Wat moet je doen als iemand je chanteert?

Dit kun je doen:
 1. Praat erover. Neem iemand in vertrouwen en praat erover. ...
 2. Ga er niet op in. Ga niet in op de bedreigingen en doe niet wat hij of zij jou vraagt te doen. ...
 3. Blokkeer en verwijder.
 4. Meld het. Meld diegene bij de website waar het contact is ontstaan. ...
 5. Zoek jezelf. ...
 6. Naar de politie. ...
 7. Contact met Western Union.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stoppestennu.nl

Wat doen als je gechanteerd wordt?

Aangifte doen van bedreiging bij de politie

Wanneer je bedreigd wordt met ernstig geweld tegen jou, je omgeving of goederen, kun je hiervan aangifte doen bij de politie. De politie zal er alles aan doen om de dreiging te stoppen en stelt jouw veiligheid voorop.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferwijzer.nl

Kun je aangifte doen van chantage?

Is chanteren strafbaar? Chanteren is zeker strafbaar. Echter kan de politie pas tot vervolging overgaan als het slachtoffer wil dat de politie de verdachte vervolgt. Chantage is een zogenoemd “klachtdelict”.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op de-strafrechtadvocaat.nl

Wat als iemand mij bedreigt?

U kunt mondeling worden bedreigd of schriftelijk, bijvoorbeeld via mail, chat of sociale media. Bewaar altijd het bewijs. Voelt u zich bedreigd, bel dan de politie op 0900 - 8844 (belkosten). De centralist vertelt dan of u aangifte kunt doen en zo ja, hoe.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Is chantage strafbaar?

Chantage, afpersing of afdreiging is een strafbaar feit. Degene die afperst probeert op zo'n manier iemand te dwingen tot een bepaalde activiteit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advocaat-kosten.nl

Alles over MANIPULATIE & EMOTIONELE CHANTAGE | MindTuning.nl

22 related questions found

Hoe om te gaan met chantage?

Hoe reageer je op manipulatie, emotionele chantage en intimidatie?
 1. Houd vast aan je eigen normen, waarden, verlangens en wensen. Bewaak je eigen grenzen. ...
 2. Meld en registreer dit incident. En bespreek je ervaring met je verantwoordelijke en met je collega's.
 3. Vertrouwenspersoon. ...
 4. Doe aangifte bij de politie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op grenswijs.be

Wat is het verschil tussen afpersing en chantage?

Afdreiging, of chantage, is een soort afpersing. Degene die chanteert zegt bijvoorbeeld een geheim te onthullen over iemand, tenzij diegene geld geeft. Dit is meteen het verschil tussen afdreiging en afpersing. Afpersing is met (dreiging van) geweld en chanteren juist zonder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op de-strafrechtadvocaat.nl

Hoe bewijs je een bedreiging?

Bij een bedreiging met een mes of vuurwapen kan het bewijs van de bedreiging geleverd worden door middel van getuigenverklaringen, maar ook via bijvoorbeeld camerabeelden. Ook hier geldt de mogelijkheid om getuigen nader te ondervragen bij de rechter-commissaris.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie-verhoor.nl

Is dreigen strafbaar?

Ja. Het bedreigen van anderen is strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Is belaging strafbaar?

Belaging is de juridische term voor stalking. Het misdrijf wordt strafbaar gesteld in artikel 442bis van het Strafwetboek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advocaten-leuven.be

Wat te doen als iemand je zwart maakt?

U moet eerst aangifte doen bij de politie. Als er genoeg bewijs is, komt er een strafzaak. Hierin kunt u vragen om een schadevergoeding. U kunt Slachtofferhulp vragen u hierbij te helpen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoe bewijs je laster?

Verzamel bewijs

Het is lastig te bewijzen dat iemand uw 'goede naam' expres wil beschadigen. Iemand kan ook negatief over u spreken om anderen te waarschuwen. Hij doet dat dan voor een goed doel, niet om u zwart te maken. Bijvoorbeeld een bericht dat u geen echte arts bent maar doet alsof.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op diekstravanderlaan.nl

Wat gebeurt er met een melding bij de politie?

