Wat schrijf je aan elkaar?

Simpele regel: altijd aan elkaar
Samenstellingen (woorden uit twee of meer zelfstandige naamwoorden) schrijf je altijd aan elkaar, zonder spaties dus. Het is bijvoorbeeld autoverzekering en niet auto verzekering. Ook langere woorden schrijf je aan elkaar, tenzij er verwarring ontstaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijvenonline.org

Hoe schrijf je aan elkaar?

Goed zijn: aan elkaar, bij elkaar en met elkaar. Elkaar staat dus telkens los achter het voorzetsel. Een combinatie van een voorzetsel (zoals aan, bij en met) en elkaar schrijf je vrijwel altijd los.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat zijn de regels voor samenstellingen?

Samenstellingen worden in de regel aaneengeschreven, bijvoorbeeld: bierglas, hogeschool, tienkamp, wandelschoenen, badkamerdeurklink. Als er tussen de delen van een samenstelling klinkerbotsing optreedt, is een koppelteken verplicht: milieu-inspectie, auto-ongeluk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Welke werkwoorden schrijf je aan elkaar?

Veel werkwoorden kunnen worden samengesteld met een zelfstandig naamwoord: vormgeven, vioolspelen, kaartleggen, standhouden. Samenstellingen van een zelfstandig naamwoord en een werkwoord schrijven we aan elkaar. Andere combinaties van een zelfstandig naamwoord en een werkwoord vormen een woordgroep.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Welke drie groepen woorden schrijf je aan elkaar?

Uitleg tweedelige samenstellingen

Dit kun je doen met zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, werkwoorden en afleidingen. De hoofdregel is dat samenstellingen altijd aan elkaar worden geschreven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Spellingregels deel 6: Aan elkaar of Los

37 related questions found

Welke woorden schrijf je aan elkaar?

Simpele regel: altijd aan elkaar

Samenstellingen (woorden uit twee of meer zelfstandige naamwoorden) schrijf je altijd aan elkaar, zonder spaties dus. Het is bijvoorbeeld autoverzekering en niet auto verzekering. Ook langere woorden schrijf je aan elkaar, tenzij er verwarring ontstaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijvenonline.org

Welke woorden horen bij elkaar?

Een woordgroep is een opeenvolging van woorden die bij elkaar horen, maar die niet samen één woord vormen (ronde tafel, een heel mooi boek). Een samenstelling is een woord dat bestaat uit twee delen die beide ook zelfstandig kunnen voorkomen (keukentafel = keuken en tafel).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat zijn voorbeelden van samenstellingen?

Een samenstelling is een combinatie van woorden die samen weer een nieuw woord vormen. Voorbeelden hiervan zijn: fietstas (fiets + tas) kaasschaaf (kaas + schaaf)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Hoe schrijf je koffie drinken?

Het zelfstandig naamwoord koffie en het werkwoord drinken kun je bijvoorbeeld combineren tot koffiedrinken. Maar let op: bij wijn drinken is zo'n combinatie niet mogelijk. Je schrijft dit als twee losse woorden. Soms schrijf je beide woorden dus aan elkaar en soms niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op correctnederlands.nl

Is gebruik maken aan elkaar?

Volgens de Woordenlijst wordt gebruikmaken aaneengeschreven, maar ook gebruik maken is correct. De combinatie kan worden opgevat als een samengesteld werkwoord. Ze wordt dan aaneengeschreven en – zoals andere werkwoorden – ontkend met het bijwoord niet. Na 17 uur kunt u niet gebruikmaken van de achteringang.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe voeg je woorden samen?

Als twee (of meer) woorden samen één nieuw woord vormen, heet dat een samenstelling. Zo kun je met rug en zak de samenstelling rugzak vormen. In het Nederlands kun je ontelbaar veel en in principe oneindig lange samenstellingen maken. Zoals gezegd kun je de samenstelling rugzak maken van rug en zak.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe schrijf je samen zijn?

Is het 'de samenzijn' of 'het samenzijn'?

Het is 'het samenzijn', want samenzijn is onzijdig. Als je het aanwijst is het 'dat samenzijn'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woorden.org

Hoe maak je een samenstelling?

HOOFDREGEL: Schrijf samenstellingen en afleidingen aaneen.

Een samenstelling is een woord dat bestaat uit twee delen die beide ook zelfstandig kunnen voorkomen (keukentafel = keuken en tafel).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is hetzelfde aan elkaar?

De correcte spelling is hetzelfde, aaneen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe laat aan elkaar of uit elkaar?

De correcte spelling is hoe laat, in twee woorden. Hoe laat is het? Hoe laat ga je naar huis?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is een koppelteken voorbeeld?

Tussen gelijkwaardige elementen die naast elkaar worden geplaatst in een samenstelling, gebruiken we een koppelteken. Het gaat om combinaties van twee of meer elementen die in de samenstelling in principe met elkaar verwisseld kunnen worden. Zo zouden we een dichter-botanicus ook een botanicus-dichter kunnen noemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woordenlijst.org

Hoe schrijf je nacht?

Is het 'de nacht' of 'het nacht'?

Het is 'de nacht', want nacht is mannelijk. Als je het aanwijst is het 'die nacht'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woorden.org

Hoe schrijf je smiddags?

Het woord 's middags staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wiktionary.org

Hoe schrijf je buiten spelen?

Je hebt gezocht op het woord: buitenspelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandale.nl

Waarin aan elkaar?

We schrijven waarin aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe schrijf je en -/ of?

In de meeste gevallen is het aan te bevelen in plaats van en/of gewoon of te gebruiken. Het voegwoord of sluit de betekenis 'en' niet automatisch uit. Elke fabrikant van reflecterend of fluorescerend materiaal moet de lichtwerking van zijn producten laten testen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is een samengestelde woorden?

Een samenstelling is een woord dat bestaat uit twee delen die beide ook zelfstandig kunnen voorkomen. De meeste samenstellingen bevatten een kernwoord. Samenkoppelingen zitten tussen een woordgroep en een samenstelling in. De delen van een samenkoppeling vormen een vastere eenheid dan de woorden van een woordgroep.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Welk soort woord is elkaar?

Toelichting. Elkaar is de enige vorm van het wederkerig voornaamwoord die in de standaardtaal in alle omstandigheden bruikbaar is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Hoe schrijf je het woord correct?

Het antwoord kwam van Lut Colman, een van onze taalkundigen: “Allebei de schrijfwijzen zijn correct.”

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ivdnt.org

Hoe schrijf je zo iets?

Voorbeelden: `Zoiets raars heb ik nog nooit gehoord.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woorden.org