Welke opleiding heeft de meeste vrouwen?

De meest voorkomende richting onder 15- tot 75-jarige vrouwen met een hbo- of wo-diploma is gezondheidszorg en welzijn (ruim 24 procent, 2018). Deze voorkeur is de afgelopen tien jaren weinig veranderd. Het aandeel vrouwen met een opleiding in de richting onderwijs is licht afgenomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbs.nl

Wat zijn vrouwelijke beroepen?

Top 20 vrouwenberoepen
 • Vroedvrouwen. ...
 • Schoonheidsspecialisten en dergelijke. ...
 • Medisch secretaressen. ...
 • Verzorgend personeel in kinderdagverblijven, crèches en dergelijke en onthaalmoeders. ...
 • Huishoudelijke hulpen en schoonmakers in particuliere huishoudens. ...
 • Farmaceutisch-technisch assistenten en apothekersassistenten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jobat.be

Hoeveel procent van de studenten is vrouw?

De verhouding tussen vrouwen en mannen die een hbo- of wo-opleiding volgden bleef de afgelopen tien jaar redelijk constant. In het studiejaar 2021/'22 was 54 procent van de studenten met een universitaire studie (wo), en 53 procent van de studenten met een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) een vrouw.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbs.nl

Welke opleiding biedt de meeste kans op een baan?

Vooral basisonderwijs en maatschappijvakken zijn kansrijk. Ook opleidingen in de zorg scoren goed op dit vlak. Waarschijnlijk geldt voor beide richtingen dat dit vooral te maken heeft met het personeelstekort. Iets wat ook gezegd kan worden van de derde sector met hoge baankans; dit is namelijk de ICT.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studiekeuzelab.nl

Hoeveel procent van de vrouwen is hoogopgeleid?

Gegevens in een tabel. In 2021 was 53% van de 30- tot 35-jarigen hoogopgeleid, iets minder dan in 2020 (54%). Onder jonge vrouwen van 30 tot 35 jaar beschikt al sinds 2017 meer dan de helft over een hbo- of wo-diploma. In 2021 ging het om 58%.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ocwincijfers.nl

Welke opleiding doe je of heb je gedaan? | Vraag op Straat

22 related questions found

Welke opleiding kiezen vrouwen?

Vrouwelijke studenten zijn in de meerderheid in studierichtingen als diergeneeskunde en -verzorging, welzijn en gezondheidszorg. Studierichtingen waarin mannen de overhand hebben, bevinden zich voornamelijk in de technische hoek, zoals informatica, techniek en technische dienstverlening, transport en logistiek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbs.nl

Is mbo 4 hoogopgeleid?

Middelbaar: Dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4). Hoog: Dit omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbs.nl

Welke studies hebben toekomst?

Top 5 studies met gunstige arbeidskansen (hbo en wo)
 • Hbo Werktuigbouwkunde.
 • Hbo Chemie.
 • Hbo Bouwkunde en Civiele Techniek.
 • Hbo Electrotechniek.
 • Hbo Leraar Basisonderwijs (Pabo)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studiekeuze.qompas.nl

Welke baan is veel vraag naar?

Meest gevraagde beroepen in Nederland
 • Timmerlieden.
 • Bouwelektriciens e.d.
 • Loodgieters.
 • Vrachtwagenchauffeurs.
 • Tuinders en kwekers.
 • Schilders e.d.
 • Monteurs industriële en landbouwmachines.
 • Schoonmakers in hotels, kantoren e.d.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op loonwijzer.nl

Welke jobs zijn er tekort?

De top 10 van knelpuntberoepen:
 • Verpleegkundige.
 • Werfleider.
 • Technicus industriële installaties.
 • Schoonmaker bij mensen thuis.
 • Bestuurder trekker-oplegger.
 • Onderhoudsmecanicien.
 • Calculator bouw.
 • Medewerker in de fruitteelt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vrt.be

Hoeveel mensen halen hbo in 4 jaar?

Het percentage hbo-studenten dat binnen vier jaar na de start wisselt van studie was tot cohort 2012 vrij stabiel rond de 18,5 procent. Voor cohort 2013 daalde dit tot 17,5 procent gevolgd door een daling tot 16,5 in 2014 en 16 procent in 2015.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbs.nl

Hoe oud zijn de meeste studenten?

De leeftijd waarop het merendeel de studie heeft afgerond is een jaar opgeschoven, van 23 naar 24 jaar. Meer studenten volgen bovendien een hbo- of universitaire opleiding, waarvoor zij langer in de collegebanken zitten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op punt.avans.nl

Hoeveel procent vwo?

In 2021/2022 zit 45 procent van de leerlingen in het derde leerjaar op het havo of vwo. Hiervan volgt 22,2 procent van de derdejaars leerlingen in het voortgezet onderwijs volgt een vwo-opleiding en bijna 23 procent zit in het derde jaar van de havo.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nji.nl

Waar werken vrouwen het meest?

Vrouwen in Nederland scoren met hun relatief hoge arbeidsdeelname in 2019 de zevende plek op de EU-ranglijst. Daarmee staan ze even hoog op de ranglijst als twee jaar eerder (zie Emancipatiemonitor 2018). Al jarenlang is Zweden de lidstaat met de hoogste arbeidsdeelname van vrouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op digitaal.scp.nl

Wat vinden vrouwen aantrekkelijke beroepen?

Dit zijn de meest sexy beroepen voor vrouwen:
 • Fysiotherapeut.
 • Interieurontwerper.
 • Oprichter/Entrepreneur.
 • Pr- of Communicatiemedewerker.
 • Docent.
 • Student.
 • Logopedist.
 • Apotheker.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elle.com

Waar werken mooie vrouwen?

Dit zijn de meest sexy beroepen voor vrouwen:
 • Fysiotherapeut.
 • Interieurontwerper.
 • Founder/Entrepreneur.
 • Pr- of Communicatiemedewerker.
 • Docent.
 • Student.
 • Logopedist.
 • Apotheker.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cosmopolitan.com

Wat zijn de beroepen van de toekomst?

Banen van de toekomst
 • Dronepiloot.
 • 3D‑printspecialist.
 • Dataverpleegkundige.
 • Home wellness technicus.
 • Recycling analist.
 • Personal learning programmeur.
 • Beveiliger data persoonsgegevens.
 • Neuromarketeer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op loi.nl

Wat zijn de 3 meest kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt?

de 15 meest kansrijke vakgebieden in 2023
 • administratief.
 • agrarisch.
 • analyse en onderzoek.
 • bouw.
 • financieel.
 • horeca.
 • ICT.
 • klantadvies.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op randstad.nl

Waar is veel vraag naar in 2023?

Energietransitie, bouw

En de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat stuwen de vraag naar personeel in verschillende sectoren naar meer. Zo is er veel vraag naar mensen die bijdragen aan de energietransitie, zoals monteurs van zonnepanelen en duurzaamheidsadviseurs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op flexmarkt.nl

Wat is de zwaarste studie?

Natuurkunde wordt onbetwist als de moeilijkste opleiding gezien. Elf verenigingen zetten deze bètastudie op 1. Biomedische Wetenschappen, Farmacie en Geneeskunde werden elk één keer als moeilijkste genoemd. Samen met Kunstmatige Intelligentie vormen deze opleidingen de top vijf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dub.uu.nl

Welke banen zullen verdwijnen in de toekomst?

Functies die gaan verdwijnen
 • Beroepen die de komende jaren zullen verdwijnen of veranderen.
 • Chirurgen. Ook in de zorg vindt steeds meer automatisering plaats. ...
 • Metselaars. Veel metselaars worden binnenkort vervangen door robots. ...
 • Nieuwslezers.
 • Postbode: Hoe vaak krijg jij nog post? ...
 • Reisagenten.
 • Kassière. ...
 • Helpdeskmedewerker.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op future-skills.nl

Welke studies zijn het makkelijkst?

Studenten van de masterstudies accounting, econometrie en tandheelkunde zitten gebeiteld. Met deze studies hebben starters op de arbeidsmarkt een zeer goede positie. Zij komen het makkelijkst aan een vaste baan en beginnen met het hoogste jaarinkomen en uurloon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ad.nl

Is mbo 4 moeilijker dan havo?

Omdat zowel mbo4 als havo (met 'juiste' profiel) toegang geven tot hbo-opleidingen, zou je kunnen stellen dat het niveau ongeveer gelijk is, maar dat de diploma's moeilijk vergelijkbaar zijn. MBO4 (of oud MTS) staat wel degelijk gelijk aan HAVO en is in veel gevallen nog zelf beter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Is een mbo 4 opleiding moeilijk?

Studenten niveau 4 vinden de meeste vakken minder moeilijk, kunnen abstracter denken en begrijpen de stof sneller dan niveau 3-studenten. Mogelijke verklaring is dat in het curriculum van de gemengde en theoretische leerweg, waarvan de studenten op dit niveau veelal afkomstig zijn, generieke vakken de boventoon voeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kennisrotonde.nl

Hoe noem je vwo in Amerika?

Vwo-niveau High School Diploma.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nuffic.nl