Wat kan je zeggen om ziek te melden?

Bedankt, je gegevens werden correct bewaard.
 • "Ik heb een besmettelijke ziekte - de griep" Het beste excuus om een paar dagen thuis te kunnen blijven. ...
 • "Ik heb werk thuis" ...
 • "Ik heb een afspraak" ...
 • "Ik heb geen vervoer" ...
 • "Het was laat gisteren" ...
 • "Er was te veel verkeer" ...
 • "Onvoorziene omstandigheden"

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jobat.be

Wat is een goede reden om ziek te melden?

Meeste werknemers melden zich ziek vanwege griep

De belangrijkste reden voor ziekmelding is griep of verkoudheid. Die klacht staat met stip bovenaan, want maar liefst 34,7% van de respondenten in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019 geeft aan dat dit de reden was voor het laatste ziekteverzuim op werk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vismaverzuim.com

Wat zeg je als je ziek meldt?

Wat zijn tips om je ziek te melden op werk?
 1. Houd het kort. Je hoeft niet uitgebreid te vertellen wat jouw klachten zijn. ...
 2. Accepteer zelf dat je ziek bent. Jouw zelfvertrouwen begint bij jezelf. ...
 3. Geef je grenzen aan. Bang dat je werkgever je toch overhaalt om te werken?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op youngcapital.nl

Wat te zeggen tegen je baas als je ziek bent?

De werkgever verwittigen

Als je arbeidsongeschikt wordt, moet je dit altijd onmiddellijk aan je werkgever melden (dat kan bijvoorbeeld via telefoon, iemand van de familie of een collega, …). Dit is verplicht, ook al zegt het arbeidsreglement of een cao hier niets over.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op aclvb.be

Hoe zeg je dat je niet kan komen werken?

Je moet de werkgever op duidelijke en eerlijke manier vertellen waarom je niet kon werken of waarom je te laat bent op de werkvloer.
...
Tips voor het aanspreken van de werkgever
 • Wees eerlijk. ...
 • Wees direct. ...
 • Geef het zo vroeg mogelijk door. ...
 • Verzeker dat het niet nog een keer zal gebeuren. ...
 • Dankbaarheid voor begrip.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com

Ziek melden op je werk, zo doe je dat.

40 related questions found

Wat is een goede reden om af te zeggen?

Dit zijn de meest voorkomende smoesjes
 • Ik voel me niet zo lekker.
 • Ik ben te moe.
 • Ik ben het helemaal vergeten.
 • Er is iets tussen gekomen.
 • Ik wil niet onder de mensen zijn.
 • Ik heb iets anders te doen.
 • Ik heb geen geld.
 • Ik denk niet dat het leuk is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cosmopolitan.com

Hoe ziekmelden buikgriep?

Als je koorts hebt, is de kans groot dat je een besmettelijke ziekte hebt. Als je temperatuur iets hoger is dan 37 graden Celsius, moet je niet naar je werk gaan en alle anderen blootstellen aan je ziekte. Experts bevelen aan om ten minste 24 uur thuis te blijven nadat koorts die zo hoog is, is verdwenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op duic.nl

Hoe ziek melden via Whatsapp?

Jezelf ziekmelden op het werk via whatsapp is toegestaan, tenzij een personeelsreglement, kantoorhandboek, verzuimreglement, ziekteprotocol of andere document regels bevat over het ziekmelden. In dat geval moet een werknemer deze regels na leven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com

Wat als je 1 dag ziek bent?

Als werkgever kan je nu aan je werknemers vragen om voor elke dag arbeidsongeschiktheid een medisch attest voor te leggen. Vanaf 28 november 2022 zal dat niet meer voor elke ziektedag kunnen. Zodra de wet in werking treedt, moeten je werknemers je voor één dag ziekte geen medisch attest meer bezorgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op securex.be

Hoe vaak mag je ziek zijn werk?

"De meeste organisaties vinden drie keer verzuim per jaar geoorloofd." Als dat hoger is, volgt vaak een gesprek. "Rode draad van het gesprek is niet of het verzuim terecht was of niet, maar of er een reden is voor het verzuim.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rtlnieuws.nl

Hoe meld je je ziek via de telefoon?

Wat is een telefonische ziekmelding? Telefonisch contact op initiatief van de medewerker waarin hij aangeeft dat hij niet in staat is om te komen werken wegens ziekte. In de regel doet de medewerker dit bij zijn leidinggevende, conform de in het beleid c.q. verzuimregels geformuleerde afspraken (tijdstippen e.d.).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op xzellent.nl

Hoe vaak ziek zijn is normaal?

De gemiddelde verzuimfrequentie in 2019 was 1,2 keer. In alle leeftijdscategorieën verzuimen vrouwen (1,4 keer) in 2019 gemiddeld iets vaker dan mannen (1,1 keer). Naast dat vrouwen zich vaker ziek melden dan mannen, blijven zij ook langer thuis wanneer zij ziek zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vzinfo.nl

Hoe meld je je ziek op werk voorbeeld?

