Wat kost het om een vergunning aan te vragen?

De gemiddelde legeskosten van een omgevingsvergunning in Nederland bedraagt €375. Echter kan het per gemeente flink verschillen wat u uiteindelijk kwijt bent aan een vergunning. Daarnaast moet u in gedachten houden dat het bedrag procentueel berekend wordt ten opzichte van de geschatte projectkosten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vastgoedvergunningen.nl

Wat heb je nodig om een vergunning aan te vragen?

Wat heb ik nodig voor de vergunningaanvraag? Om een omgevingsvergunning te verkrijgen dien je een aantal dingen aan te leveren, zoals bouwtekeningen, constructieberekeningen, bouwbesluit berekeningen en foto's.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op architectdirect.nl

Kan ik zelf een vergunning aanvragen?

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via de website van uw gemeente of via Omgevingsloket online. Dit geldt voor particulieren en bedrijven. Op deze site kunt u ook de vergunningcheck invullen om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoelang duurt het om een vergunning aan te vragen?

Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen. Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 6 maanden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op omgevingsloket.nl

Wat gebeurt er als je geen vergunning aanvraagt?

In de Bouwverordening is bepaald (en ook in de Algemene Wet Bestuursrecht) dat de Gemeente handhavend mag optreden. Slopen of bouwen zonder vergunning of in afwijking van de vergunning kan een strafbaar feit opleveren. De maximale straf is hechtenis van maximaal vier maanden of een geldboete van maximaal € 4.500,–.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blenheim.nl

Dit zijn de kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor jouw verbouwing!

21 related questions found

Hoe kan ik zien of mijn buren een vergunning hebben?

Vergunningcheck. Gebruik de vergunningcheck om te controleren of u een omgevingsvergunning of watervergunning nodig hebt of een melding moet doen. De vergunningcheck geeft een uitkomst op basis van informatie over bijvoorbeeld ligging en grootte, inhouds- en oppervlaktematen, gebruiksfuncties en dergelijke.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op omgevingsloket.nl

Is een bouwvergunning gratis?

Een omgevingsvergunning aanvragen is niet gratis. Per aanvraag betaalt u een dossiertaks van 100 tot 400 euro, afhankelijk van het type aanvraag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vdsmilieuadvies.be

Wat mag zonder vergunning gebouwd worden?

Dit is (onder voorwaarden) vergunningsvrij:
 • Aanbouwen zoals een serre of garage.
 • Bijgebouwen zoals een buitenkeuken, schuurtje of tuinhuisje;
 • Verbouwingen.
 • Dakkapellen en dakramen;
 • Zonnepanelen;
 • Schuttingen en tuinhekken;
 • Schotelantennes.
 • Speeltoestellen en vlaggenmasten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op watmagikbouwen.nl

Hoe ver mag je uitbouwen zonder vergunning?

Een vergunningsvrije uitbouw mag nooit meer dan 30 centimeter boven de eerste verdieping uitkomen. Een vergunningsvrije uitbouw mag nooit hoger zijn dan 5 meter. Een vergunningsvrije uitbouw mag niet dieper zijn dan 4 meter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op das.nl

Wie geeft een vergunning af?

Algemene regel. Volgens de algemene regel zijn de gemeenten (college van burgemeester en schepenen) bevoegd voor de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stedenbouw.irisnet.be

Waar heb je een vergunning voor nodig?

In veel gevallen heeft u een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een café begint of als u gaat bouwen of verbouwen. Soms heeft u ook een vergunning nodig als u een reclamebord ophangt. Of als u gaat ondernemen in een recreatiegebied.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Wat voor soort vergunningen zijn er?

Voorbeelden van een vergunning zijn:
 • omgevingsvergunning.
 • bouwvergunning.
 • gebruikersvergunning.
 • hinderwetvergunning.
 • horecavergunning.
 • kapvergunning.
 • milieuvergunning.
 • parkeervergunning.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wie kan een vergunningsaanvraag indienen?

Antwoord. Voor een inrichting kan een aanvraag zowel door de eigenaar als de drijver van de inrichting worden gedaan. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft de regels voor beschikkingen. In de Awb is bepaald dat een belanghebbende een verzoek mag doen om een besluit te nemen (1:3 Awb).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op infomil.nl

Wie beslist over een vergunning?

Voor de behandeling van de vergunningaanvraag geldt meestal een strikte termijn. De gemeente moet binnen 8 weken na de dag van de aanvraag daarop een besluit nemen. Als niet binnen die termijn wordt beslist, en er is geen sprake van uitstel, dan ontstaat een vergunning van rechtswege.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jurable.nl

Kunnen buren een bouwvergunning tegenhouden?

Kan ik bezwaar maken tegen de bouwplannen of omgevingsvergunning van mijn buren? U kunt van tevoren bij uw buren aangeven dat u het niet eens bent met hun bouwplannen. Is de omgevingsvergunning al verleend, dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen of beroep instellen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel mag je bouwen in je tuin?

Is jouw perceel kleiner dan 100m2? Dan mag jouw bijgebouw niet groter dan 50% van jouw tuin zijn. Is jouw perceel groter dan 100m2 en kleiner of gelijk aan 300m2? Dan mag je 20% bebouwen (van het deel dan groter is dan 100m2 en kleiner of gelijk is aan 300m2).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bouwadviesshop.nl

Heeft de buurman wel een vergunning?

Weet je niet zeker of de verbouwing van jouw buren wel vergunningsplichtig is? Dan kun je via het Omgevingsloket een vergunningscheck doen. Via deze check moet je een aantal vragen beantwoorden die overeen komen met de verbouwing. Zo weet je binnen een minuut of 10 of de buren wel of niet vergunningsplichtig zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bouwadviesshop.nl

Heb je altijd een bouwvergunning nodig?

Als je constructieve wijzigingen doorvoert heb je meestal een bouwvergunning nodig. Bijvoorbeeld wanneer je een nieuw huis bouwt, een aanbouw gaat plaatsen of iets bovenop een bestaande aanbouw bouwt. Ook voor verbouwingen binnen in je woning heb je een bouwvergunning nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op unive.nl

Wie vraagt een bouwvergunning aan?

Een omgevingsvergunning kun je zelf aanvragen via het Omgevingsloket.nl. In de praktijk wordt de vergunning echter vaak aangevraagd door jouw bouwadviseur of de architect.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bouwadviesshop.nl

Heb ik een bouwvergunning nodig?

In principe moet je voor alle bouwwerken een vergunning aanvragen. Het woord 'bouwwerken' mag je in dit geval ruim interpreteren. Het herbouwen of verbouwen van een bouwwerk, net als afbraakwerken, ondergrondse of verplaatsbare constructies horen daar bij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op livios.be

Wat zijn de kosten van een omgevingsvergunning?

De gemiddelde legeskosten van een omgevingsvergunning in Nederland bedraagt €375. Echter kan het per gemeente flink verschillen wat u uiteindelijk kwijt bent aan een vergunning. Daarnaast moet u in gedachten houden dat het bedrag procentueel berekend wordt ten opzichte van de geschatte projectkosten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vastgoedvergunningen.nl

Heb je een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?

In de meeste gevallen is geen (omgevings-)vergunning nodig voor plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren. Soms is een vergunning wel nodig. Bijvoorbeeld als het niet past in het plaatselijke bestemmingsplan. Uw gemeente informeert u hierover.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie controleert bouwvergunning?

De gemeente handhaaft de bouwregelgeving door toe te zien op de naleving van de voorschriften, vanaf de vergunningaanvraag tot de oplevering van het bouwwerk. Het beleid hiervoor legt de gemeente vast in een handhavingsplan. De Rijksoverheid biedt gemeenten voorbeeld handhavingsplannen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan een illegaal bouwwerk verjaren?

Het is niet exact aan te geven na hoeveel tijd de gemeente niet meer handhavend op kan treden, maar juridisch gezien is er geen sprake van 'verjaring'. Illegaal gebouwde bouwwerken blijven dus in principe illegaal, ook na lange tijd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op helpdeskbouwregels.nl