Wat te doen bij een dreigend arbeidsconflict?

Heb jij een (dreigend) arbeidsconflict? Probeer er dan eerst met je werkgever uit te komen. Meld het probleem zo snel mogelijk bij je leidinggevende of de vertrouwenspersoon van jouw afdeling. Houd ook goed bij wat er speelt en hoe jouw werkgever daar op reageert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Wat zijn je rechten bij een arbeidsconflict?

Rechten bij een arbeidsconflict

Je werkgever mag de inhoud van je functie niet zomaar zonder jouw toestemming wijzigen, tenzij dit in je arbeidsovereenkomst staat. Dit noemen we een eenzijdig wijzigingsbeding. Ook mag je werkgever je niet ontslaan zonder dat je eerder een waarschuwing hebt gehad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nn.nl

Wat moet je niet doen bij een conflict?

Niet doen tijdens een conflict
 1. Weid niet teveel uit en haal er geen andere dingen bij: Dat leidt af van de kern van de zaak;
 2. Laat andere mensen erbuiten: jullie hebben samen een kwestie op te lossen en de mening van anderen gaat daar niet bij helpen;
 3. Respecteer de ander en trek zijn of haar redelijkheid niet in twijfel;

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwbemiddelaars.be

Wie inschakelen bij arbeidsconflict?

Conflict oplossen

Om een arbeidsconflict op te lossen, kunt u een (externe) bemiddelaar inschakelen, zoals een mediator of bedrijfsmaatschappelijk werker. Uiteraard hoeft u hier niet pas op in te zetten als een werknemer zich al heeft ziekgemeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboned.nl

Wat te doen bij een dreigend ontslag?

Tips bij dreigend ontslag
 1. Blijf voldoende presteren. ...
 2. Blijf aan het werk. ...
 3. Blijf positief over je werkgever. ...
 4. Reageer vanaf heden schriftelijk. ...
 5. Voorkom negatieve feedback van collega's. ...
 6. Accordeer geen gespreksverslagen. ...
 7. Zoek bewijs van goede prestaties. ...
 8. Lever geen bedrijfseigendommen in.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischplatform.nl

Zo ga je om met een arbeidsconflict – InfoNiffo #7

15 related questions found

Wat niet te doen bij ontslag?

Niet doen bij ontslag
 1. Een vaststellingsovereenkomst tekenen.
 2. Mondeling akkoord gaan met je ontslag.
 3. Ruzie maken of in discussie gaan met je werkgever. Het kan je onderhandelingen schaden en het maakt de sfeer er ook niet beter op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischplatform.nl

Wat is een verstoorde arbeidsrelatie?

Een verstoorde arbeidsverhouding betekent dat de werknemer in beginsel wel geschikt is om de werkzaamheden te verrichten, maar dat de relatie tussen beiden partijen zodanig is verstoord dat het nog langer uitzitten van de arbeidsovereenkomst eigenlijk voor niemand echt goed is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arbeidsrechtlab.nl

Wat moet een leidinggevende niet doen?

Vijf dingen die je als leidinggevende NIET moet doen.
 • Doen alsof je 'one of the guys' bent. Helemaal hip tegenwoordig met al die coachende leiders. ...
 • Denken dat je alles beter weet. ...
 • Onzichtbaar en onbereikbaar zijn. ...
 • Veranderingen door anderen laten doorvoeren. ...
 • De massa volgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op businessfitscan.com

Hoe kom je uit een arbeidsconflict?

Heb jij een (dreigend) arbeidsconflict? Probeer er dan eerst met je werkgever uit te komen. Meld het probleem zo snel mogelijk bij je leidinggevende of de vertrouwenspersoon van jouw afdeling. Houd ook goed bij wat er speelt en hoe jouw werkgever daar op reageert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Wat zijn de gevolgen van een arbeidsconflict?

Arbeidsconflicten gaan gepaard met emotie en stress. In extreme gevallen kan de spanning die ontstaat bij de betrokkenen zelfs leiden tot ziekte of psychische klachten. Een arbeidsconflict kan daarentegen ook leiden tot ziekteverzuim.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op melchiormediations.nl

Welke drie methoden van conflictoplossing zijn er?

Ury, Brett & Goldberg (1988) onderscheiden drie principes die ten grondslag liggen aan methoden voor conflictoplossing: macht, recht en belang.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op berckeleysquare.nl

Hoe praat je het beste een conflict uit?

Gouden regels:
 1. Praat voor jezelf. ...
 2. Blijf bij het onderwerp en de feiten. ...
 3. Luister naar de ander. ...
 4. Zet jullie beide belangen en behoeften naast elkaar. ...
 5. Bespreek mogelijke oplossingen. ...
 6. Beslis samen welke oplossing de beste is en maak afspraken over de naleving ervan en over een toekomstige constructieve samenwerking.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op grenswijs.be

Wat zijn de vijf stappen in het omgaan met conflicten?

Wij leggen het u uit in onderstaande vijf stappen.
 1. Herken het conflict. Allereerst is het belangrijk om het conflict of de irritatie te herkennen. ...
 2. Erken het conflict. Na het herkennen van het conflict, is erkenning de volgende stap. ...
 3. Maak het probleem bespreekbaar. ...
 4. Communiceer constructief. ...
 5. Kom tot een geschikte oplossing.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op professionelemediators.nl

Wie betaalt juridische kosten bij arbeidsconflict?

Juridische kosten betaald door de werkgever

De door de werknemer gemaakte juridische kosten worden door de werkgever vergoed. Dit kan als onderdeel in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen. De werkgever is niet verplicht de juridische kosten van de werknemer te vergoeden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op transitievergoeding.nl

Wat valt onder ernstig verwijtbaar handelen werkgever?

Uit de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie blijkt wel dat bijvoorbeeld het met opzet creëren van een verstoorde arbeidsrelatie kan leiden tot ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Ook discriminatie of het niet nakomen van re-integratieverplichtingen kan ernstig verwijtbaar handelen opleveren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trendsinhr.nl

Hoe lang duurt een arbeidsconflict?

Bij arbeidsmediation of een arbeidsconflict duurt een gemiddeld mediationtraject circa 3-5 gesprekken van gemiddeld 1-2 uur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op huijbenmediation.nl

Hoe weet je dat je ontslagen wordt?

Signalen. Wat zijn de signalen die wijzen op naderend ontslag? Je hebt in de laatste beoordeling of tijdens het laatste functioneringsgesprek opeens een aantal negatieve punten toegeschoven gekregen. Jouw leidinggevende reageert afstandelijk op jou en de relatie wordt er de laatste tijd niet beter op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Waar kan ik terecht met problemen op het werk?

Allereerst kan je terecht bij de vertrouwenspersoon of preventieadviseur op het werk. De contactgegevens van deze persoon staat in het arbeidsreglement. Een tweede optie is om bij je vakbond aan te kloppen. Zij staan werknemers bij in geschillen met werkgevers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stepstone.be

Kun je voor een arbeidsconflict in hoger beroep?

Als de vordering van de zaak bij de kantonrechter minder dan € 1.750 is, staat er geen hoger beroep open. Bij alle andere zaken, dus ook een arbeidsrechtelijk geschil, kunt je in hoger beroep wanneer je het niet eens bent met de uitspraak van de kantonrechter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wesseljuristen.nl

Hoe krijg je je leidinggevende weg?

De site BigbadBoss presenteert vijf manieren waarop u dat kunt doen:
 1. Wees beter. Wees een beter mens dan uw baas op alle mogelijke fronten. ...
 2. Wees populair. Leer de mensen in uw bedrijf kennen, met name degenen die uw werk in handen krijgen. ...
 3. Wees onverschillig. ...
 4. Wees voorbereid. ...
 5. Wees gelukkig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op managersonline.nl

Hoe herken je een slechte werksfeer?

Zichtbaar bij een verstoorde werksfeer

Onderlinge irritaties. Niet met elkaar praten maar over elkaar. Veel klagen en sarcastische opmerkingen. Veel emoties.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ruudmeulenberg.nl

Hoe herken je een slechte baas?

Arrogantie, dubbelhartigheid en emotionele koudheid zijn daar vaak de kenmerken van. Al te naïeve en slaafse ondergeschikten. Nog schadelijker zijn de "toxische" volgers, zij hebben weinig moreel besef en hopen hun eigen belangen te dienen door het spel van de manager mee te spelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op managementsite.nl

Wat valt onder slecht werkgeverschap?

Slecht werkgeverschap kan worden omschreven als een werkgever die misbruikt maakt van zijn macht, die discrimineert en intimideert, die zijn verplichtingen niet nakomt en/of die ontslagen doorvoert zonder gegronde redenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op personio.nl

Wat is verwijtbaar gedrag werknemer?

Verwijtbaar handelen of nalatigheid is een reden om uw werknemer te ontslaan. Een voorbeeld hiervan is een werknemer die diefstal pleegt of een redelijke opdracht tot overwerk weigert. De situatie moet zo ernstig zijn dat er niet van u verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Is vertrouwensbreuk reden tot ontslag?

Een ontslag als gevolg van een vertrouwensbreuk kan bijvoorbeeld ontstaan in een situatie waarin de werknemer zich probeert te bevoordelen ten opzichte van zijn/haar werkgever. Of ingeval de werknemer stelt in het kader van zijn functie bepaalde klanten te hebben bezocht, maar dat in werkelijkheid niet gedaan heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op smitensmitadvocaten.nl