Wat mag niet in het islam?

Alles wat haram is, kunnen moslims niet eten of doen. Bijvoorbeeld: varkensvlees, alcoholische dranken en niet-ritueel geslachte vleesproducten. producten afgeleid van varkens, zoals gelatine uit varkensbeenmerg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondleven.be

Hoe mag je seks hebben in de islam?

De islamitische normen met betrekking tot seksualiteit zijn strikt. Seksuele gemeenschap buiten het huwelijk wordt niet goedgekeurd. Voor gehuwde vrouwen geldt dat zij zelfbeheersing dienen te tonen ten aanzien van andere mannen dan hun echtgenoot.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nemokennislink.nl

Wat zijn de 5 regels van de islam?

Er zijn vijf belangrijke regels in de islam: de zuilen. Die gaan over de geloofsbelijdenis (zeggen dat je gelooft in Allah als enige God), het bidden, vasten, geld geven aan de armen en de bedevaart naar Mekka. Niet alle moslims houden zich evenveel met al deze vijf zuilen bezig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op samsam.net

Wat is afgeraden in de islam?

Een aantal zaken worden als makruh beschouwd, zoals echtscheiding en het verspillen van water voor de wudu of de ghusl. Ook het spelen met je kleding tijdens de salat is afkeurenswaardig. Roken wordt vaak beschouwd als makruh, maar er zijn ook fiqh-geleerden die aannemen dat het haram is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is haram volgens de Koran?

Het woord 'haram' betekent 'verboden' in het Arabisch. Moslims gebruiken dit woord voor dingen die volgens de islam verboden zijn, zoals varkensvlees eten, alcohol drinken, liegen en jaloers zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op watwat.be

5 Dingen Die Je Niet Wist Over De Islam!

40 related questions found

Wat voor muziek is haram?

Muziek is verboden: Wanneer muziek wordt geproduceerd door het zingen en dansen van mannen en vrouwen op openbare plaatsen. Als bepaalde instrumenten alleen voor 'seculiere' doeleinden worden gebruikt, zijn ze ten strengste verboden voor gebruik voor alleen 'religieuze doeleinden'

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lokaal003.nl

Is het haram om te roken?

Roken is verboden te nuttigen en te verkopen. Haram. Roken is een zonde. Stop ermee en vraag vergeving aan Allah.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pharos.nl

Hoe erg is mastruberen in de islam?

Een vrouw vraagt op een forum of ze aan masturbatie mag doen om de verleidingen van mannen te weerstaan. “Zuster, ga vasten”, is het standaard antwoord. Mannen daarentegen kunnen volgens bepaalde stromingen wel aan masturberen doen, als ze nog niet klaar zijn voor het huwelijk en geen verleidingen willen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op oneworld.nl

Waarom mag je geen muziek luisteren in de islam?

Volgens Asrami staat er niets expliciet in de Koran over muziek, ook niet tijdens de ramadan. Wel zijn er theologische bronnen die ingaan op muziek in het algemeen. "Zo zijn er bronnen die aangeven dat naar de trommel luisteren oké is.'' Deze teksten bieden volgens haar ruimte voor interpretatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nos.nl

Wat zijn de verplichtingen van de islam?

Ze proberen zich in het dagelijks leven aan deze Vijf Zuilen te houden: geloven in Allah, bidden, liefdadigheid, vasten en: bedevaart naar Mekka. Bij de islam is heel duidelijk omschreven wat je moet doen om een goede gelovige te zijn. Als moslim moet je leven volgens de Vijf Zuilen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schooltv.nl

Wat is een halal relatie?

De enige relatie tussen een man en een vrouw wat in de islam is toegestaan is het huwelijk. Het huwelijk is bijna verplicht voor elke moslim, tenzij hij hiertoe belemmerd wordt door bijvoorbeeld gezondheidsredenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op huwelijk.nl

Wat zijn de 10 geboden van de islam?

Binnen de islam wordt gesteld dat de Mensen van het Boek zeggen dat de volgende Tien geboden aan Mozes op de berg Sinaï gegeven werden: alleen God aanbidden de sabbat waarnemen, je ouders eren, zodat je een hoge leeftijd mag bereiken, niemand doden, geen overspel plegen, niet stelen, geen valse getuigenis afleggen in ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elfri.be

Hoe lang ben je reiziger islam?

