Welk diploma heb je nodig voor jeugdzorg?

Voor veel functies in jeugdzorg is een SKJ-registratie vereist. Om direct SKJ-geregistreerd te kunnen worden, heb je een diploma bachelor Sociaal Werk profiel Jeugd, óf een diploma bachelor Pedagogiek met profiel Jeugd, óf een getuigschrift Master Jeugdzorg nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jeugdzorg-werkt.nl

Welk niveau voor jeugdzorg?

Welk opleidingsniveau heb je nodig? Werken in jeugdzorg kan op verschillende opleidingsniveaus. Er zijn functies op mbo-, hbo- en wo-niveau. De functie die je het meeste voorbij ziet komen is die van jeugdzorgwerker.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jeugdzorg-werkt.nl

Hoelang duurt opleiding jeugdzorg?

Deze opleiding is de erkende beroepsopleiding voor medewerkers in de jeugdzorg. U wordt in 2 jaar opgeleid naar het officiële diploma. U leert alles wat u nodig heeft om in dit uitdagende werk succesvol te zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op roc.nl

Hoe kan ik werken bij jeugdzorg?

Via de huisarts of jeugdarts

De huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan uw kind een verwijzing geven voor bepaalde vormen van jeugdhulp. Met die verwijzing kunt u direct bij een jeugdhulp-aanbieder terecht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op regelhulp.nl

Hoe word je een jeugdhulpverlener?

Wil jij jeugdhulpverlener worden? Er zijn verschillende hbo-opleidingen die je voorbereiden op dit beroep. Denk aan Social Work, Pedagogiek, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Je kunt je daarna eventueel verder specialiseren met de hbo-master Jeugdzorg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op career.jobbird.com

What can I do with a degree in Child and Youth Care?

24 related questions found

Wat verdien je in de jeugdzorg?

Jeugdzorgwerker d salaris

Het salaris van een jeugdzorgwerker d valt namelijk binnen schaal 7, maar het kan ook in schaal 8 vallen. Binnen schaal 7 verdien je €2.415,- tot €3.452,-. Als je als jeugdzorgwerker d binnen schaal 8 valt, verdien je €2.525,- tot €3.750,-.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tmi.nl

Welke beroepen vallen onder jeugdzorg?

Welke functies zijn er nog meer in jeugdzorg?
 • Ambulant hulpverlener jeugdzorg.
 • Begeleider pleegzorg.
 • Bemiddelaar pleegzorg.
 • Educatiemedewerker.
 • Gezinsvoogd/jeugdbeschermer.
 • Jeugdreclasseerder.
 • Woonbegeleider jeugd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jeugdzorg-werkt.nl

Hoe word je jeugdbeschermer?

Een jeugdbeschermer wordt ingeschakeld wanneer de rechter heeft uitgesproken dat een kind bedreigd wordt in zijn leefsituatie. Jij begeleidt de jongere en het gezin en je adviseert de kinderrechter over de te nemen stappen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op roc.nl

Wat is het verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp?

Met de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 spreken we over jeugdhulp. Hierbinnen vallen jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ggz- en verslavingszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, thuisbegeleiding, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op informatiebank.skjeugd.nl

Hoe moeilijk is de opleiding Social Work?

Is jouw studie moeilijk? Mijn studie is niet overdreven moeilijk, wel is het zo dat je maar ongeveer 10 uur per week les hebt en dat je daarnaast veel zelfstandig of in werkgroepen moet doen, ongeveer 20 uur per week. Officieel ben je per HBO-opleiding 40 uur per week bezig; les en huiswerk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op opleidingenberoep.nl

Welke mbo opleiding voor jeugdzorg?

Lijkt het je leuk om te werken als jeugdzorgwerker? Dan heb je een opleiding in deze richting nodig. Je kunt een mbo-opleiding voor pedagogisch medewerker volgen, waarna je je kunt specialiseren met een mbo niveau 4 opleiding. Op hbo-niveau kun je kiezen voor de opleiding pedagogiek of social work.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allroundcare.nl

Welk diploma voor peuterspeelzaal?

Voor pedagogisch medewerker en peuterspeelzaalwerk heb je een relevante mbo 3-diploma of mbo 4-diploma nodig. Bijvoorbeeld mbo Pedagogisch Medewerker Kinderopvang - niveau 3, of mbo Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker - niveau 4. Maar ook met het diploma Onderwijsassistent kun je in kinderopvang werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kinderopvang-werkt.nl

Welk diploma heb je nodig voor thuiszorg?

