Wat zijn zachte weggebruikers?

De uitdrukking zwakke weggebruikers verwijst al snel naar een soort ondergeschikte positie van die fietser of voetganger tegenover een autobestuurder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vias.be

Wie zijn de zwakke weggebruikers?

Fietsers en voetgangers behoren tot de groep van de zwakke weggebruikers. Daarom biedt de wet hun extra bescherming. Bestuurders mogen zwakke weggebruikers niet in gevaar brengen en moeten hun in de meeste gevallen voorrang verlenen. Zo moeten bestuurders bijvoorbeeld stoppen aan een zebrapad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belgium.be

Wat is de juiste definitie van weggebruikers?

Een weggebruiker is een persoon die deelneemt aan het verkeer op de openbare weg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is een straffe weggebruiker?

Volgens de wetgever zijn zwakke weggebruikers degenen die deelnemen aan het verkeer en daarbij niet de bestuurder zijn van een motorvoertuig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schadeweb.be

Wat valt onder alle weggebruikers?

Weggebruikers: voetgangers, fietsers, bromfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee, bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen. Passagiers zijn geen weggebruikers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zekerslagenvoorjetheorie.nl

Mobiliteitsplan Merchtem - thema 2: Zachte weggebruikers

31 related questions found

Is voetganger weggebruiker?

Een voetganger is een weggebruiker die geen bestuurder is van een voertuig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op swov.nl

Wat zijn kwetsbare weggebruikers?

Wanneer ben ik precies een kwetsbare verkeersdeelnemer? Voetgangers en fietsers worden gezien als kwetsbare verkeersdeelnemers. Let op: artikel 185 WvW geldt alleen als zij in een ongeval met een gemotoriseerd voertuig terecht komen! In een ongeval tussen een voetganger en een fietser is hier dus geen sprake van.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischbureauletselschade.nl

Welke weggebruikers doen mee in de voorrang?

Alle weggebruikers moeten bestuurders van een voorrangsvoertuig voor laten gaan. Bestuurders die afslaan, moeten het verkeer voor laten gaan dat hun op dezelfde weg tegemoetkomt of dat zich op dezelfde weg naast, links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Wat is het verschil tussen bestuurders en weggebruikers?

Want bestuurders zijn alle weggebruikers behalve voetgangers. Denk dus aan fietsers, automobilisten, brommer- en motorrijders. Maar er zijn er nog meer. Iemand die op een paard zit, is ook een bestuurder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op oefentoets.nl

Kan een zwakke weggebruiker in fout zijn?

Je wordt als zwakke weggebruiker steeds vergoed bij een ongeval. In fout of niet in fout. Wanneer je echter met de fiets reed, zal de schade aan jouw fiets niet worden vergoed bij een ongeval in fout. Het is trouwens aangeraden om een familiale verzekering af te sluiten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verzekeringen.be

Is een fietser nooit schuldig?

Bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een zwakke verkeersdeelnemer, zoals een fietser of een voetganger, is de bestuurder van het motorrijtuig standaard aansprakelijk. Er zijn uitzonderingsgevallen, maar de zwakke verkeersdeelnemer wordt wettelijk beschermd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 112schade.nl

Wat is het verschil tussen verkeer en weggebruikers?

Onder verkeersdeelnemers verstaan we alle mensen die, op welke manier dan ook, aan het verkeer deelnemen. Een grote groep verkeersdeelnemers bestaat uit weggebruikers; oftewel iedereen die gebruik maakt van de weg. De groep van weggebruikers kun je onderverdelen in twee groepen: voetgangers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op auto-en-vervoer.infonu.nl

Is een fietser ook een bestuurder?

Een fietser is voor de wet een bestuurder. Daardoor gelden dezelfde voorrangsregels als voor andere bestuurders.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Is iemand met een kinderwagen een bestuurder?

Wie een fiets, een bromfiets, een kinderwagen,... voortduwt, is een voetganger, en geen bestuurder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.be

Is bestuurder hetzelfde als eigenaar?

De aandeelhouders zijn de eigenaren van de BV. Zij hebben aandelen in het bedrijf en daarmee een stukje eigendom. Een bestuurder kan ook aandeelhouder zijn, maar dit hoeft niet. Een bestuurder is de persoon die de BV bestuurt en vertegenwoordigd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op help.ligo.nl

Wie heeft altijd voorrang?

De hoofdregel, rechts heeft voorrang

In principe geldt dat bestuurders die van rechts komen op gelijkwaardige kruispunten voorrang krijgen. Maar dat geldt ook weer niet altijd. Zo gaan verkeerstekens zoals haaientanden boven verkeersregels en gaan verkeerslichten weer boven verkeerstekens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theorie-leren.nl

Heb je als voetganger voorrang op een fietspad?

Gaat een voetganger rechtdoor op dezelfde weg, dan heeft de voetganger voorrang op al het andere verkeer. Is er geen stoep of voetpad? Als voetganger mag je dan op het fietspad lopen. Is er geen fietspad, dan mag je op rijbaan lopen, mar wel aan de uiterste zijde daarvan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op brugmanletselschadeadvocaten.nl

Hebben voetgangers voorrang bij rechtdoor op dezelfde weg?

De regel 'rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor afslaand verkeer' geldt voor iedereen in het verkeer. Hier vallen voetgangers dus ook onder. Sla jij af? Dan moet jij iedereen –en dus ook voetgangers – voorrang verlenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allianzdirect.nl

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de weggebruikers?

Wegbeheerder of eigenaar, opdrachtgever, aannemer, werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers, maar ook van weggebruikers en voorbijgangers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op edepot.wur.nl

Welke weggedeelten mogen bestuurders van een motorvoertuig niet gebruiken?

Deze bestuurders (…), mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad. Als het weggedeelte dus geen trottoir, voetpad, fietspad, fiets/bromfietspad of ruiterpad is… dan is het een ander weggedeelte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op boetejuristen.nl

Welke bestuurders zijn kwetsbare bestuurders?

Voorbeelden van kwetsbare weggebruikers:
  • voetgangers.
  • kinderen en jeugdigen.
  • fietsers.
  • bejaarden.
  • gehandicapten.
  • bestuurders van bromfietsen, snorfietsen en brommobielen.
  • motorrijders.
  • ruiters en geleiders van rijdieren, trekdieren en vee.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theorieexamen.nl

Waar moet je lopen als er geen stoep is?

Zo moeten voetgangers gebruikmaken van een trottoir of voetpad. Als dit niet beschikbaar is, mag er op het (brom-)fietspad gelopen worden. Ontbreekt ook een fietspad, dan mag de voetganger gebruikmaken van de berm of de uiterste zijde van de rijbaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wandel.nl

Waar mag een voetganger niet lopen?

Is dit links of rechts van de rijbaan? Of een voetganger links of rechts loopt mag deze zelf bepalen. De wet geeft aan: 'Als er geen trottoir of fietspad is, gebruiken voetgangers de berm of de uiterste zijde van de rijbaan'. De wet schrijft niet voor of zij links of rechts van de rijbaan moeten lopen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Is iemand op skeelers een bestuurder?

Met skates, skeelers, inlineskates, rolschaatsen, een step of een skateboard bent u voor de wet een voetganger. U moet zich dus houden aan de verkeersregels voor voetgangers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is het verplicht je hand uit te steken?

Ja. Alle bestuurders moeten richting aangeven. Als fietser ben je ook een bestuurder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl