Welke brand niet blussen met water?

Water is het beste blusmiddel voor brand van vaste stoffen als hout, papier, textiel en karton. Gebruik nooit water voor het blussen van brandende olie of vet en branden van elektrische apparaten die onder stroom staan!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksdienstcn.com

Welke brand mag je niet blussen met water?

Brandklasse D (metalen)

Het is niet mogelijk om brandende metalen te blussen met watermist. Door de grote hitte valt het water uiteen in zuurstof en waterstof waardoor de brand sterk in hevigheid toeneemt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op saval.nl

Wat mag niet met water worden geblust?

Blussen met water

De meeste beginnende brandjes kunnen geblust worden met water. Nadelen: Als er olie of vet in het spel is, moet u nooit water gebruiken om te blussen. Kaarsvet, frituurvet of boter in een pan verandert dan in een steekvlam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op inshared.nl

Welke brand met water blussen?

Het nadeel van water als blusmiddel is dat het alleen te gebruiken is voor brandklasse A en dat het niet geschikt om nabij elektrische apparaten te gebruiken. De blussende werking van een blusdeken is het wegnemen van de zuurstof.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bhv.nl

Kan je vuur blussen met water?

Veel branden kun je blussen met water. Soms kan dat niet en gebruiken we poeder of schuim. Deze laatste twee verhinderen dat er zuurstof (uit de lucht) bij de brand komt. Daardoor dooft het vuur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nemosciencemuseum.nl

Blus een olie- of vetbrand nooit met water!

35 related questions found

Wat te blussen met water?

Water is het beste blusmiddel voor brand van vaste stoffen als hout, papier, textiel en karton. Gebruik nooit water voor het blussen van brandende olie of vet en branden van elektrische apparaten die onder stroom staan!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksdienstcn.com

Waarom kan vuur niet tegen water?

Het water kruipt onder de benzine en blijft er niet op liggen. Er zijn twee belangrijke redenen waarom vuur niet op het water brandt. Ten eerste is water koud, en iets brandt pas als het heet is. Ten tweede sluit water een brandend voorwerp af van de lucht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op willemwever.kro-ncrv.nl

Kun je alcohol blussen met water?

Ethanol is het hoofdbestanddeel van spiritus. Ethanol is geen olie en drijft niet op water, maar mengt er volledig mee. Brandende ethanol kan dus met water geblust worden, door water wordt de alcohol verdund en zal tenslotte doven. Het beste is met water het vuur in te sluiten en de hele plek goed nat te maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bnnvara.nl

Kan je met zeewater brand blussen?

“Vaak is blussen met zeewater niet verstandig. Het zout brengt schade toe aan gewassen en aan het bos.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op delta.tudelft.nl

Waarom kan je een benzinebrand niet blussen met water?

Water is een dipool, terwijl benzine volledig apolair is. Water heeft een hogere dichtheid dan benzine . Daarom zinkt het, wanneer u het probeert te blussen, onder de benzine naar de bodem van de verdampingsbak. De brandende benzine wordt niet aangetast.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op chemieleerkracht.blackbox.website

Waarom vlam in de pan niet met water blussen?

Wat je zeker niet moet doen, is de brand proberen te blussen met water. Dit is misschien je eerste reflex. Maar door te blussen met water, ontstaat juist een grote steekvlam. Ga ook niet met de pan lopen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op interpolis.nl

Waarom brand blussen met water?

Voordelen. Water als blusmiddel is goedkoop, goed verkrijgbaar en effectief. Vloeibaar water verdampt bij 100 graden Celsius, dat is veel lager dan het vlampunt van veel materialen. Voor de verdamping van water is veel warmte nodig, wat aan het vuur wordt onttrokken, terwijl waterdamp de toevoer van zuurstof verhindert ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Waarom geen water op Vlam in de pan?

Laat de pan staan

Je kunt struikelen of de brandende vloeistof kan over de rand van de pan klotsen en stevige brandwonden veroorzaken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op brandweer.nl

Waarom kan je olie niet blussen met water?

Blussen. Een oliebrand kan niet met een waterstraal worden geblust, omdat het water doorgaans zwaarder is dan de te blussen vloeistof en daardoor de brandhaard niet afdekt. In het ergste geval ontstaat stoom die de brandende vloeistof met grote kracht in de omgeving verspreidt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat kan ABC branden blussen?

Een ABC blusser kan worden gebruikt voor het blussen van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Maar ook voor elektrische branden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arbocentrum.nl

Hoe vet brand blussen?

U blust brandend vet het best met een speciale vetblusser. Een vetblusser dicht het brandende vet af en smoort zo de brand. U kunt een vetbrand ook met CO2 blussen, maar dan bestaat het risico dat de brand weer oplaait. Hebt u de vetbrand met CO2 geblust, dan moet u het vet daarna met een deksel of blusdeken afdekken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rhbrandbeveiliging.nl

Hoe brand te blussen?

Fout
  1. Blus met de windrichting mee.
  2. Blus druipende vloeistoffen van boven naar beneden, liefst met meerdere blussers tegelijk.
  3. Blus een brandende muur van onder naar boven.
  4. Zet meerdere brandblussers tegelijkertijd in. ...
  5. Wees bedacht op een (spontane) herontsteking van de brand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op abus.com

Welk risico bestaat er bij het blussen van een brand in een elektriciteitskast met water?

Het gevaar van elektrische branden is dat water niet gebruikt kan worden om het vuur te doven. Dit is zelfs uiterst gevaarlijk. Omdat water de elektriciteit geleidt, zou het vuur zich juist verder kunnen verspreiden naar andere objecten. U loopt zelfs risico om geëlektrocuteerd te worden tijdens uw bluspoging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op technosafety.nl

Kun je spiritus drinken?

Nee, spiritus kun je niet drinken. In alcoholische dranken zit ethylalcohol (ethanol). Spiritus bevat eveneens 85-95% ethylalcohol. Maar er is het giftige, ondrinkbare methylalcohol (methanol) aan toegevoegd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jellinek.nl

Welk element wordt weggenomen bij het blussen met water?

Zuurstof kan verwijderd worden door de brand te smoren met een waterachtige filmlaag, of met een inert gas.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe blus je een ethanol brand?

Bio-ethanol drijft op water en je mag het dus nooit met water blussen, hierdoor zou het vuur zich alleen verder verspreiden. Blussen moet je dus altijd doen met een blusdeken, zand of een CO2- blusser.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op luxer-wonen.nl

Kan je vuur doven met water?

Gebruik geen water om het vuur te doven. Dit kan de vuurschaal beschadigen en er ontstaat veel rook.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op designtuinhaarden.nl

Kan water in de fik vliegen?

De vorm van het flesje water en de vloeistof werken als een vergrootglas en bundelen de lichtstralen. Onder de lichtbundel kan het heel warm worden, met brandgaten als gevolg. Blijft het te lang liggen, dan kan de auto in de fik vliegen. Hieronder zie je hoe eenvoudig dat gaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op topgear.nl

Wat wint water of vuur?

De hiërarchie is als volgt: water wint van vuur, vuur wint van lucht, lucht wint van water.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op spelensite.be