Wat moet je allemaal weten om een bedrijf over te nemen?

Bedrijfsovername advies: 11 tips
 • Koop een merk.
 • Voer een onafhankelijke financiële scan uit.
 • Onderzoek de toekomst van het bedrijf.
 • Wees extra voorzichtig bij overname van vrienden of familie.
 • Baken af door middel van een zoekprofiel.
 • Bouw een goede relatie op met eigenaar en werknemers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op loorlegal.nl

Kan je zomaar een bedrijf overnemen?

Op welke manieren kan je een bedrijf overnemen? Als je er voor jezelf uit bent of je een bedrijf wilt overnemen heb je drie opties: je kunt een familiebedrijf overnemen, een management buy-out doen (de zaak waar je in dienst bent) of een management buy-in: (een bedrijf van iemand die je niet kent).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikgastarten.nl

Hoe werkt een overname van een bedrijf?

Een bedrijfsovername is als een bedrijf een ander bedrijf koopt. Dit gebeurt meestal door de aankoop van de meerderheid van de aandelen. Een ander woord voor overname is acquisitie, en de Engelse term voor overname is (ook) acquisition.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nomonkeybusiness.eu

Kan je een bedrijf overnemen zonder eigen vermogen?

21 december 2022 10:19. Als u een bedrijf wilt overnemen, zult u altijd een eigen financiële bijdrage moeten leveren. Een bedrijf overnemen zonder enig eigen vermogen is niet mogelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersbelang.nl

Wat kost het om een bedrijf over te nemen?

Houdt er rekening mee dat je toch wel minimaal 30% tot 40% van een Overnamesom zelf zult moeten inbrengen. Daarnaast zul je kosten moeten maken om tot de overname te komen, denk daarbij aan kosten van de adviseurs, accountant voor het boekenonderzoek, jurist voor de overeenkomsten en ook de notariskosten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mkbservicedesk.nl

6, Wat komt er zoal bij kijken om een bedrijf over te nemen

28 related questions found

Hoe bereken je de waarde van een bedrijf?

Waarderingsmethode 1: Gebruik vuistregels of multiples

4-6 x de nettowinst. 0,75 – 1,2 x de jaaromzet. 1 x de intrinsieke waarde + 2 x de nettowinst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mtsprout.nl

Hoe bepaal je de goodwill?

Een van de meestgebruikte methodes om de goodwill uit te rekenen is door de overwinst uit te rekenen. Je berekent dit door de winst van de afgelopen 3 jaar te vermenigvuldigen met factor naar keuze tussen de 3 tot 5. De rentabiliteit van de afgelopen drie jaar wordt hierbij als startpositie gehanteerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op e-boekhouden.nl

Wat is het risico van het overnemen van een bestaand bedrijf?

Bij het overnemen van een bestaand bedrijf moet u wel een koopsom te betalen; dat kan een belangrijke hindernis zijn ten opzichte van starten. Een ander nadeel is dat u ook zaken overneemt die u misschien minder interessant vindt. Het is daarom belangrijk dat het bedrijf goed bij u past.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op brightorange.nl

Hoe financier je een overname?

Naast een bancaire lening of informal investing zijn er ook andere mogelijkheden om een bedrijfsovername te financieren, zoals crowdfunding of leasing. In sommige gevallen is de verkoper bereid om een achtergestelde lening te verstrekken waardoor een deel van de koopsom schuldig blijft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ing.nl

Hoeveel eigen vermogen moet een bedrijf hebben?

Solvabiliteit

Zo maak je duidelijk in welke mate je bedrijf schulden op lange termijn kan betalen. Een financier eist dat een startende ondernemer ook eigen vermogen inbrengt, meestal is dat minstens 30%. In bepaalde branches zoals horeca kan dat oplopen tot 50%.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kvk.nl

Waarom zou je een bedrijf overnemen?

Er zijn verschillende redenen om tot de overname van een onderneming over te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van kennis en knowhow, een uitbreiding van uw producten of dienstenpakket, het realiseren van schaalvoordelen of het versterken van uw marktpositie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op managementkennisbank.nl

Hoe lang duurt een bedrijfsovername?

Uit ervaring kunnen wij stellen dat de gemiddelde duur van zo'n proces tussen de 6 en 12 maanden bedraagt. Echter wanneer er sprake is van een noodovername dan kunnen overnametrajecten snel verlopen, puur vanuit de noodzaak. Denk hierbij aan overname door overlijden, ongeval, arbeidsongeschiktheid of scheiding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op adagium.nl

Hoelang duurt een overname?

