Wat moet ik doen als ik ben aangereden op de fiets?

Vraag 1. Wat moet ik doen na een aanrijding auto – fiets?
 1. Direct de alarmlijn belt om medische hulp in te schakelen.
 2. Bewijsmateriaal verzamelt zoals een ingevuld schadeformulier en gegevens van omstanders. ...
 3. Zo snel mogelijk contact opneemt met een ervaren letselschadebureau.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischbureauletselschade.nl

Welke verzekering bij aanrijding fietser?

Schade veroorzaakt door een fietsongeval valt onder de WA- verzekering. Deze dekt dus uw schade. Het gaat dan om de schade aan de fiets, maar ook de letselschade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op brugmanletselschadeadvocaten.nl

Wat moet ik doen als ik aangereden ben?

Direct na een aanrijding
 1. Breng eerst jezelf en andere betrokkenen in veiligheid en zorg voor gewonden. Verplaats een gewonde niet.
 2. Bel 112 voor een ambulance of politie. ...
 3. Verlaat de plaats van het ongeval niet zonder al je gegevens achter te laten. ...
 4. Zorg dat de voertuigen veilig staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Hoe ben je verzekerd als fietser?

De WA-verzekering van de fietser betaalt deze schade. Je moet daarvoor zelf contact opnemen met je WA-verzekeraar. Als de fietser niet verzekerd is, gaat dit hele verhaal niet op. De wet is er namelijk om de zwakkere verkeersdeelnemer te beschermen, en zonder WA-verzekering wordt de fietser direct zelf aangesproken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fietsersbond.nl

Hoeveel smartengeld na aanrijding fiets?

Het smartengeld van € 3.011,– wordt toegekend voor de ondervonden spanning, gederfde levensvreugde en opgelopen studievertraging als gevolg van de aanrijding tijdens het fietsen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com

Wat moet je doen bij een aanrijding? | ANWB Verzekeren

34 related questions found

Is auto altijd schuldig bij aanrijding fietser?

De wet bepaalt dat de bestuurder van het motorrijtuig aansprakelijk is, tenzij hij overmacht kan bewijzen. Dit is een vorm van 'risicoaansprakelijkheid'. Daarbij hoeft men geen schuld te hebben aan het ongeluk, maar is men wel aansprakelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Is schade aan fiets verzekerd?

Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aansprakelijkheidsverzekering. Niet in alle gevallen wordt een fietsongeluk gedekt. Wanneer u de schade heeft veroorzaakt is de schade van de andere weggebruiker wellicht wel gedekt, maar de schade aan uw eigen fiets in veel gevallen niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op centraalverzekeringsbedrijf.nl

Is fiets verzekerd bij inboedel?

Ja. Een (elektrische) fiets, bromfiets of scooter is een onderdeel van je inboedel. En is hetzelfde verzekerd als de rest van je inboedel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op interpolis.nl

Wat gebeurt er als je een fietser aanrijdt?

Bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een zwakke verkeersdeelnemer, zoals een fietser of een voetganger, is de bestuurder van het motorrijtuig standaard aansprakelijk. Er zijn uitzonderingsgevallen, maar de zwakke verkeersdeelnemer wordt wettelijk beschermd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 112schade.nl

Wie is er schuldig bij een aanrijding?

Wie is aansprakelijk voor mijn verkeersongeluk? De persoon die het ongeluk veroorzaakt, moet de schade betalen. Hebben meer mensen schuld aan het ongeluk, dan betalen zij elk een deel van de schade. Voor fietsers, voetgangers en kinderen gelden bijzondere regels.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wie moet schade melden bij aanrijding?

Hoe werkt het schadeformulier? Bij een ongeval of aanrijding vul je altijd een Europees Schadeformulier in, samen met de tegenpartij. Ook bij schade door een onbekende tegenpartij of door een dier waarvan de eigenaar onbekend is, vul je een schadeformulier in. Deze informatie is nodig voor de afhandeling van de schade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op interpolis.nl

Hoeveel tijd om schade te melden?

Meestal staat in de polisvoorwaarden van de autoverzekering dat je binnen drie dagen na de aanrijding of ongeval de verzekeraar op de hoogte moet stellen. Je kunt wel alvast contact opnemen met een schadehersteller voor een afspraak voor reparatie. Deze moet wel aangesloten zijn bij je verzekeraar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verzekeringen.com

Hoeveel geld krijg je als je wordt aangereden?

