Welke schade kun je claimen?

Wat kan ik vragen als schadevergoeding?
 • schade aan uw spullen, zoals een gebroken ruit.
 • kosten van een medische behandeling.
 • kosten die u maakte om uw schade minimaal te houden. ...
 • kosten die u maakte om de schade vast te stellen, bijvoorbeeld het inhuren van een schade-expert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Welke 4 soorten schade zijn er?

Bij conflicten waar bepaalde schade is ontstaan, wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen schade: materiële schade, immateriële schade, gevolgschade, vertragingsschade en vervangingsschade.
 • Materiële schade. ...
 • Immateriële schade. ...
 • Gevolgschade. ...
 • Vertragingsschade. ...
 • Vervangingsschade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtsbijstandverzekering.com

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?

Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op drost.nl

Wat kan je allemaal claimen bij letselschade?

Belangrijkste schadeposten bij letselschade
 • Verlies aan verdienvermogen.
 • Schade aan persoonlijke eigendommen.
 • Hulp in de huishouding.
 • Aanpassingen aan vakanties en tripjes.
 • Kosten zonder nut.
 • Vermindering waarde auto.
 • Smartengeld voor gederfde levensvreugde.
 • Parkeerkosten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letsel.info

Kan je een schade claimen?

Je kunt autoschade claimen door contact op te nemen met je verzekeraar. Zij vragen je dan om een schadeformulier in te vullen en op te sturen. Lees meer informatie over het claimen van schade op onze pagina: Ik heb schade veroorzaakt, wat nu?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op autoverzekering.nl

Welke schade kan ik claimen bij letsel?

43 related questions found

Welke schade is niet gedekt?

Opzettelijk veroorzaken van schade is niet gedekt. Als je bijvoorbeeld in blinde woede tijdens een verkeersruzie schade maakt, dan zal dit niet gedekt worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op auto-verzekering.net

Hoeveel tijd om schade te melden?

Meestal staat in de polisvoorwaarden van de autoverzekering dat je binnen drie dagen na de aanrijding of ongeval de verzekeraar op de hoogte moet stellen. Je kunt wel alvast contact opnemen met een schadehersteller voor een afspraak voor reparatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verzekeringen.com

Wat valt onder Personenschade?

Personenschade is alle letsel aan een persoon door toedoen van anderen, zoals een verkeersongeval of bedrijfsongeval. Het kan gaan om lichamelijke letsel en emotionele schade. Er zijn twee soorten personenschade: letselschade en overlijdensschade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letselschade.nl

Wat is het verschil tussen smartengeld en letselschade?

Smartengeld is alleen een schadevergoeding voor uw lijden. Voor andere schade kunt u schadevergoeding eisen na een onrechtmatige daad. Of vraag een vergoeding voor letselschade als u lichamelijke schade heeft. Smartengeld is dan een onderdeel van de totale schadevergoeding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat valt er onder smartengeld?

Smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor de immateriële schade die u heeft opgelopen na een ongeval. Dit wordt ook wel emotionele schadevergoeding genoemd. Het is dus een vorm van schadevergoeding. Dit zijn niet (direct) zichtbare schade of niet concreet in geld waardeerbare schade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op das.nl

Wat valt er onder zaakschade?

Zaakschade bestaat uit de kosten die u maakt om uw eigendommen te repareren of te vervangen. Ook de waardevermindering van het voorwerp is een schadepost.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking?

Medische kosten (kosten die niet / gedeeltelijk door de zorgverzekering worden vergoed, eigen risico); Ziekenhuisopname (voor ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis en sanatorium geldt een daggeldvoorziening); Kleding, brillen, sieraden en andere eigendommen (reparatie- en/of vervangingskosten);

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dlsa.nl

Wat valt onder ander nadeel?

Met ander nadeel bedoelen we immateriële schade. Deze schade is bijzonder moeilijk in geld uit te drukken en bestaat uit pijn, leed en afname van levensvreugde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com

Wat valt onder emotionele schade?

Emotionele schade bestaat uit de negatieve emoties die een persoon ervaart als gevolg van een ongeval of een andere schade veroorzakende gebeurtenis. Emotionele schade bestaat bijvoorbeeld uit pijn, leed, verdriet en ongemak. Een schadevergoeding voor emotionele schade noemen we smartengeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letselschadespecialist.nl

Is emotionele schade strafbaar?

Emotionele/psychische mishandeling is in Nederland (nog) niet apart strafbaar. Daders worden vooral vervolgd als het gebeurt in combinatie met fysiek of seksueel geweld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferwijzer.nl

Wat moet je doen als je schade hebt veroorzaakt?

Wanneer je schade hebt veroorzaakt, kan de partij die de schade heeft geleden, zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar voor vergoeding. Ben je ook WA casco verzekerd? Dan krijg je ook nog je eigen schade gecompenseerd. Je zult door de schade wel een trede dalen op de bonus/malus ladder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op autoverzekering.nl

Hoeveel smartengeld kan ik eisen?

Voor psychische schade, pijn, leed en verminderd levensplezier krijgt u smartengeld. Hoeveel smartengeld u kunt verwachten is afhankelijk van de ernst van uw letsel en de invloed van uw verwondingen op uw leven. Het smartengeld dat u mag verwachten is een bedrag tussen de € 100,– en € 250.000,–.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com

Hoeveel euro is letselschade?

Als je zeer zwaar letsel oploopt ligt de schadevergoeding vaak grofweg tussen de 43.000 euro en 75.000 euro. Zwaar letsel. Bij zwaar letsel maak je vaak aanspraak op een vergoeding voor letselschade van 21.000 euro tot 43.000 euro.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sapadvocaten.nl

Wat wordt verstaan onder schade?

Letselschade is schade die u door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Bijvoorbeeld letselschade door een aanrijding, bedrijfsongeval, verkeersongeval of medische fout. U kunt de persoon of organisatie die uw schade heeft veroorzaakt vragen om deze schade te vergoeden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Hoeveel geld krijg je bij een whiplash?

Smartengeld bij whiplash

Kijken we naar de bedragen van een veelvoorkomend letsel als whiplash, dan liggen de bedragen tussen de € 2.000 en € 48.000 voor zeer ernstige gevallen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letseladvocaten-nh.nl

Wat is een materiële schade?

Wat is materiële schade? Schade die direct in geld is uit te drukken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Is het verplicht schade te melden?

Als jij de schuldige bent, dan betaalt jouw verzekeraar de kosten voor schadeherstel van de tegenpartij. Ook voor eventuele medische kosten is jouw verzekeraar dan aansprakelijk. Wanneer er geen tegenpartij betrokken is bij de schade, dan ben je niet verplicht het te melden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op denelzen.nl

Wat als iemand schade niet wil betalen?

Mogelijk kunt u dan een beroep doen op uw reis- en annuleringsverzekering. Het is bij sommige verzekeraars mogelijk om u aanvullend te verzekeren tegen ongevallen en medische kosten op reis. Dan krijgt u naast uw materiële schade ook uw medische kosten vergoed.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op achmearechtsbijstand.nl

Hoe werkt schade verhalen op tegenpartij?

Wanneer je schade wil verhalen op een tegenpartij moet je iemand eerst aansprakelijk stellen voor de schade. Dit gebeurt altijd schriftelijk. De gegevens van de tegenpartij worden uitgezocht en de tegenpartij wordt officieel aansprakelijk gesteld. Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk gebeurt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nab.nl