Bij een melding vertel je aan de politie wat er is gebeurd. Er wordt geen aangifte opgenomen en geen onderzoek ingesteld. Dankzij jouw melding is de politie extra alert en kan snel handelen. Zeker als er meerdere meldingen en aangiftes worden gedaan tegen een persoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op helpwanted.nl

Wat kan ik doen tegen sextortion?

Van sextortion kun je aangifte doen. Ga niet in op de bedreigingen. Wanneer je doet wat er van jou wordt gevraagd, kan diegene jou verder chanteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Wat gebeurt er als er aangifte tegen je is?

Na de aangifte start de politie een onderzoek. In de aangifte staat zoveel mogelijk over de mishandeling vermeld. Alles wat de politie tijdens zo'n onderzoek doet, bijvoorbeeld een buurtonderzoek, komt op papier.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Wat moet je doen als je te maken hebt met sexting?

Wat kan je zelf doen?
 1. Praat erover! Neem zo snel mogelijk iemand in vertrouwen. ...
 2. Zorg voor jezelf. Iedereen gaat anders om met sexting. ...
 3. Verzamel bewijsmateriaal. Bewijsmateriaal kan helpen om de dader te vinden. ...
 4. Als je aangifte doet van sexting, kan de politie onderzoeken wat er gebeurd is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferzorg.be

Wat is een doodsbedreiging?

Bedreiging met de dood in de wet

Bedreiging met de dood is strafbaar gesteld in artikel 285 Sr: “Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht,, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.” Het gaat dan om een mondelinge bedreiging met de dood.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bedreiging-advocaat.nl

Is Ik ga je slaan een bedreiging?

Bedreiging met eenvoudige mishandeling niet strafbaar

Met andere woorden levert "ik ga je slaan" geen strafbare bedreiging op, maar wanneer u zegt "ik sla je kapot" of "ik sla je het ziekenhuis in" is dit wel een strafbare bedreiging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bedreiging-advocaat.nl

Is Ik weet waar je woont een bedreiging?

Bedreigingen in emotie

Ik weet waar je woont." Het hof overwoog: "Het kan niet zo zijn dat elke onbeheerste uiting van woede, enkel vanwege de laakbare woordkeus, kan worden aangemerkt als een bedreiging in de zin van artikel 285Sr".

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie-verhoor.nl

Wat te doen als de politie niks doet?

Wil de politie dan nog geen actie ondernemen en ben jij ervan overtuigd dat er voldoende bewijs is? Dan kun je een klacht indienen bij de politie of meteen naar de Officier van Justitie gaan. Deze bepaalt dan wat de politie moet doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op radar.avrotros.nl

Hoe hoog is de boete voor bedreiging?

Volgens de richtlijnen van de rechtspraak wordt, afhankelijk van de aard van de bedreiging, gewoonlijk een straf opgelegd van tussen de € 250,- boete tot een gevangenisstraf van vier maanden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elhannouche.nl

Hoeveel schadevergoeding na bedreiging?

In beginsel kan een benadeelde partij geen schadevergoeding vorderen bij een veroordeling van de verdachte voor bedreiging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 01-strafrecht-advocaat.nl

Hoe kan je iemand afpersen?

Volgens het Wetboek van Strafrecht is er sprake van afpersing wanneer u, als verdachte, iemand dwingt tot afgifte van een zaak of geld, om uzelf of een ander te bevoordelen, door het toepassen van geweld of door het dreigen met geweld. Afpersing is een bijzondere vorm van diefstal met geweld en of bedreigingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politieverhoor-advocaat.nl

Hoe herken ik emotionele chantage?

Als jij merkt dat je partner, familielid, vriend of collega continu dingen voor elkaar probeert te krijgen door op jouw angst of schuldgevoel in te spelen, weet je dat er sprake is van emotionele chantage. Op dat moment weet je ook dat het tijd wordt er iets tegen te doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op levenvollef.nl

Is dwang verboden?

Strafrecht en civiel recht

Artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht stelt 'dwang' strafbaar. Dit artikel is van toepassing bij het dwingen tot een huwelijk. Wie met bedreiging, intimidatie of met andere middelen iemand dwingt iets te doen of te laten, begaat een misdrijf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl