Wat vind je dt?

In de tegenwoordige tijd krijgen werkwoorden die je vervoegt in de tweede en derde persoon enkelvoud altijd een t. Ik loop en hij loopt. En als de stam van het werkwoord eindigt op een d, krijg je dt: ik vind, hij vindt. Om een werkwoord te vervoegen, moeten we eerst op zoek naar de stam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schooltv.nl

Wat vind je ervan d of dt?

In de tweede persoon enkelvoud komt er een t achter de stam (vind). Je krijgt dan: u vindt. Ook wanneer het onderwerp u ná het werkwoord komt, schrijven we een t achter de stam: wat vindt u van de nieuwe minister?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandale.nl

Kan vindt met dt?

Dan schrijf je het werkwoord met enkel een –d: ik word, ik vind, ik bloed. Is het de hij-/zij- of het-vorm? Dan schrijf je het werkwoord met –dt: zij wordt, hij vindt, het bloedt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op goedverwoord.nl

Hoe vind je d of t?

Een handig ezelsbruggetje dat je kunt gebruiken: woorden die eindigen op een d, zoals worden en vinden, kun je vervangen door lopen en dan hoor je of er een t achter moet. Ik loop. Ik vind. Jij loopt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalhelden.org

Welke woorden schrijf je met dt?

Een werkwoordsvorm eindigt alleen maar op dt als:
  • het werkwoord in de tegenwoordige tijd staat;
  • de ik-vorm van het werkwoord op een d eindigt;
  • het onderwerp bij het werkwoord jij, u of hij/zij/het is;
  • jij als onderwerp vóór het werkwoord staat in de zin.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op av-taaltraining.nl

Wanneer eindigt een werkwoord op d, t of dt?

44 related questions found

Is het vindt jij of vind jij?

De correcte vervoeging is je/jij vindt.

Als het onderwerp je/jij achter de persoonsvorm staat, is de correcte vervoeging vind je/jij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het vindt ik Of vind ik?

Is het onderwerp 'ik'? Dan schrijf je aan het eind van het werkwoord alleen een -d. Goed: Ik vind deze schoenen erg mooi. Fout: Ik vindt deze schoenen erg mooi.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzeroverdebasisschool.nl

Wat zijn de regels van dt?

Als je een vervoeging maakt van een Nederlands werkwoord voeg je altijd maar 1 D of 1 T toe, nooit DT, DD of TT. Dus als je een -DT combinatie ziet, weet je dat de eerste D of T al uit het werkwoord komt. De andere T of D is erbij gezet om een vervoeging te maken en krijgt soms een extra E of EN erachter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op prosultsstudio.com

Hoe maak je nooit meer dt fouten?

Onthouden als je geen dt-fouten meer wilt maken

Jij/je/u/hij/het eindigt nooit op een -d, want er komt altijd een -t achter. Het gebruik van -dt komt alleen voor in de tegenwoordige tijd. Voeg een -t toe als je die ook hoort bij het controlewoord (smurfenregel).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlinderss.nl

Hoe maak ik geen dt fouten?

Bepaal eerst de stam van het werkwoord (dit is het hele werkwoord zonder de uitgang -en), in dit geval dus 'lunch'. Eindigt deze (of strikt genomen: de klank hiervan) op een van de medeklinkers die voorkomen in 't kofschip (t, k, f, s, ch, of p)? Dan schrijf je verleden tijd en voltooid deelwoord met een t.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op boekenbusiness.com

Wat vind jij of wat vind jij?

Stam + t is correct als – In de meest gangbare gevallen is stam + t de juiste schrijfwijze. Het is echter wel afhankelijk van de zin waarvan het deel uitmaakt. Als het onderwerp in de zin u is, dan volgt altijd de schrijfwijze vindt, met een t dus.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Waarom is vind je zonder T?

Als je een vraag stelt met de je- of jij-vorm, voeg je geen -t toe aan de stam, zoals “ga jij?” of “neem jij?” Bij een werkwoord waarvan de stam eindigt op een -d hoor je echter niet dat je de -t moet weglaten, maar zo'n werkwoord vervoeg je wel precies hetzelfde als andere werkwoorden in de vragende vorm.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Heb je DT in verleden tijd?

Waarom geen dt in de verleden tijd? In de verleden tijd zie je de lettercombinatie dt niet aan het eind van een werkwoord, omdat daar nooit een letter t wordt toegevoegd. Een paar voorbeelden: ik liep, hij liep.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterspellen.nl

Waar wordt jij of waar word jij?

De correcte vervoeging is je/jij wordt.

Als het onderwerp je/jij achter de persoonsvorm staat, is de correcte vervoeging word je/jij. Bij combinaties met je is het niet altijd even duidelijk of je het onderwerp van de zin is. Als u daaraan twijfelt, kunt u je proberen te vervangen door jij of jou(w).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wie vind dat of wie vindt dat?

Beide spellingen zijn correct, maar er is een verschil in grammaticale structuur en daardoor ook in betekenis. Wie vind je het best? is correct als je het onderwerp is. Je is dan vervangbaar door jij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe werkt het kofschip ook alweer?

Om te bepalen of het voltooid deelwoord of de persoonsvorm verleden tijd een d of t krijgt, neemt je kind eerst de ik-vorm (stam) van het werkwoord. Als deze op een medeklinker uit 't kofschip eindigt, krijgt het woord een -t. Wanneer de laatste letter van de stam er niet in zit, schrijft je kind een -d.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op squla.nl

Wat is de Smurfenregel?

Als je van een werkwoord niet weet of je er een 't' aan moet schrijven, dan vervang je dat werkwoord door 'smurfen'. Als er een 't' is bij smurfen (bv.: smurft), dan schrijf je ook een 't' bij het andere werkwoord. Met deze voorbeelden wordt het duidelijk: Word(t) eens volwassen!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blog.bijleshuis.be

Hoe schrijf je vind je het leuk?

De juiste schrijfwijze is in nagenoeg alle gevallen stam + t. In het geval van gebiedende wijs is Vind u correct.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op spellingscontrole.com

Is het vindt plaats of vind plaats?

het vindt plaats, ze vinden plaats. … dat het plaatsvindt, ze plaatsvinden. het vond plaats, ze vonden plaats.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het VIND ONS of vindt ons?

Als het onderwerp van de zin u is, komt er in de tegenwoordige tijd altijd een t achter de stam van het werkwoord. Dus: 'Waar vindt u ons?' is juist.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op managementsite.nl

Kan of Kun jij je vinden?

Beide zijn goed, maar er is wel een zeker verschil in stijl. Het verschil zit 'm in de stijl: je kan is informeler en meer spreektaal. Bij het schrijven kun je beter kiezen voor je kunt. Tegenwoordig kom je in teksten steeds vaker de informele vorm je kan tegen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandale.nl

Is het wat of dat?

Het woord 'dat' wordt gebruikt als je verwijst naar een bepaald zelfstandig naamwoord. Voor onbepaalde verwijzingen gebruik je daarentegen 'wat'. Dit leidt bijvoorbeeld tot de volgende zinnen: Het boek dat hij heeft gekocht, heeft een blauwe kaft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tekstblad.nl