Een overnameproces kan enkele maanden tot meer dan een jaar duren. Om dit complex proces enigszins overzichtelijk en praktisch te benaderen onderscheiden we drie fasen. In deze fasen lichten we een aantal stappen verder toe: voorbereiding, aankoop, integratie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaio.be

Hoeveel eigen inbreng overname bedrijf?

Hoeveel eigen inbreng exact noodzakelijk is varieert van sector tot sector, doch er kan van uit gegaan worden dat je minimaal 10 % en in regel eerder 20 à 40 % van jouw project met eigen middelen zou moeten financieren. Eigen inbreng in een vennootschap kan zowel in geld als in natura gebeuren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaio.be

Hoeveel kan je lenen voor bedrijfsovername?

Het is gebruikelijk dat banken maximaal 50% van de bedrijfsovername financieren. De financieringsmogelijkheden voor het kopen van een bedrijf zijn ruim. Een voorwaarde is wel dat je een goed onderbouwd plan moet hebben waar de bank toekomst in ziet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zakelijkbankieren.nl

Kan ik geld lenen voor bedrijfsovername?

De bank financiert bijvoorbeeld een deel, de koper financiert zelf een deel en de verkoper leent de rest van de overnamesom aan de koper. Een lening van de verkoper, heet een achtergestelde lening. Als de verkoper hieraan meewerkt, kan een overname die eerder niet mogelijk was op deze manier wel doorgaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Wat met rekening courant bij overname?

Indien er bij de overname geen afspraken worden gemaakt over de rekening courant, dan blijft de vennootschap dit bedrag – en eventueel ook de interesten erop – verschuldigd aan de vroegere aandeelhouder. De rekening courant gaat nl. NIET automatisch over op de nieuwe aandeelhouder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op overnamemarkt.be

Welke soorten overname zijn er?

Vormen van fusies en overnames
 1. 1 – Aandelenverkoop. Veel ondernemingen hebben hun activiteiten in een besloten of naamloze vennootschap ondergebracht. ...
 2. 2 – Activa-transactie. ...
 3. 3 – Juridische fusie/splitsing. ...
 4. 4 – Bestuurlijke fusie. ...
 5. 5 – Aanbesteding/tender. ...
 6. 6 – Privatisering. ...
 7. 7 – Samenwerking.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sprengersadvocaten.nl

Wat gebeurt er met je contract bij overname?

De veranderingen bij overname

Je behoudt dezelfde arbeidsovereenkomst die je had bij je oude werkgever. Alle afspraken in je contract blijven intact. Denk daarbij aan je aantal werkuren, je salaris en datum van uitbetaling, de hoogte van je vakantietoeslag, het aantal vakantiedagen en je functieomschrijving.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Welk risico loopt een eigenaar van een eenmanszaak?

Eenmanszaak. Bij een eenmanszaak bent u 100% aansprakelijk met uw privévermogen. Als uw bedrijf failliet gaat, dan gaat u ook failliet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Wat zijn de risico's van een eigen bedrijf?

We zetten de 5 grootste risico's voor startende ondernemers voor je op een rij.
 1. Het aansprakelijkheidsrisico. ...
 2. Het pakken van nieuwe kansen brengt risico's met zich mee. ...
 3. Het risico van niet-betalende klanten. ...
 4. Het risico op schade aan je voorraad of inventaris. ...
 5. Het arbeidsongeschiktheidsrisico.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op interpolis.nl

Welke risico's heeft een bedrijf?

De 10 belangrijkste risico's voor het bedrijfsleven volgens Aon
 1. Reputatieschade. ...
 2. Economische neergang of langzaam economisch herstel. ...
 3. Toenemende concurrentie. ...
 4. Veranderingen in wet- en regelgeving. ...
 5. Cybercriminaliteit. ...
 6. 6 Gebrekkige innovatie of onvoldoende aansluiting bij klantbehoeften.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consultancy.nl

Is goodwill belast met BTW?

Dit betekent dat ook de goodwill – gelijk de levering van het bouwterrein – terecht in de heffing van omzetbelasting is betrokken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op accountantweek.nl

Wat is goodwill voorbeeld?

Als jouw bedrijf namelijk een klantenbestand heeft met erg loyale klanten, dan heeft dat ook een waarde. Dit is een voorbeeld van goodwill. De waardebepaling hiervan speelt bijvoorbeeld een grote rol bij de verkoopprijs bij een bedrijfsovername. De koper zal een prijs betalen voor een bedrijf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ligo.nl

Hoe bepaal je de waarde van een eenmanszaak?

De enige juiste methode om de waardebepaling van de eenmanszaak te berekenen is de DCF-methode: projecties van toekomstige kasstromen worden contant gemaakt om tot de zgn. discounted cash flow (DCF)-waarde op transactiedatum te komen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op diligence.nl