Licht letsel maximaal € 3.500,- Matig letsel maximaal € 9.000,- Ernstig letsel maximaal € 21.000,- Zwaar letsel maximaal € 43.000,-

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ridder-letselschade.nl

Wat te doen na aanrijding verzekering?

Stappenplan schade verhalen
 • Vul samen het Europese schadeformulier in.
 • Noteer gegevens van getuigen.
 • Maak foto's van de aanrijding.
 • Noteer gegevens van de verzekering van de tegenpartij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Wie heeft er voorrang fietser of auto?

Fietsers worden nu, net als auto's en scooters door de wet aangezien als 'bestuurders'. Zij zijn wat betreft de voorrangregels gelijk gesteld met motorvoertuigen. Een auto van links moet een fietser van rechts voorrang verlenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op brugmanletselschadeadvocaten.nl

Welke stap zet je als eerste als je een ongeval hebt met een fiets of motorvoertuig?

De eerste stap in het claimen van een schadevergoeding bij een aanrijding met een fiets is het aansprakelijk stellen van de autobestuurder die betrokken was bij de aanrijding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letsel.info

Is een fietser nooit schuldig?

Een fietser die met een auto of ander gemotoriseerd voertuig (sterke verkeersdeelnemer) in botsing komt, kan zeker wel aansprakelijk gesteld worden. Ook al is de fietser een zwakke verkeersdeelnemer, de situatie en gemaakte verkeersfouten worden gewoon op aansprakelijkheid beoordeeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dekeyzer.nl

Wie is schuldig bij fietsongeval?

Ook wanneer de eigenaar of houder van de auto de auto niet zelf heeft bestuurd, is deze aansprakelijk voor het fietsongeval. De eigenaar of houder van een motorvoertuig is namelijk aansprakelijk voor de gedragingen van degene door wie hij/zij het motorrijtuig doet of laat rijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letselschade.nl

Waarom mag een fietser Autoschade veroorzaken?

Fietser veroorzaakt schade aan de auto

Dit komt omdat fietsers beschermd worden door de wet, omdat ze simpelweg meer risico lopen op zwaar letsel dan een automobilist. Ook als de fietser schuld heeft aan de aanrijding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op regioautoschade.nl

Wat vergoedt de verzekeraar meestal bij eigen gebrek?

Wat vergoedt je verzekering bij eigen gebrek? De meeste woonverzekeraars vergoeden alleen schade aan je woning of spullen door van buiten komend onheil. Denk daarbij bijvoorbeeld aan schade door inbraak, brand, storm of blikseminslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op geld.nl

Is elektrische fiets verzekerd?

Je elektrische fiets is bij de meeste verzekeraars overal ter wereld verzekerd. Dus ook als je op vakantie gaat. Let wel op: pechhulp geldt meestal wel alleen in Nederland. Of tot ongeveer 30 kilometer over de grens met Duitsland of België.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op independer.nl

Welke verzekering dekt vandalisme?

Vandalisme en rellen zijn bij de meeste verzekeraars meeverzekerd vanaf de uitgebreide gevarendekking (UGV). Bij uw eigen huis zijn vandalisme en rellen daardoor vaak meeverzekerd in de opstalverzekering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op alpina.nl

Wat kost een track en trace voor fiets?

Sinds enkele maanden kun je bij fietsenmakers ook een GPS laten inbouwen van het Nederlandse bedrijf Tracefy. Die tracker kost 179 euro. Daar komt een abonnement voor connectiviteit bij, dus weten waar je fiets is en andere functies zoals ritinformatie, geofence en bewegingsalarm.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fietsersbond.nl

Wat kost een fiets verzekering bij de ANWB?

Al vanaf €3,08 per maand ben je verzekerd!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vergelijkdirect.com

Is een aanrijding strafbaar?

Bij een verkeersongeluk kan sprake zijn van strafbaar gedrag. In de Wegenverkeerswet 1994 staat welk gedrag in het verkeer strafbaar is en welke straf daarvoor maximaal mag worden opgelegd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl