Welke Bijbel is betrouwbaar?

Wil je de tekst bestuderen en weten wat er in de oorspronkelijke taal heeft gestaan dan zijn de Statenvertaling, de Herziene Statenvertaling en de NBG vertaling aan te raden. Die streven ernaar om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke taal te blijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikzoekgod.nl

Wat is de originele Bijbel?

De oorspronkelijke tekst moet begin dertiende eeuw zijn geschreven. De Hernse Bijbel, een historiebijbel, was de eerste nagenoeg complete Bijbel in een Europese volkstaal. De eerste Nederlandstalige Bijbel die geheel rechtstreeks uit de Hebreeuwse en Griekse bronteksten werd vertaald, verscheen in 1637.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is de beste studie Bijbel?

Op dit moment is de HSV Studiebijbel de meest complete Studiebijbel in het Nederlandse taalgebied. Grondige toelichting met goede introducties op onderwerpen en handzaam in het gebruik. De basis voor de Studiebijbel HSV is ontleend aan de English Standard Version studybible die wereldwijd hoog aangeschreven staat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ichthusboekhandel.nl

Welke Bijbel leest makkelijk?

De basis Bijbel is een prima Bijbel omdat hij op de Statenvertaling is gebaseerd en toch echt gemakkelijk leesbaar is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bol.com

Welke Bijbel voor beginners?

Ben je nog niet erg bekend met de Bijbel, dan kun je het beste in het Nieuwe Testament beginnen, bijvoorbeeld met het evangelie van Marcus. In de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament, de evangelieën, lees je onder andere wat Jezus op aarde heeft gedaan en wat Hij belangrijk vond.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eo.nl

Is the Bible Reliable?

22 related questions found

Wat is de meest betrouwbare Bijbelvertaling?

Nog altijd zijn er kerkgenootschappen waar men de Statenvertaling als de meest betrouwbare weergave van de oorspronkelijke tekst beschouwt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikzoekgod.nl

Hoe vaak moet je de Bijbel lezen?

Er staat nergens in de Bijbel hoe vaak (per dag) je moet Bijbellezen. Misschien lazen je grootouders bij elke maaltijd uit de Bijbel, het was misschien vooral een (goede) gewoonte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op debijbel.nl

Wat is het mooiste bijbelboek?

Troost en hoop – Het boek Jesaja is een van de mooiste en meest geliefde bijbelboeken. Het neemt je mee in de geschiedenis van Israël. Alle schone schijn wordt ontmaskerd, een ernstige waarschuwing klinkt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nbv21.nl

Welke Bijbelboeken staan niet in de Bijbel?

Om welke boeken gaat het? Het gaat hierbij om Tobit, Judit, de Griekse versie van Ester, 1 en 2 Makkabeeën, het boek Wijsheid (van Salomo), de Wijsheid van Jezus Sirach, Baruch, de Brief van Jeremia en de toevoegingen aan Daniël.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Wat is de beste Bijbel app?

De meest bekende en veelgebruikte Bijbel app is waarschijnlijk YouVersion. Het is een eenvoudige app met meer dan 1200 (!) Bijbelvertalingen. De app heeft ook extra's zoals een leesplan, en je kunt notities en markeringen instellen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gelovenindedelta.nl

Wat is het verschil tussen Bijbel en Bijbel?

We schrijven Bijbel met een hoofdletter als we de heilige tekst van de christenen bedoelen, en bijbel met een kleine letter als het om een gedrukt exemplaar van dat boek gaat. In de niet-religieuze betekenis 'gezaghebbend boek' schrijven we bijbel ook klein.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Welke Bijbel gebruikt de PKN?

De NBV Bijbel wordt gebruikt in de Protestantse Kerken Nederland (PKN), vrijgemaakte kerken (GKV), Nederlands Gereformeerde kerken (NGK) en in sommige Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK). In nogal wat Evangelische gemeenten is dit eveneens de standaardkeuze.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ichthusboekhandel.nl

Wie heeft de eerste Bijbel gemaakt?

De Bijbel is geschreven door meer dan 40 auteurs.

Mozes kreeg de credits voor de eerste vijf boeken van de Bijbel, meest van de profeten kregen de credits voor de boeken die naar ze genoemd zijn, etc. Maar de realiteit is een beetje complexer dan dat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Wat staat er in de Bijbel over seks?

Je zult niet doden, overspel plegen, stelen, valse getuigenis afleggen, want Ik ben de Heer, uw God. Dus ook het onderdeel van de Tien Geboden dat seksueel gedrag binnen een man-vrouw relatie reguleert, staat in dit transcendente teken: 'pleeg geen overspel' (Ex. 2o:14; Deut.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Hoe ziet God eruit volgens de Bijbel?

Jezus. In de vroegste christelijke kunst wordt God zelf meestal niet afgebeeld. In Mozes' Tien Geboden staat immers: 'Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is'. Door kunstenaars in de eerste eeuwen na Christus werd God daarom vrijwel nooit direct getoond.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kunstvensters.com

Wat voor taal sprak Jezus?

West-Aramees was de taal die Jezus waarschijnlijk sprak en de taal waarin een deel van de Dode Zeerollen geschreven zijn. Oorspronkelijk werd het Aramees door de Arameeërs gesproken, zij woonden in het huidige Syrië, Irak en Turkije.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op geschiedenisbeleven.nl

Wat is DC in de Bijbel?

Er zijn tien (of volgens sommigen elf) boeken die, hoewel ze niet tot de Hebreeuwse canon behoren, door de katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerken gezaghebbend worden geacht. Deze boeken worden deuterocanonieke boeken genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wie is de Trooster in de Bijbel?

Jezus geeft daar allerlei woorden van troost bij. De Heilige Geest zal deze troost van de Here Jezus nu gaan voortzetten. Het mooie daarbij is dat de Heilige Geest niet komt om ook na drie jaar weer weg te gaan, maar Hij blijft bij ons en in ons voor altijd. Al de jaren van ons leven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zoeklicht.nl

Waar kun je oude bijbels naar toe brengen?

Bijbels Museum Adam
  • Herengracht 366-368.
  • 1001 AK Amsterdam. . Bijbels Museum na 45 jaar permanent gesloten voor publiek. ...
  • Opvanghuis voor bijbels.
  • Oude bijbels? Lever ze in! ...
  • Achter de Gevels. In de Cromhouthuizen is de tentoonstelling Achter de Gevels te zien. ...
  • Herengracht 366-368.
  • Postbus 3606.
  • 1001 AK Amsterdam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op imusea.nl

Welk Bijbelboek als eerste lezen?

Genesis. Het eerste boek van de Bijbel. Het woord 'Genesis' komt uit het Grieks en betekent 'start' of 'begin'. De eerste zin van Genesis bevat dat woord.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikzoekgod.nl

Wat is het belangrijkste in de Bijbel?

`Meester, wat is het grootste gebod in de wet?' Jezus zei hem: `U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kuleuven.be

Wat is het meest gebruikte woord in de Bijbel?

De meest voorkomende 'media' zijn de profeten die een woord van de Here doorgeven, vaak met de stereotiepe inleiding of bekrachtiging: 'Zo spreekt de Here' of 'zo luidt het woord des Heren'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Hoeveel uur duurt het om de Bijbel te lezen?

Het duurt ongeveer 70 uur om de Bijbel van kaft tot kaft te lezen. Dat is minder tijd dan de gemiddelde Amerikaan elke maand voor de televisie doorbrengt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op geloofstoerusting.nl

Hoe lang doe je over de Bijbel lezen?

Dat hangt af van de versie van de Bijbel die je leest. De King James Version is ongeveer 1.189.040 woorden lang, dus zou het ongeveer 517 uur duren om hardop te lezen. De Nieuwe Internationale Versie is slechts 792.304 woorden lang, dus zou het ongeveer 331 uur duren om hardop te lezen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe verwijs je naar de Bijbel?

Als je naar een religieus werk verwijst, zoals de Bijbel, Koran of Thora, gebruik je het standaard APA-format voor boeken. Je laat hierbij de auteur weg en zet de titel op de eerste plaats. Deze titel bevat daarnaast informatie over de versie van het boek (dus niet alleen “De Bijbel”).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl