Wat kun je doen als de politie niks doet?

Wilt u aangifte doen, maar wil de politie niet meewerken? Dat is erg vervelend. De politie is in de meeste gevallen verplicht om uw aangifte op te nemen. Als u vindt dat de politie niet meewerkt bij uw aangifte, kunt bij de politie zelf een klacht indienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nationaleombudsman.nl

Waar kan ik een klacht indienen tegen de politie?

Een klacht kan eveneens worden ingediend bij de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie. Dit kan via het online klachtenformulier of brief. Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via +3250727170.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.be

Wat doen als politie aangifte weigert?

Het wil wel eens gebeuren dat de politie een aangifte toch weigert. In dit geval kunt u een klachtenprocedure starten bij de politiechef van het hoofdbureau in uw regio. U doet dat door een brief te sturen waarin u uitlegt dat u het er niet mee eens bent dat uw aangifte niet wordt opgenomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtstelefoon.nl

Wat als de politie je niet gelooft?

Wat moet u doen als de politie weigert uw aangifte op te nemen? Wanneer de politie weigert om uw aangifte op te nemen is het belangrijk dat u een klacht indient. U kunt een schriftelijke klacht indienen bij de korpschef van het politiebureau waar uw aangifte is geweigerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtoffers-eerst.nl

Kan je de politie aanklagen?

U kunt uw klacht via een online klachtenformulier indienen bij de politiechef van de eenheid waarover u een klacht heeft. U kunt een klacht ook mondeling of per brief indienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Kinderen niet meer in de cel, alleen een streng gesprek

25 related questions found

Wat zijn mijn rechten tegenover politie?

U heeft het recht om te weten van welk strafbaar feit u wordt verdacht. U hoeft de vragen niet te beantwoorden (zwijgrecht). U heeft het recht om vóór het (eerste) verhoor vertrouwelijk met een advocaat te praten. U heeft recht op de aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor om u bij te staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op om.nl

Doet de politie altijd iets met aangifte?

Uit de meest recente CBS-cijfers blijkt namelijk dat maar een kwart van de mensen in Nederland bereid is om aangifte te doen. Het beeld is bij velen dat de politie niks doet als je aangifte doet van 'kleiner leed'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nporadio1.nl

Wat is een verhoor bij de politie?

Als de politie je vragen stelt, omdat ze denken dat je betrokken bent bij het plegen van een strafbaar feit, heet dat een verhoor. Voordat de politie het verhoor start, heb je recht op een gesprek met een advocaat. Ook is je advocaat bij het verhoor zelf aanwezig zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Kun je een verhoor weigeren?

Mag u een politieverhoor weigeren? Ja, natuurlijk! Veel mensen denken dat het verplicht is om op uitnodiging van de politie te verschijnen, maar dat is het zeker niet! U mag gewoon weigeren om naar het politieverhoor te komen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie-verhoor.nl

Heeft het zin om aangifte te doen?

Door aangifte te doen laat je de politie weten dat er een misdrijf is gepleegd. Zij kunnen dan een onderzoek starten naar het strafbare feit. Dit is nodig om de dader te vinden. Ook heb je meer kans op schadevergoeding als je aangifte doet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferhulp.nl

Welke rechten heeft een aangever?

Rechten van slachtoffers van strafbare feiten
 • 1▶ U heeft recht op informatie. ...
 • 2▶ U heeft recht op hulp. ...
 • 3▶ U kunt bescherming krijgen. ...
 • 4▶ U mag aangifte doen. ...
 • 5▶ U mag zich laten bijstaan. ...
 • 6▶ U kunt vragen om een tolk als u de Nederlandse taal niet goed begrijpt. ...
 • 7▶ U kunt een vergoeding vragen voor uw schade. ...
 • 8▶

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Heb ik recht op het doen van aangifte?

Je hebt het recht om aangifte te doen als je slachtoffer bent van een strafbaar feit. Ook als nabestaande van een slachtoffer heb je het recht om aangifte te doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferhulp.nl

Heb je bewijs nodig om aangifte te doen?

Wat neemt u altijd mee?
 • een geldig legitimatiebewijs van uzelf. ...
 • de afspraakbevestiging voor hulp bij aangifte (als u die hebt ontvangen)
 • de aangiftebrief (als u die hebt ontvangen)
 • de DigiD-machtigingscode voor 2022 van uzelf. ...
 • Doet u namens iemand anders aangifte?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Wat kost een klacht indienen?

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Algemeen bedragen: € 52,50. Voor dit bedrag wordt zonodig ook een deskundigenrapport opgemaakt. U krijgt het volledige klachtengeld terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op degeschillencommissie.nl

Wat moet je niet doen bij een klacht?

Doe geen beloftes die je niet kunt waarmaken. Laat zien dat je met de cliënt meeleeft en dat je hem of haar begrijpt. Als de cliënt het gevoel heeft dat jullie op een lijn zitten, zal hij of zij eerder geneigd zijn om mee te werken. Op die manier is de kans groter dat de klacht onderling wordt afgehandeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op solopartners.nl

Wat gebeurt er met een aangifte bij de politie?

U kunt op verschillende manieren aangifte doen bij de politie. Dat kan bijvoorbeeld telefonisch, op het politiebureau of via internet. Op de website van de politie vindt u verschillende misdrijven waarvan u aangifte kunt doen. En op welke manier u dan het beste aangifte kunt doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe word je uitgenodigd voor een verhoor?

Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit, kunt u per post een schriftelijke oproep ontvangen om door de politie als verdachte te worden gehoord. U wordt dan uitgenodigd voor verhoor. Voorafgaande aan het verhoor wordt uw identiteit door de politie vastgesteld en zal de politie uw vingerafdrukken nemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlk-advocaten.nl

Kan je na een verhoor naar huis?

Het is goed mogelijk dat de verdachte na het verhoor weer terug naar huis mag. Dat is echter geen zekerheid en afhankelijk van het feit waar de verdenking op ziet en welk onderzoek nog nodig is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elhannouche.nl

Hoe lang mag een politieverhoor duren?

De tijd tussen 0.00 uur en 9.00 uur telt hierbij niet mee. In totaal kan de politie u dus maximaal 18 uur vasthouden voor onderzoek. De (hulp)officier van justitie kan bepalen dat u langer op het bureau moet blijven voor verhoor. U wordt dan in verzekering gesteld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel uur verhoor?

Op het politiebureau moet de politie je binnen 6 tot 9 uur verhoren. Als je verdacht wordt van een licht strafbaar feit (zoals baldadigheid) dan heeft de politie maximaal 6 uur de tijd om dat te onderzoeken en jou te verhoren (met jou te praten over het strafbare feit en over jou zelf).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Wat is categorie 4 politie?

Categorie 1: getuige of slachtoffer. Categorie 2: verdachte van een misdrijf waarop geen vrijheidsstraf staat. Categorie 3: verdachte van een misdrijf die niet van zijn vrijheid is beroofd. Categorie 4: verdachte van een misdrijf die van zijn vrijheid is beroofd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op winston.be

Wat mag de politie doen?

Bevoegdheden van de politie
 • identiteitscontrole;
 • tassencontrole;
 • aanhouden en staandehouden;
 • harder rijden in het verkeer;
 • met signaallicht en sirene rijden;
 • geweld gebruiken;
 • onderzoek verrichten in een woning met een huiszoekingsbevel;
 • telefoon tappen;

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Kan ik mijn politie dossier inzien?

Politiegegevens inzien

Wilt u de gegevens inzien die de politie over u heeft geregistreerd? Dan kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de politie. U vindt een voorbeeldbrief voor inzage in uw gegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan je opgepakt worden zonder aangifte?

De meeste misdrijven zijn ambtshalve vervolgbaar. Dat wil zeggen dat de verdachte ook zonder dat er aangifte is gedaan vervolgd kan worden. Bij een klein aantal delicten kan het wel nodig zijn dat er aangifte gedaan wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op om.nl

Hoe lang blijft een melding bij de politie staan?

Bij overtredingen blijven de gegevens 5 jaar bewaard (als er een taakstraf of vrijheidsstrafvoor is opgelegd blijven ze 10 jaar bewaard). Voor misdrijven blijft het 20 jaar; of 30 jaar bewaard (als de maximale straf van het strafbare feit 6 jaar of meer is) en. Bij zedenmisdrijven blijft het 80 jaar bewaard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl