Wat zegt de bijbel over haar?

Toch komt ook bewust gekozen kaalheid in de bijbel voor. Het (gedeeltelijk) scheren van hoofd en baard of het bedekken van haar of het uittrekken van haar is symbool van grote treurnis (Ez. 7:18; Job 1:20; Ezra 9:3). De gedachte is deze: haar verbeeldt vitaliteit en levenslust.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Wat zegt de bijbel over grijze haren?

Eerbied voor grijze haren en hen die ze dragen is een bijbelse opdracht. In Leviticus 19:32 lezen we: “Voor het grijze haar zult gij opstaan en aan de oude zult gij eer bewijzen en uw God zult gij vrezen”.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op christenunie.nl

Waar staat in de bijbel dat je geen broek aan mag?

De vrouw in broek

In Deuteronomium 22:5 staat geschreven: Een vrouw mag geen kleren en attributen van een man dragen en een man mag geen vrouwenkleren dragen. Want de Heer verafschuwt ieder die zulke dingen doet. In de Bijbelgordel is dit woord hot en men meent dat het de vrouw verbiedt een broek te dragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Waar staat er in de bijbel dat je een hoed op moet?

In de meer behoudende hoek van de Protestantse Kerk dragen vrouwen bijvoorbeeld een hoofddeksel tijdens de dienst. Dit gebruik wordt gebaseerd op de volgende tekst uit 1 Korinthe 11: 4,5 en 10 (NBV): Iedere man die bidt of profeteert en iets op zijn hoofd heeft, onteert zijn hoofd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op petrus.protestantsekerk.nl

Wat staat er in de bijbel over seks?

Je zult niet doden, overspel plegen, stelen, valse getuigenis afleggen, want Ik ben de Heer, uw God. Dus ook het onderdeel van de Tien Geboden dat seksueel gedrag binnen een man-vrouw relatie reguleert, staat in dit transcendente teken: 'pleeg geen overspel' (Ex. 2o:14; Deut.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Wat zegt de Bijbel over seks? | Kort en Krachtig - Tom de Wal

26 related questions found

Wat zegt de Bijbel over seks tijdens menstruatie?

Leviticus 18:22

'Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk', staat beschreven in Leviticus. Daarbij staat opgesomd wat nog meer niet mag: het is niet toegestaan om gemeenschap te hebben met een vrouw wanneer ze ongesteld – en volgens de Bijbel daarmee onrein – is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op oneworld.nl

Wat mag je niet doen als je christen bent?

Aan dit rijtje met wetten worden ook de spijsregels toegevoegd. Onrein voedsel is bijvoorbeeld vlees waar nog bloed inzit, vlees dat afkomstig is van niet-herkauwende dieren met gespleten hoeven of dieren die een natuurlijke dood zijn gestorven. Varkens, hazen en konijnen zijn dus uitgesloten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op quest.nl

Waar staat in de Bijbel dat je niet mag scheiden?

Legitieme mogelijkheid tot echtscheiding

Zo lees ik “Doch den getrouwden gebiede niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van den man niet scheide. En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijve, of met den man verzoene; en dat de man de vrouw niet verlate.” ( 1 Kor. 7:10-11).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mediationcentrumrijnmond.nl

Wat zegt de Bijbel over honing?

Honing als verwijzing naar dat wat leven brengt en leven wekt. Dit sluit goed aan bij de bijbelse thema's die honing vertegenwoordigt: beloofd land, toekomst, intocht, welzijn, geluk, de woorden van God ten leven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Wat zegt de Bijbel over droogte?

Het verschijnsel droogte is in de bijbel vooral een theologisch gegeven. Het laat zien dat schepping en geschiedenis beide Gods terrein zijn waarop zijn bevrijdend handelen plaatsvindt. Ook droogte, op zich een ramp en een heftige crisis, staat in het perspectief van Gods bevrijding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Wat zegt de Bijbel over schoenen?

Wanneer de Tora zegt dat de schoenen van de Israëlieten gedurende de woestijnreis niet zijn versleten, is dat een metaforische uitdrukking voor duurzaamheid en goddelijke trouw (Deut. 29:4[5]). Johannes de Doper predikt dat hij niet waard is de schoenriem los te maken of de schoenen te dragen van de komende Heer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Hoeveel vrouwen mag je hebben in de Bijbel?

Hoewel enkele kerkleiders uitgebreide polygame gezinnen hadden, beperkte twee derde van de polygamisten zich tot twee vrouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op churchofjesuschrist.org

Hoe ziet God eruit volgens de Bijbel?

Jezus. In de vroegste christelijke kunst wordt God zelf meestal niet afgebeeld. In Mozes' Tien Geboden staat immers: 'Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is'. Door kunstenaars in de eerste eeuwen na Christus werd God daarom vrijwel nooit direct getoond.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kunstvensters.com

Wat voor kleur haar heeft Jezus?

De historische Jezus leefde circa 2000 jaar geleden in het Midden-Oosten. Dat betekent dat hij een donkere huidskleur en donker haar had.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op historianet.nl

Welke kleur had Jezus?

Hij was een joodse man, dus had hij korte haren en een donkere huidskleur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eenvandaag.avrotros.nl

Wat zegt de Bijbel over pastoraat?

Pastoraat in de bijbel? Uit de bijbel valt geen pastorale benadering te destilleren. Maar wanneer het beeld van de herder vanuit de bijbelse geschriften naar voren komt, dan biedt dat een theologisch potentiaal om het werk van de pastor te verstaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Wat zegt de Bijbel over bomen?

De bekendste boom is die van de kennis van goed en kwaad, door God in het midden van de hof van Eden geplaatst (Genesis 2 en 3). Adam en Eva mogen de vruchten van alle bomen eten, maar niet die van de boom van de kennis van goed en kwaad. Maar wat niet mag, is voor de mens het meest aantrekkelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Wat zegt de Bijbel over manipulatie?

Het 11e gebod: ' laat je niet manipuleren'. Door niemand! Je bent veel meer waard dan dat. Ook al beweegt men hemel en hel: laat je niet manipuleren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Wat zegt de Bijbel over onkruid?

Ook in Matteüs 13 staan graan en onkruid door elkaar. Volgens de matteaanse Jezus is het echter niet God die het onkruid laat groeien, maar de vijand (satan, duivel).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Wat zegt de Bijbel over kledingvoorschriften?

Ruwweg maakt de bijbel onderscheid tussen onderkleding en bovenkleding; bovenkleding en mantel kunnen samenvallen. Het bovenkleed en de mantel dienen tevens als deken om zich tegen de nachtkou te beschermen (Job 24:7). De Tora schrijft daarom voor dat een opperkleed als pand vóór de nacht moet worden teruggeven (Ex.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Wat is vrucht dragen in de Bijbel?

We dragen vrucht wanneer God ons snoeit (vers 2)

In vers 1 lezen we dat God Zelf de wijnbouwer is. Hij houdt de wijnstok goed bij en kijkt regelmatig naar de ranken of er vrucht aan groeit. Als er helemaal geen vrucht aan groeit wordt die rank weggesneden. Een rank draagt altijd vrucht tenzij de rank dood is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zijnwoord.nl

Hoe lang moet je gescheiden zijn om opnieuw te trouwen?

Nadat de beschikking van de scheiding door de rechtbank is gegeven en deze beschikking is ingeschreven bij de burgerlijke stand, ben je formeel gescheiden. Na deze formele scheiding kun je juridisch gezien opnieuw trouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scheidenvanatotz.nl

Kunnen christenen varken eten?

het varken, want het heeft wel gespleten hoeven, maar het herkauwt niet: het geldt als onrein. Het vlees van deze dieren mag u niet eten en hun kadavers niet aanraken: zij gelden als onrein' (Lev.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Wat mogen de christenen niet eten?

Het christendom legt zijn gelovigen enkele 'musts' op, zoals: vasten voor Pasen, eten delen met anderen en op vrijdag geen vlees eten. Daarom is vrijdag ook voor velen 'visdag'. Wat christenen volgens hun geloof absoluut moeten vermijden, is zoetigheden en grote maaltijden tijdens de vastenperiode.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondleven.be

Wat zegt een christen voor het eten?

Wij danken God voor spijs en drank omdat het zijn geschenken zijn. Hij geeft ze ons van de overdaad zijner schepping. Hierom moeten wij eerbied hebben voor ons voedsel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org