Wat moet er in een vof contract staan?

In een VOF-overeenkomst staan de afspraken tussen de vennoten. In een VOF-overeenkomst spreek je bijvoorbeeld af hoe de winst wordt verdeeld, wie wat mag doen en wat ieder zijn inbreng in de vennootschap is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghugo.nl

Wat staat er in een Vennootschapscontract?

Het vennootschapscontract

Een vennootschapscontract is niet verplicht, maar wel aan te raden. U legt afspraken vast over uw samenwerking. Bijvoorbeeld over hoeveel geld iedere vennoot inbrengt en hoe u de winst verdeelt. U hoeft hiervoor niet naar een notaris of advocaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Kan een vof een contract sluiten?

Omdat een vof geen rechtspersoonlijkheid heeft, kan een vof geen formele contractspartij zijn, maar is formeel sprake van een overeenkomst die wordt aangegaan met de gezamenlijke vennoten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vil.nl

Waar moet ik op letten bij een vof?

Wij adviseren u in ieder geval de volgende zaken vast te leggen:
 1. naam en doel van de vof.
 2. inbreng van de vennoten (arbeid, financiële middelen, goodwill, onroerend goed)
 3. bevoegdheden van de vennoten.
 4. bestuur en besluitvorming.
 5. verdeling van de winst of het verlies.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schenkeveldadvocaten.nl

Waarom een vof contract?

Wat als jullie uit elkaar willen en iemand anders erbij komt? Dit moet allemaal in een VOF contract worden neergelegd. Een VOF contract schept duidelijkheid tussen de vennoten, beschermt de continuïteit van de VOF, voorkomt discussies en conflictsituaties en zo ook kostbare langlopende procedures.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ligo.nl

VOF Contract | Wat is het?

44 related questions found

Wat zijn de nadelen van een vof?

Nadelen
 • Vennoten zijn onbeperkt aansprakelijk, wat dus een risico met zich meebrengt. Je privé-eigendom is niet beschermd.
 • Omdat er weinig wettelijke bepalingen zijn, is het goed om zelf de statuten zorgvuldig op papier te zetten. De hulp van een professional is aan te raden.
 • Minstens twee vennoten nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kbc.be

Kan een vof 1 eigenaar hebben?

Een VOF is een samenwerking tussen minimaal twee personen. Eén van de vennoten kan uittreden en de ander kan de onderneming voortzetten. Maar met één vennoot is er geen sprake van een VOF. De voortzettende vennoot zal dus een tweede vennoot moeten vinden om verder te kunnen gaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vennootschaponderfirma.nl

Wat is voordeliger ZZP of vof?

Uitgangspunt is dat u tot € 80.000 winst per jaar voordeliger uit bent met een vof. Dit komt omdat u als eigenaar van een vof inkomstenbelasting betaald en daardoor kunt profiteren van diverse belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Deze belastingvoordelen heeft u niet als u een bv start.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op administratiekantoorheylo.nl

Kan ik uit een vof stappen en geld krijgen?

Om uw vof op te heffen moet u deze laten ontbinden. Alle vennoten moeten dan opzeggen. Er geldt geen opzegtermijn. Wel is het verstandig om de voorwaarden van de opheffing vast te leggen in een brief, en deze door alle vennoten te laten ondertekenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Waarom is een vof fiscaal aantrekkelijk?

Fiscaal voordelig bij lagere winsten

Bij lagere winsten (onder de € 100.000) ben je fiscaal gezien voordeliger uit met een VOF dan met een BV. Als vennoot in een vennootschap onder firma betaal je inkomstenbelasting over jouw deel van de winst. Hierbij kun je dezelfde belastingvoordelen krijgen als een zelfstandige.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ligo.nl

Hoe verdeel je de winst in een vof?

Daarnaast is voor de Vof van belang dat de winst verdeeld wordt over de vennoten en iedere vennoot voor zijn of haar aandeel apart belast wordt als ondernemer. Iedere vennoot moet dus ook als ondernemer optreden en bijv. zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op shamrockadvies.nl

Wie is aansprakelijk bij een vof?

Een vennootschap onder firma (vof) is geen rechtspersoon. Iedere vennoot is hoofdelijk met zijn persoonlijk vermogen aansprakelijk voor alle schulden van de vof, dus ook voor belastingschulden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Hoe maak je een officieel contract?