Een goed bericht als voorbeeld

Hi [naam], Helaas lig ik vandaag ziek op bed en moet ik aan mezelf denken. Ik kan helaas niet op werk komen vandaag en meld me bij deze af, zodat ik weer goed kan herstellen. Ik check vandaag dan ook geen mail of Teams.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bedrock.nl

Kan je een halve dag ziek zijn?

Is het mogelijk om een halve dag ziekteverlof te nemen (een voormiddag of een namiddag gecombineerd met een halve werkdag of een halve verlofdag)? Antwoord: Ja, in uitzonderlijke gevallen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op overheid.vlaanderen.be

Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben?

Als een werkgever het vermoeden heeft dat een werknemer zich onterecht heeft ziek gemeld, dan kan hij een spoedcontrole (laten) uitvoeren. Dit kan al vanaf het moment van ziek melden. Veel werkgevers voeren een ziekteverzuimbeleid waarin een procedure is opgenomen die de werknemer en werkgever moeten volgen bij ziekte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Hoe moet je je beter melden?

Bent u weer helemaal beter? Als u een werkgever heeft, meldt u zich weer beter bij hem. Als u geen werkgever heeft of vrijwillig verzekerd bent dan meldt u zich beter via de Betermelder op Mijn UWV.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoe zeg je dat je ziek bent?

5 tips
 • Zend geen mailtje, maar bel je baas om het slechte nieuws te melden, niet vijf minuten voordat je op je werk moet zijn maar zo vroeg mogelijk.
 • Excuseer je voor het ongemak dat je door je afwezigheid veroorzaakt. ...
 • Hou het telefoontje beknopt. ...
 • Ook een gemaakt hoestje of schorre stem zijn écht niet nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jobat.be

Wat kan je ziek maken?

Waarvan kun je ziek worden in eten?
 1. Bacteriën en virussen. Dagelijks lopen 2.000 Nederlanders een voedselinfectie of voedselvergiftiging op door bacteriën en virussen in het eten. ...
 2. Verbrand of te donker gebakken eten. ...
 3. Milieuverontreinigingen. ...
 4. Bestrijdingsmiddelen. ...
 5. E-nummers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op voedingscentrum.nl

Hoe lang mag ik ziek zijn?

Uw werkgever betaalt maximaal 2 jaar uw loon door als u ziek bent. Na 2 jaar ziekte heeft u misschien recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). UWV bekijkt of u hier recht op heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat stuur je op als iemand ziek is?

Een cadeautje meenemen is altijd goed. Neem iets mee waar de zieke wat aan heeft. Ligt iemand veel in bed, dan kan dat een zachte pyjama of een groot T-shirt zijn. Maar ook een boek of een tijdschrift, of muziek of een film.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kanker.nl

Wat is reactie melding WhatsApp?

Er zal namelijk steeds een melding verschijnen wanneer iemand met een emoji op jouw bericht reageert, zonder dat je ziet wat deze melding is. Zeker bij een gesprek in een groepsapp kunnen deze meldingen voor wat irritatie zorgen. Je kunt er gelukkig voor kiezen om reactie meldingen van WhatsApp uit te zetten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dezaak.nl

Welke ziekte faken?

Het Münchhausen-syndroom is een ernstige psychiatrische ziekte. Mensen met deze ziekte verwonden zichzelf of maken zichzelf opzettelijk ziek om aandacht te krijgen. Ook kunnen ze diverse klachten simuleren. Regelmatig melden zij zich bij verschillende hulpverleners en ziekenhuizen voor hulp.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclopedie.medicinfo.nl

Hoe kom je geloofwaardig ziek over?

Hier moet je wel antwoord op geven:

- Je telefoonnummer en op welk adres je blijft tijdens je ziekte. - Hoe lang je ongeveer ziek denkt te zijn. - Wat er in je werkagenda staat en waar je mee bezig bent. - Of je onder een 'vangnetbepaling valt', bijvoorbeeld omdat je orgaandonor bent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rtlnieuws.nl

Kan ik gaan werken met diarree?

Het is verstandig niet te werken of naar school te gaan met buikgriep. Niet alleen kunnen de symptomen erg vervelend zijn, buikgriep is ook erg besmettelijk. Er zijn zelfzorgmiddelen die acute diarree behandelen en tevens de rehydratie (vocht-aanvulling) ondersteunen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zelfzorg.nl

Hoe zeg je iets netjes af?

Regel der regels: geen smoesjes!
 1. geen smoes verzinnen,
 2. op tijd afzeggen (minimaal 3 dagen van tevoren, maar alles eerder is beter)
 3. bij voorkeur door te bellen.
 4. en door meteen aan te geven dat je afzegt en dat je begrijpt dat het vervelend is voor de ander.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op assertief.nl