Want de zorg van de toekomst heeft jou nodig. Met een diploma of attest van verzorgende kan je dus werken in de thuiszorg, in woonzorgcentra, en in de gehandicaptenzorg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op samenferm.be

Wat doet een begeleider jeugdzorg?

Je voert intakegesprekken, doet onderzoek en stelt samen met de jongere een stappenplan op. Tijdens de begeleiding gebruik je hulpverleningsmethoden die op de hulpvraag van de jongere en eventueel op die van de ouders zijn afgestemd. De behandeling is gericht op de jongere of op de jongere én de ouders.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op youchooz.nl

Wat voor soorten jeugdzorg zijn er?

Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp:
 • Ambulante jeugdhulp van het lokale team.
 • Begeleiding thuis bij problemen in het gezin (ambulante jeugdhulp)
 • Pleegzorg (hulp door pleegouders)
 • Jeugdzorgplus (hulp voor jongeren met ernstige problemen)
 • Hulp in een instelling voor jeugd- en opvoedhulp.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nji.nl

Welke opleiding heb je nodig voor sociaal werker?

Met een mbo- of hbo-opleiding zijn er veel mogelijkheden binnen sociaal werk. De meest gevolgde opleidingen zijn de mbo-opleiding sociaal werk, de hbo-bacheloropleiding sociaal werk en de hbo master sociaal werk. Met andere achtergronden ben je ook heel welkom.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sociaalwerk-werkt.nl

Wat is het probleem van de jeugdzorg?

Het ziekteverzuim is hoog en de werkdruk neemt toe, waardoor steeds meer professionals de jeugdzorg verlaten. De wachtlijsten groeien. Kinderen en gezinnen wachten steeds langer op hulp. Zorgaanbieders kunnen de kwaliteit en de continuïteit van jeugdzorg niet meer garanderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgkrant.nl

Wie betaalt de jeugdzorg?

De gemeente waar een jongere staat ingeschreven, wordt verantwoordelijk voor de jeugdzorg die deze jongere krijgt. En betaalt de rekening.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op publicaties.vngrealisatie.nl

Welke branche is jeugdzorg?

De sector zorg en welzijn binnen het AZW programma bestaat uit 10 branches:
 • Universitair medische centra.
 • Ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg.
 • Geestelijke gezondheidszorg.
 • Huisartsen en gezondheidscentra.
 • Overige zorg en welzijn.
 • Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)
 • Gehandicaptenzorg.
 • Jeugdzorg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbs.nl

Wie controleert de jeugdzorg?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op igj.nl

Wat verdien je als gezinsvoogd?

Als gezinsvoogd verdien je een bruto maandsalaris van ongeveer € 2.720,- exclusief 8 procent vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering. Je salaris loopt maximaal op tot €4.095,- per maand. Daarnaast mag je rekenen op een vergoeding voor onregelmatige diensten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op youchooz.nl

Welke opleiding heb je nodig om gezinsvoogd te worden?

Als gezinsvoogd moet je minimaal een hbo-opleiding hebben afgerond. Enkele hbo-opleidingen die aansluiten bij dit beroep zijn de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening , Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Pedagogiek .

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com

Waarom wil ik in de jeugdzorg werken?

Waarom werken in de jeugdzorg: voordelen

Zo is een baan in de jeugdzorg erg verrijkend. Door jongeren uit de problemen te halen en op het goede pad te brengen, haal je veel voldoening uit je werk. Daarnaast lever je als medewerker in de jeugdzorg vooral een bijdrage aan verstoorde gezinssituaties.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com

Is jeugdzorg zorg?

Jeugdzorg is zorg voor jongeren tot achttien jaar. In sommige gevallen wordt bepaald dat de hulpverlening van Jeugdzorg wordt voortgezet nadat een cliënt achttien is geworden. Er zijn verschillende vormen van Jeugdzorg beschikbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgwaarts.nu

Is jeugdzorg verplicht?

Dit is niet verplicht. Besluit de kinderrechter uw kind onder toezicht te stellen? Dan voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit en zorgt ervoor dat er een gezinsvoogd komt. U en uw kind zijn verplicht deze hulp te accepteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl