Wat zijn de kenmerken van Odd?

Kenmerken bij ODD
 • Driftig.
 • Verzet zich tegen regels.
 • Weigert zich te voegen naar wat de volwassene vraagt.
 • Maakt vaak ruzie met volwassenen.
 • Ergert anderen met opzet.
 • Geeft de schuld van eigen fouten aan anderen.
 • Is prikkelbaar, ergert zich vaak.
 • Is boos of gepikeerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op balansdigitaal.nl

Hoe herken je ODD?

De diagnose ODD kan gesteld worden aan de hand van beschrijving van het gedrag van een kind door de ouders, verzorgers of leerkrachten. Dit in combinatie van observatie van het gedrag van het kind is voldoende om de diagnose ODD te stellen. De diagnose ODD wordt gesteld door de kinder-en jeugdpsychiater.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kinderneurologie.eu

Wat heeft een kind met ODD nodig?

Algemene tips aanpak kinderen met ODD
 • Bouw een relatie op met het kind, hoe moeilijk dat ook is. ...
 • Praat met het kind over wat hem bezig houdt, zijn sport, zijn hobby of huisdier, enz.
 • Geef véél complimenten. ...
 • Gebruik eventueel een beloningssysteem. ...
 • Stel reële, duidelijke grenzen en handhaaf die zeer consequent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wij-leren.nl

Wat kan een oorzaak zijn van de stoornis ODD?

Er zijn geen duidelijke oorzaken aan te wijzen voor de aanwezigheid van ODD. Er wordt uitgegaan van een combinatie van aanleg en omgevingsfactoren. Zo kan het aangeboren temperament van een kind een rol spelen, maar ook aandachtsproblemen, impulsiviteit, pesten en gepest worden of een inconsistente opvoeding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mentaalbeter.nl

Is ODD een vorm van autisme?

Als kinderen ODD hebben, is er vaak sprake van comorbiditeit. Dat wil zeggen dat de aandoening samengaat met andere ziektebeelden. Stoornissen waar ODD vaak mee samengaat zijn ADHD, autisme of een reactieve hechtingsstoornis. Door het samengaan met andere ziektebeelden, is de diagnose ODD niet eenvoudig te stellen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wij-leren.nl

Oppositioneel opstandige stoornis - Kennisclip

26 related questions found

Is ODD te genezen?

Bij kinderen en jongeren met ODD en CD nemen de symptomen over het algemeen in de loop der tijd af, ook zonder behandeling. Sommige kinderen en jongeren blijven symptomen vertonen, bij anderen nemen de symptomen af en verdwijnt de diagnose (Bunte e.a., 2014; Lahey e.a., 1995).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kenniscentrum-kjp.nl

Is ODD te behandelen?

Over het algemeen bestaat de behandeling in eerste instantie uit psychotherapie voor het kind en de ouders. Het is ook belangrijk dat de school zich verdiept in de kenmerken van ODD of CD. Verder kunnen ouders begeleiding krijgen bij de opvoeding, en het kind gedragstherapie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op balansdigitaal.nl

Is ODD aangeboren of aangeleerd?

Er is nog geen duidelijke aanwijzing voor de oorzaak van ODD. Er wordt uitgegaan van een combinatie van een bepaalde aanleg en omgevingsfactoren. Een aangeboren temperament van een kind kan een rol spelen, maar ook aandachtsproblemen, impulsiviteit, pesten en wellicht gepest worden of een inconsistente opvoeding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op de-zorgcoach.nl

Kan ODD overgaan?

Een kind met ODD is vaak heel dwars en opstandig, terwijl kinderen met CD vooral antisociaal gedrag vertonen, zoals vechten, liegen of stelen. Een ODD kan later in de ontwikkeling overgaan in een CD. Een ODD kan ook de voorbode zijn van andere stoornissen, zoals angst en depressie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nji.nl

Is ODD een gedragsstoornis?

Een kind met een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (odd) is opstandig, dwars, driftig en zeer moeilijk opvoedbaar. De afkorting odd komt van de Engelse term oppositional defiant disorder. Bij odd is er sprake van zowel gedrags- als stemmingsproblemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op richtlijnendatabase.nl

Wat zijn de gevolgen van ODD?

Gevolgen van ODD
 • Het gezin lijdt onder het gedrag.
 • Harde discipline om het gedrag van het kind onder controle te krijgen werkt alleen maar averechts.
 • De lessen op school raken steeds meer verstoord, op een gegeven moment is het kind niet meer in de klas en op school te handhaven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op parnassiagroep.nl

Wat voor medicatie bij ODD?

ODD en medicatie

Mogelijk gebruiken de jongeren die bij ons komen medicatie, bijvoorbeeld Methylfenidaat (als ook sprake is van ADHD, ADD of autismespectrumstoornis) of kalmeringsmiddelen zoals benzodiazepinen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op yeswecanclinics.nl

Waar komt boosheid kind vandaan?

Woede-uitbarstingen zijn een teken van onbehagen bij je kind: je kind voelt zich niet goed. Dit onveilige en onaangename gevoel kan door uiteenlopende redenen zijn ontstaan: o.a. angst, onzekerheid, frustratie, overprikkeling, verdriet, negatieve emoties van anderen of door het gemis van anderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op squla.nl

Hoe herken je een kind met ADD?

ADD kenmerken
 • bent snel afgeleid.
 • hebt moeite met het afmaken van dingen.
 • gaat heel makkelijk over van de ene op de andere activiteit.
 • hebt geen overzicht over hoofd- en bijzaken.
 • kunt slecht plannen, organiseren en kiezen.
 • kunt niet lang lezen.
 • kunt alleen op iets concentreren als je het onderwerp erg interessant vindt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op youz.nl

Welke stoornissen komen vaak samen voor met ODD en CD?

ODD en CD gaan vaker dan gemiddeld samen met andere psychiatrische stoornissen of ernstige problemen. Bij deze kinderen komen vaker dan gemiddeld voor: ADHD, stemmings- en angststoornissen, cognitieve problemen, syndroom van Gilles de la Tourette, autismespectrumstoornissen, emotionele stoornissen en middelenmisbruik.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op balansdigitaal.nl

Hoe ga je om met iemand die gedragsproblemen heeft?

We geven graag 5 tips hoe om te gaan met kinderen met gedragsproblemen.
 1. Bied structuur. Zorg voor veel duidelijkheid en structuur in huis. ...
 2. Luister en praat. Luister en praat met je kind en neem emoties en gevoelens serieus. ...
 3. Onderscheid lastig en niet lastig gedrag. ...
 4. Samen dingen doen. ...
 5. Doe het niet alleen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op indigowest.nl

Waarom wordt mijn kind zo snel boos?

Je kind kan om verschillende redenen boos worden: bij teleurstelling, als iets oneerlijk gaat, bij kritiek, als iets anders gaat dan je wilt. Boosheid helpt je kind om voor zichzelf op te komen, maar kan ook belemmeren om situaties op een handige manier op te lossen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apetrotsekinderen.nl

Hoe vaak komt ODD voor?

De prevalentie van de ODD is geschat op 3%, met een brede spreiding tussen de verschillende onderzoeken. De prevalentie van de CD is geschat op 2%, waarbij ook een brede spreiding is tussen de verschillende onderzoeken. ODD komt even vaak voor bij jongens als bij meisjes.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op therapeutisch-centrum.nl

Waar komt ongewenst gedrag vandaan?

Jonge kinderen kunnen nog niet goed praten over hun gevoelens. Daarom uiten ze hun frustratie soms in dwingend, boos, brutaal, opstandig of agressief gedrag. Als kinderen ouder worden, leren ze steeds beter op andere manieren met hun emoties om te gaan. Voor sommige kinderen is dat makkelijker dan voor anderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nji.nl

Hoeveel mensen hebben ODD?

De prevalentiecijfers van odd, naar schatting 3%, en cd, naar schatting 2% van de kinderen en jongeren, maakt duidelijk dat het om aanzienlijke aantallen gaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op richtlijnendatabase.nl

Wat moet je doen als je kind geen hulp wilt?

Benoem dat je graag wilt dat je kind zich fijn voelt en dat jij je ook prettig wilt voelen. Laat het kind meedenken om tot een oplossing te komen. Leid het kind even af. Het kan ook helpen om je kind even helemaal op andere gedachten te brengen: neem even de tijd om een spelletje te spelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op smartease.nl

Hoe een kind kalmeren?

Hoe kom je samen weer tot rust: 10 tips
 1. Blijf uit de dramadriehoek. ...
 2. Vraag jezelf af wat er aan de hand zou kunnen zijn. ...
 3. Neem de woorden van je kind niet persoonlijk. ...
 4. 4.Ga even mee in de emotiekuil: door even mee te gaan in de emotie van je kind en het gevoel te erkennen zul je merken dat je kind sneller kalmeert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op smartease.nl

Hoe maak je een kind rustig?

Aanpak bij druk gedrag
 1. Op vaste tijden spelen, huiswerk maken, eten en naar bed.
 2. Duidelijke regels afspreken voor de dingen die u belangrijk vindt. ...
 3. Goed gedrag prijzen : dit is heel belangrijk! ...
 4. Grenzen stellen : dit betekent dat u reageert als uw kind iets doet wat niet mag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Wat zit er achter boosheid?

Kort gezegd is boosheid een emotie waarbij er uiting wordt gegeven aan onderliggende frustraties. Een frustratie die overal over kan gaan, onbegrip van de omgeving of juist onbegrip over jezelf. Op het moment dat frustratie toeneemt, neemt ook de emotionele spanning toe.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op praktijk-sorghvliet.nl

Wat moet je doen als je kind slaat?

Wat kan je doen tegen schoppen, bijten of slaan?
 1. Grijp direct in als je kindje iemand pijn doet. ...
 2. Geef je kleine een time-out. ...
 3. Geef het goede voorbeeld. ...
 4. Blijf rustig. ...
 5. Benoem emoties. ...
 6. Beloon goed gedrag. ...
 7. Bestraf gedrag, niet de persoon. ...
 8. Negeer ongewenst gedrag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 24baby.nl