Een goed contract maak je zo
 1. Maak een schriftelijk contract. Een overeenkomst is in principe vormvrij. ...
 2. Geef het contract een titel. ...
 3. Controleer de vertegenwoordigingsbevoegdheid. ...
 4. Beschrijf de bedoeling in het contract. ...
 5. Vermeld afspraken in de overeenkomst. ...
 6. Overhandig de algemene voorwaarden. ...
 7. Onderteken de overeenkomst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mtsprout.nl

Is een vof een ZZP er?

Ben je onderdeel van een vof? Dan ben je een 'vennoot'. Iedere vennoot is zelfstandig ondernemer en mag gebruik maken van dezelfde aftrekposten als bij een eenmanszaak. Dit kan dus dubbel belastingvoordeel opleveren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zelfstandigenbouw.nl

Wat is het verschil tussen een vof en een maatschap?

Bij een maatschap is iedere maat in gelijke delen privé aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Bij een VoF zit dat anders. De vennoten zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de VoF. Dit betekent dat je ook aansprakelijk kan zijn voor alle schulden die zijn gemaakt door de VoF.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ligo.nl

Waarom zou je een vof beginnen?

Wat zijn de voordelen van het oprichten van een VOF? Een VOF is een eenvoudige rechtsvorm en makkelijk zelf op te richten. Je hoeft niet langs de notaris, wat al een hoop kosten scheelt. Daarnaast kunnen de vennoten zelf een contract opstellen, wat veel vrijheid geeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vennootschaponderfirma.nl

Hoeveel belasting betaal je in een VOF?

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting en heeft u een eenmanszaak of werkt u in een vof of maatschap? Dan betaalt u inkomstenbelasting volgens een progressief belastingstelsel: 37,07% tot €69.399 en voor elke euro die u meer verdient, betaalt u vervolgens 49,50% belasting (2022).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bvradvies.nl

Heeft een vof eigen vermogen?

Volgens vaste rechtspraak heeft een vof een afgescheiden vermogen. Dit afgescheiden vermogen wordt gevormd door het vermogen dat de vennoten afzonderen om handel mee te drijven en dient als bijzonder verhaalsobject voor de schulden van de vennootschap.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wiggersross.nl

Wat betaal je als VOF?

Vennoten van een VOF worden door de Belastingdienst gezien als inkomstenbelasting-ondernemer. Vennoten van een VOF betalen geen, zoals de vennoten van een BV of NV, vennootschapsbelasting.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vrbadvies.nl

Kan een vof personeel aannemen?

Een vof kan ook personeel aannemen, net zoals dat gaat bij een eenmanszaak. De administratie die hiermee gepaard gaat, kan eventueel worden uitbesteed via een payrollbedrijf. Het is ook mogelijk dat de vof zelf een loonheffingennummer krijgt van de Belastingdienst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikgastarten.nl

Kan ik alleen een vof oprichten?

Je kan een VOF oprichten samen met één of meerdere vennoten. Er is geen wettelijk minimumkapitaal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op liantis.be

Wat betekent CCV vof?

Vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) oprichten. Als je een eigen bedrijf begint, kun je uit diverse rechtsvormen kiezen. Elke rechtsvorm heeft andere bepalingen als het gaat om aansprakelijkheid en belastingverplichtingen. Een bekende rechtsvorm is de vennootschap onder firma (vof).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikwordzzper.nl

Hoeveel bestuurders heeft een vof?

Het aantal vennoten van een vennootschap onder firma is in principe onbeperkt. Vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid en de bestuurbaarheid van de vennootschap onder firma zal het aantal vennoten doorgaans beperkt blijven. Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 163 vragen en antwoorden over Rechtsvormen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op managementsite.nl

Wat gebeurt er als een vennoot stopt?

Helaas wordt in de praktijk vaak vergeten om goede afspraken te maken bij beëindiging van de samenwerking. En dat kan grote financiële gevolgen hebben. Als u uit de vof stapt, blijft u namelijk hoofdelijk en privé aansprakelijk voor de schulden van de andere vennoten die zijn ontstaan voordat u uittrad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bernhaege.nl

Kun je een vof verkopen?

De overdracht van een eenmanszaak, VOF of maatschap is relatief eenvoudig. Alle activa en eventuele passiva met de werknemers worden overgedragen. De oude eigenaar moet afrekenen met de Belastingdienst en de koper kan zelf bepalen of hij/zij het bedrijf via een eenmanszaak, VOF of bijvoorbeeld in een B.V.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingtips.nl