Welke leeftijd moet je bidden?

Als je de pubertijd hebt bereikt moet je beginnen met bidden. Pubertijd is voor meisjes: als ze beginnen met menstrueren. Voor jongens: als ze hun eerste zaadlozing (natte droom) hebben gehad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraagislam.nl

Wat is verplicht om te bidden?

Er zijn vijf verplichte gebeden; ad-Dhohr (het middaggebed), alAssr (het namiddaggebed), al-Maghrib (het avondgebed), al-Ishaa' (het nachtgebed) en al-Fadjr (het ochtendgebed). Anas bin Maalik overlevert: “Op de nachtreis werd de Profeet opgedragen om vijftig gebeden te verrichten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Kan je zittend bidden?

De geleerden zijn het er unaniem over eens dat een persoon die niet kan staan, zittend mag bidden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Kan je een gebed inhalen?

Het beste moment om een gebed te verrichten, is het tijdstip waarop het gebed verricht moet worden. Soms, wanneer je niet op tijd kunt bidden, dien je het gebed te verrichten voordat de tijd van het volgende gebed aankomt. Wanneer dit ook niet lukt, in noodsituaties, dan dien je het gebed in te halen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op islamcity.nl

Hoe moet ik beginnen met bidden?

Begin met uw gebed

Zoek voordat u begint een rustig plekje op waar u zich op uw gemak voelt. Een goede manier om te beginnen, is God bij zijn naam noemen. U kunt de volgende aanspreekvormen proberen: 'Lieve God', 'Lieve hemelse Vader', 'Onze Vader die in de hemel is', of eenvoudigweg 'God'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op komtotchristus.org

De kleine moslim Aflevering 9 | Zo doe je het gebed

25 related questions found

Wat doen als je niet kan bidden?

Daarom 6 tips om als bidden ingewikkeld is.
 1. Als je de woorden voor je gebed niet kunt vinden, weet dan dat Jezus voor je bidt. ...
 2. Als je te gestrest bent om te bidden, zorg dan voor jezelf. ...
 3. Als je je overweldigd voelt, fluister Zijn naam. ...
 4. Als je je down voelt, nodig Jezus dan uit in je wereld: ga schrijven!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beam.eo.nl

Wat doet bidden met je?

Bidden is onderdeel van de relatie tussen God en jou. Je mag praten met God en voor miscommunicatie hoef je nooit bang je zijn, Hij begrijpt je wel! Hij heeft beloofd dat Hij ons bidden hoort en er dan ook altijd iets mee doet (volgens de Bijbel in Matteüs 7:7).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eo.nl

Welk gebed mag je uitstellen?

Het is toegestaan voor degene met een geldig excuus, zoals ziekte of reizen, het Dohr en cAsr gebed samen te voegen als de tijd van één van deze gebeden is aangebroken. Hetzelfde geldt voor het Maghrib en het cIshaa'-gebed. Dit is overgeleverd in de authentieke Soennah van de Profeet (vrede zij met hem).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Hoe lang mag je een gebed uitstellen?

Het gebed kan op een later tijdstip alsnog verricht worden, zolang de tijd niet verstreken is. Als uitzondering geldt dat hierdoor het bijwonen van het gezamenlijke gebed of een andere verplichting niet misgelopen wordt. Er is namelijk niets dat een verplichting kan doen vervallen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Wat als je een dag niet hebt gebeden?

Het was dus niet nodig om te zeggen dat men gebeden moest inhalen die gemist zijn zonder excuus: dat kwam niet voor. De enige juiste en navolgbare mening is dus dat we gemiste gebeden moeten inhalen, of ze nou gemist zijn uit luiheid of vanwege vergeetachtigheid of slaap.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraagislam.nl

Is het toegestaan om met schoenen te bidden?

Ja, het is toegestaan omdat de Profeet (vrede zij met hem) het gebed verrichtte, terwijl hij (vrede zij met hem) zijn schoenen aan had.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Wat als je gaapt tijdens het bidden?

Dus de sunna in deze kwestie (het gapen) is proberen het gapen te weerhouden, niet te spreken bij het gapen en het plaatsen van de hand op de mond. Door middel hiervan zal het gapen weggaan met de Wil van Allah aangezien het gapen van de duivel is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ahloelhadieth.nl

Hoe kan je bidden in de auto?

Het is toegestaan voor een moslim om te bidden in een voertuig, ongeacht welke richting men zich wendt, zelfs als hij op de grond kan staan. De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om de vrijwillige gebeden te verrichten op een rijdier, ongeacht welke richting.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Hoe oud moet je zijn om te vasten?

Het vasten is voor een kind niet verplicht, zelfs wanneer hij de leeftijd heeft bereikt van onderscheiding (ongeveer 7 jaar), maar wanneer het kind de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt dienen er instructies te worden gegeven omtrent het vasten en dient hij aangemoedigd te worden om te vasten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vragenenislam.nl

Hoelang mag je niet bidden na alcohol?

Als hij weer alcohol drinkt en dronken wordt, dan zal zijn gebed veertig dagen niet geaccepteerd worden en als diegene komt te overlijden zal hij de Hel binnentreden. Als hij echter berouw toont, dan zal Allah zijn berouw accepteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Kan je buiten bidden?

Het doen van het gebed buiten de privésfeer ligt in Nederland echter gevoelig. De Advies Commissie Gelijke Behandeling zegt hierover dat een werkgever niet verplicht is een gebedsruimte in te richten, maar het gebed doen ook niet mag verbieden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hart.amsterdam

Wat zeg je 33 keer na een gebed?

De tasbih is een hulpmiddel bij het verrichten van dzikr, waaronder het gedenken van de (99) 99 Schone Namen van God en het prijzen van Allah na het gebed door 33 maal Soebhan Allah (verheven is God), 33 maal Al-hamdoelillah (alle lof zij God) en 33 Allahoe Akbar (God is groot) te zeggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kuleuven.be

Hoelang duurt doden gebed?

Het dodengebed

Het is gebruikelijk dat daar veel mensen bij zijn. Het gebed is uitsluitend voor en door moslims en het is vereist dat alle deelnemers in staat van reinheid zijn (wudu). Het dodengebed duurt maar enkele minuten en wordt meestal gedaan door een imam of een zoon van de overledene.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pc.nl

Welk gebed eerst inhalen?

Dus de voorgeschreven volgorde dient in acht te worden genomen bij het inhalen van de gebeden. Als men bijvoorbeeld ad-Dhohr en al-cAsr mist, dan dient hij eerst te beginnen met ad-Dhohr en daarna al-cAsr. En Allah weet het best.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Wat breekt je Wudu?

Zaken die woedoe ongeldig maken (volgens de hanafitische madhhab)
 • Urine, zaadlozing, ontlasting en winden laten;
 • Bloed, pus of wit bloed verliezen (als ze zich over de huid verspreiden);
 • Overgeven;
 • Bloeden uit de mond (als het minder is dan speeksel, maakt het de woedoe niet ongeldig);
 • Flauwvallen;

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe heet ochtend gebed?

Het Fadjr-gebed is het Soebh-gebed, er is geen verschil tussen beide. Dit gebed bestaat uit twee gebedseenheden (Rakacaat). De tijd voor dit gebed begint wanneer de ware zonsopgang begint en het eindigt wanneer de zon opkomt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op al-yaqeen.com

Kan je ochtend gebed inhalen?

"Het ochtendgebed moet verricht worden vanaf fedjr tot shuruk (zonsopgang)." Indien iemand tussen deze twee tijdstippen het ochtendgebed niet kan verrichten, dient hij dat gebed in te halen. Het inhalen van het gebed wordt in de islamitische literatuur kadha genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vragenenislam.nl

Hoe ziet God er in het echt uit?

God zag er dus uit als een mens. Omdat God een wijze man was die als een vader waakte over de mensen, kozen kunstenaars er in de Middeleeuwen al voor om hem te tonen als een grijze oude man. Vaak had hij wit/grijs haar en een baard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kunstvensters.com

Hoe kan ik praten met God?

 1. 1 Je kunt overal bidden. “We hebben de neiging heel hard te zoeken naar de ideale omstandigheden om te bidden. ...
 2. 2 Gebed is een gesprek dat God met jou begonnen is. ...
 3. 3 Kijk naar het voorbeeld dat Jezus zelf heeft gegeven. ...
 4. 4 Zoek naar een goede houding om te bidden. ...
 5. 5 Hou het kort en simpel. ...
 6. 6 Wees eerlijk. ...
 7. 7 Zeg het tegen God.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trouw.nl

Welke gebed mag je later bidden?

Het beste voor het 'Ishaa-gebed is om het tot haar laatste moment uit te stellen. Hoe langer het wordt uitgesteld hoe beter. Dit geldt echter niet voor mannen. Als mannen het uitstellen, dan missen ze het gezamenlijke gebed namelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op facebook.com