Wat zijn de meest voorkomende syndromen?

Patiënten met deze syndromen komen in aanmerking voor topklinische zorg.
 • Noonan syndroom. Het Noonan syndroom is een relatief veel voorkomende genetische aandoening. ...
 • 22q11 syndroom. Het 22q11.2 deletiesyndroom is een genetische aandoening. ...
 • Kleefstra syndroom. ...
 • Prader-Willi syndroom.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cvneuropsychiatrie.nl

Wat is het syndroom van Noonan?

Erfelijke aandoening met een vertraagde groei, leerproblemen, een vernauwde klep van de longslagader, en een specifiek uiterlijk. Soms is er een verdikking van de hartspier. Lichte bloedingsneiging is frequent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uzleuven.be

Is een syndroom een ziekte?

De term syndroom wordt gebruikt voor een samenloop ('sun drómos') van klinische verschijnselen waarvoor geen evidente oorzaak bekend is. Syndromen zijn, in essentie, niet of nauwelijks begrepen clusters. De term ziekte daarentegen impliceert dat de oorzaak of het oorzakelijk proces bekend is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ntvg.nl

Wat is de meest voorkomende verstandelijke beperking?

Het Fragiele-X-syndroom is de meest voorkomende monogene oorzaak van verstandelijke beperking.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op radboudumc.nl

Hoe herken je een syndroom?

Bij syndromen is er sprake van bepaalde uiterlijke kenmerken. Bij een aantal syndromen is een kleine lichaamslengte het belangrijkste kenmerk. Deze syndromen worden meestal veroorzaakt door een afwijking in de chromosomen of een afwijking van een of meerdere genen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op groeiwijzer.nl

Genetic Diseases: Categories – Genetics | Lecturio

17 related questions found

Welke soorten syndroom zijn er?

Hieronder bespreken we de bekendste:
 • het Syndroom van Klippel-Trenaunay.
 • het Sturge Weber Syndroom.
 • het Syndroom van Lohuizen/Cutis Marmorata Teleangiectatica Congenita (CMTC)
 • het Proteus-syndroom.
 • Parkes-Weber syndroom.
 • CLOVES syndroom.
 • Blue Rubber Bleb Nevus syndroom.
 • Ziekte van Gorham-Stout.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op aangeborenvaatafwijkingen-expertise.net

Wat is het Flower syndroom?

Zeldzame ziekte bij jonge vrouwen, waarbij de sluitspier niet goed kan ontspannen met als gevolg moeilijk of zelfs niet kunnen plassen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uzleuven.be

Wat is het syndroom van Prader Willi?

Prader-Willi Syndroom (PWS) is een complexe aandoening die veroorzaakt wordt door een genetische afwijking in de Prader-Willi regio op chromosoom 15. PWS gaat doorgaans gepaard met een ongeremde eetlust, hormoontekorten, verminderde spiermassa en een ontwikkelingsachterstand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op erasmusmc.nl

Wat merk je aan iemand met een laag IQ?

Voorbeelden daarvan zijn achterblijvende conceptuele vaardigheden, zoals kunnen lezen, schrijven en rekenen, achterblijvende sociale vaardigheden zoals communicatieve vaardigheden en het oplossen van sociale problemen en achterblijvende praktische vaardigheden zoals persoonlijke verzorging, omgaan met geld en gebruik ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgwelzijn.nl

Hoe noem je iemand met een laag IQ?

Als mensen een laag IQ hebben, noemen we dit een verstandelijke beperking. Veel mensen met een laag IQ redden zich goed zelf, we noemen dit dan een lichte verstandelijke beperking (LVB). Mensen met een lichte verstandelijke beperking vinden een aantal dingen wél vaak moeilijk. Het oplossen van problemen is moeilijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fivoor.nl

Wat is de meest pijnlijke aandoening?

CRPS wordt ook wel de zelfmoordziekte genoemd

CRPS wordt ook weleens de zelfmoordziekte genoemd, het is de pijnlijkste aandoening die er bestaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op medireva.nl

Wat is het syndroom van Horner?

Wat is het syndroom van Horner? Het syndroom van Horner is een aandoening waarbij het ooglid van een oog wat naar beneden hangt, de pupil van dat oog heel klein is en de huid rondom het oog niet meer zweet en daardoor droog is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kinderneurologie.eu

Wat is het syndroom van Klinefelter?

Het Klinefelter syndroom is een aangeboren afwijking waarbij onvoldoende mannelijk hormoon (testosteron) aanmaakt wordt. De puberteit komt daardoor langzamer op gang. Een belangrijk gevolg van het tekort aan testosteron is onvruchtbaarheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op freya.nl

Wat is Silver Russel syndroom?

