u) of via noodnummer 101 (24/24).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.be

Hoe laat mag je herrie maken in het weekend?

' Een duidelijk antwoord hierop is er dus niet, maar over het algemeen gelden er een paar ongeschreven fatsoensregels op het gebied van klussen met lawaai: Klus doordeweeks alleen tussen 07:00-08:00 en 22:00 uur. Klus op zaterdag, tussen 10:00 en 20:00 uur. Klus op zondag tussen 10:00 en 16:00 uur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vtwonen.nl

Waar kan ik stankoverlast melden?

Heeft u stankoverlast van particulieren? U kunt hiervoor het beste de politie bellen op 0900-8844. De politie kan dan direct actie ondernemen. Als het nodig is, geven zij zelf de melding door aan DCMR.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dcmr.nl

Kun je stankoverlast meten?

Als u last heeft van stank en wilt weten waar deze vandaan komt, dan moet u bij Strooming zijn. Met behulp van een geuronderzoek, kunnen wij stankoverlast meten. Graag horen wij van u of u de stank kan omschrijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op strooming.nl

Waar komt die geur vandaan?

Meestal komt de stank uit een leiding, afvoerputje, door dode dieren zoals muizen, uit de kruipruimte, spouwmuur of uit luchtbehandelingskanalen. Met de neus de stank opsporen is een mogelijkheid, maar zal in veel gevallen lastiger blijken dat het vooraf leek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tekloeze.nl