Zij antwoordde: “De afstand waarbij een reiziger zijn gebeden mag inkorten, is ongeveer 80 kilometer. Dit volgens de mening van de meerderheid van de geleerden. Het is toegestaan voor een taxichauffeur en anderen de gebeden in te korten als zij de in het begin genoemde afstand of meer afleggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Wat moet je doen na seks islam?

Aanbevolen wordt om de wassing na gemeenschap hetzelfde te verrichten zoals de Profeet (عليه السلام) deze uitvoerde: Was je handen drie keer. Was daarna je geslachtsorgaan. Verricht daarna de Wudu, die je normaal ook voor het gebed verricht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op islamcity.nl

Wat moet je doen als je klaar bent gekomen islam?

Wanneer er sprake is van een orgasme (wat het gevolg kan zijn van omgang zonder penetratie), dan wordt al-Ghoesl (de grote wassing) alsnog verplicht, omdat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: "Water is voor water" (er wordt bedoeld dat ghoesl verplicht wordt wanneer er "water" (zaad/vocht) uit ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-islaam.com

Wat valt er allemaal onder Zina?

Zina betekent seksuele gemeenschap tussen een man en vrouw die niet getrouwd zijn. Of het nu gaat om overspel waarbij de man en de vrouw getrouwd zijn of niet getrouwd zijn. De islam beschouwt zina hoe dan ook als een grote zonde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kuleuven.be

Wat moet je luisteren als je gaat slapen islam?

Het is goed om voor het slapen gaan eerst Aayat al-Koersi te reciteren, dan soerat al-Ikhlaas, soerat al-Falaq en soerat an-Naas. Hierna zeggen wij: “BismikAllaahoemma amoetoe wa ahyaa'.” Dit betekent in het Nederlands: “In Uw naam, O Allah,sterf ik en leef ik.”

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Wat zegt de islam over kerst?

"Het idee dat Jezus de zoon van God is, is in strijd met de islam. Zijn geboorte dus ook", vertelt arabist Leo Kwarten. "Veel moslims vieren daarom geen Kerst." Harde cijfers zijn er niet, maar hij schat dat 30 tot 40 procent van de moslims toch iets doet: in de vorm van feestelijke verlichting of een boom.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nos.nl

Welke anasheed is halal?

- De anasheed moeten vrij zijn van (vocale) tonen die lijken op geluiden van muziekinstrumenten. - De anasheed behoren geen tonen te bevatten, die de luisteraar "high' laten voelen, zoals gebeurd bij mensen die naar muziek luisteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-islaam.com

Wat zegt de islam over foto's?

In de Koran staat niets over een verbod op het afbeelden van mensen, en in sommige perioden hebben islamitische kunstenaars wel de profeet Mohammed afgebeeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op historianet.nl

Hoe kom je klaar als kind?

Masturbatie wordt ook wel zelfbevrediging of soloseks genoemd. Er komt een moment dat je kind masturbatie ontdekt. Door met de geslachtsdelen te spelen kan je kind zichzelf laten klaarkomen. Dit is normaal en begint soms al op jonge leeftijd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjgleiden.nl

Wat is het meest haram?

Alles wat haram is, kunnen moslims niet eten of doen. Bijvoorbeeld: varkensvlees, alcoholische dranken en niet-ritueel geslachte vleesproducten. producten afgeleid van varkens, zoals gelatine uit varkensbeenmerg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondleven.be

Welke drinken is haram?

De Islam stelt dat elke vorm van beneveling 'haram' (=slecht voor lichaam en ziel) is. Alles dat schade toebrengt aan psyche en lichaam en hierdoor de krachten van de mens aantast (teksten: al-Nisaa' 4:29; al-Baqarah 2:195) is verboden. Ook het kopen van alcohol is 'haram'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op alcoholinfo.nl

Is waterpijp roken haram?

De geleerden van de Permanente Commissie voor het geven van fatwa's zeiden: “Shisha, waterpijp en roken behoren tot de kwade handelingen en zijn Haraam vanwege de schade die ze aanrichten aan het lichaam en iemands bezit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Wat gebeurd er als je muziek luistert islam?

Imam Ghazâlî heeft over het onderwerp muziek alle beweringen geanalyseerd, de bewijzen vergeleken en is tot de volgende conclusie gekomen: Muziek, of het nu een stem of instrument is, is niet bindend aan één oordeel; het kan Haram (verboden) , Makroeh(afgeraden) en Moestahab(aangeraden) zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraagislam.nl