Het Silver-Russell syndroom (SRS) is een zeldzame aangeboren aandoening met een genetische oorzaak. Kinderen met SRS lopen vaak al tijdens de zwangerschap een groeiachterstand op, die na de geboorte niet vanzelf bijtrekt. Hierdoor zijn ze kleiner en lichter dan kinderen zonder deze aandoening.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op erasmusmc.nl

Wat is Jacobsen syndroom?

Een zeldzame, genetische aandoening, veroorzaakt door deleties in de lange arm van chromosoom 11 (11q), en voornamelijk gekarakteriseerd door craniofaciale dysmorfie, congenitale hartziekte, intellectuele achterstand, bloedingsstoornis van Paris Trousseau, structurele nierdefecten, en immuundeficiëntie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op orpha.net

Wat is het syndroom van Cornelia de Lange?

Wat is Cornelia de Lange syndroom (CdLS)?

CdLS is een zeldzame erfelijke aandoening die voorkomt bij ongeveer 1 op de 10.000-30.000 geborenen. De belangrijkste kenmerken van deze aandoening zijn typische gelaatskenmerken, groeiachterstand, overbeharing en ledemaatafwijkingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vkgn.org

Van wie krijg je je IQ?

Vrouwen hebben twee X-chromosomen, terwijl mannen een X-Y-paar hebben. Op het X-chromosoom zitten tientallen genen die invloed hebben op intelligentie. Op het corresponderende Y-chromosoom, dat het kind van zijn vader krijgt, bevinden zich behalve de genen die het geslacht bepalen nauwelijks andere genen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rtlnieuws.nl

Hoe weet je of iemand zwakbegaafd is?

Iemand met zwakbegaafdheid heeft een IQ tussen de 70 en 85. aanpassingsvermogen die zijn ontstaan gedurende de ontwikkelingsperiode. Hoewel het IQ een belangrijk aspect is van de classificatie ZB en LVB, moet er met name aandacht zijn voor de (beperkingen in) het adaptieve functioneren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ggzstandaarden.nl

Kan je je IQ hoger maken?

Onderzoekers van het University College London ontdekten in 2011 bijvoorbeeld dat het IQ van jongeren in enkele jaren tot maar liefst 20 punten kon stijgen of dalen. Zaken die helpen om je hersenen en je intelligentie te ontwikkelen zijn gezond en genoeg voedsel, en goed onderwijs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op quest.nl

Wat doet chromosoom 14?

Temple syndroom

Chromosoom 14 speelt een rol bij de aanleg van de hersenen. Je krijgt één chromosoom 14 van je moeder en één van je vader. Kinderen met het Temple syndroom krijgen ze alle twee van hun moeder of er kan een deel van het chromosoom niet afgelezen worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pfizer.nl

Welke drie kenmerken kan een cliënt met het Prader-Willi syndroom hebben?

Kenmerken van Prader-Willi syndroom

slappe spieren. weinig bewegen. moeite met drinken. veel slapen en 's nachts niet wakker worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hersenstichting.nl

Wat is Prune Belly syndroom?

In ernstige gevallen van onderontwikkelde longen kan een pasgeborene vaak niet overleven. De buik is vaak opgerekt door de vergrote blaas en heeft weinig spieren ontwikkeld. De huid ziet eruit als een gerimpelde pruim, vandaar de naam 'prune belly-syndroom'. Soms kan de urine er met veel moeite toch langs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cyberpoli.nl

Wat is urine retentie?

Urine-retentie is een ophoping van urine (plas) in de blaas. U kunt niet meer plassen of slechts kleine beetjes plassen. Retentie betekent vasthouden. Dit vasthouden van urine kan acuut ontstaan of zich langzaam ontwikkelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op laurentiusziekenhuisroermond.nl

Hoe merk je dat je blaas niet leeg is?

Blaasretentie niet goed leeg kunnen plassen: blaasretentie

Steeds mindere straal. De urine komt niet meteen als je wilt plassen. Het gevoel dat je blaas niet leeg is. Vaak moeten plassen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kanker.nl

Wat is het 4 2 1 syndroom?

Een andere benaming is 'het kleine keizer-syndroom', waarmee de niet-aflatende adoratie van de ouders voor hun enig kind wordt beschreven. Daarnaast wordt ook nog de term '4-2-1-syndroom' gebruikt, waarmee wordt aangeduid dat het kind het centrum is van een familie met vier grootouders en twee ouders.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wij-leren.nl