Welke woorden hebben een koppelteken?

Koppelteken (verbindingsstreepje)
  • Gelijkwaardige samenstellingen. ...
  • Ongelijkwaardige samenstellingen. ...
  • Hoofdwoord met bijzondere bepaling. ...
  • Samenkoppeling. ...
  • Klinkerbotsing. ...
  • Geografische namen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaluilen.nl

Wat is een koppelteken voorbeeld?

Met een koppelteken verbind je een woord, een letter of een getal met een andere woord. Dit doe je om het woord makkelijker te kunnen lezen. Kijk bijvoorbeeld naar het volgende woord: stage-uren. Zonder een koppelteken moet je drie keer kijken wat er nou eigenlijk staat: stageuren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op braint.nl

Welke woorden mag je aan elkaar schrijven?

Simpele regel: altijd aan elkaar

Samenstellingen (woorden uit twee of meer zelfstandige naamwoorden) schrijf je altijd aan elkaar, zonder spaties dus. Het is bijvoorbeeld autoverzekering en niet auto verzekering. Ook langere woorden schrijf je aan elkaar, tenzij er verwarring ontstaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijvenonline.org

Wat is de regel van koppelteken?

HOOFDREGEL: Schrijf koppeltekens tussen de delen van een woordgroep zonder duidelijk kernwoord als die het linkerdeel van een samenstelling vormt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is een koppelteken Nederlands?

Het koppelteken (-) is het korte liggend streepje dat gebruikt wordt om de delen van sommige samenstellingen, afleidingen en samenkoppelingen te verbinden. Hetzelfde liggend streepje wordt gebruikt als weglatingsstreepje in een samentrekking, om aan te geven op welke plaats een woorddeel is weggelaten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Spelling: gebruik koppelteken

19 related questions found

Hoe noem je woorden met dezelfde letters?

Voorbeelden van palindromische woorden zijn: kok, lepel, level, negen, meetsysteem en parterretrap. Of als zin: “De mooie zeeman nam Anna mee, zei oom Ed.”

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op globaltalk.nl

Hoe heet het streepje tussen woorden?

Het koppelteken wordt ook wel het verbindingsstreepje genoemd. Het koppelteken wordt gebruikt om samenstellingen of samenkoppelingen met elkaar te verbinden. Het streepje wordt ook wel divisie genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op spellingenzo.nl

Wat is een samengesteld woord?

Een samenstelling is een woord dat bestaat uit twee delen die beide ook zelfstandig kunnen voorkomen. De meeste samenstellingen bevatten een kernwoord. Samenkoppelingen zitten tussen een woordgroep en een samenstelling in. De delen van een samenkoppeling vormen een vastere eenheid dan de woorden van een woordgroep.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat zijn gelijkwaardige woorden?

1. Gelijkwaardige samenstellingen. Gelijkwaardige samenstellingen bestaan uit woorden van hetzelfde soort (zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord) die in de samenstelling evenveel waard zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaluilen.nl

Wat en dat gebruiken?

Het woord 'dat' wordt gebruikt als je verwijst naar een bepaald zelfstandig naamwoord. Voor onbepaalde verwijzingen gebruik je daarentegen 'wat'. Dit leidt bijvoorbeeld tot de volgende zinnen: Het boek dat hij heeft gekocht, heeft een blauwe kaft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tekstblad.nl

Is koffie drinken aan elkaar?

Koffiezetten, koffiedrinken, pianospelen en vioolspelen zijn daarin bijvoorbeeld als samenstelling opgenomen, maar gas geven, gitaar spelen en cello spelen niet. In een aantal gevallen zijn beide schrijfwijzen verdedigbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Hoe schrijf je hotel restaurant?

Samengestelde woorden met gelijkwaardige delen: hotel-restaurant, cultureel-maatschappelijk, joods-christelijk t.o.v. civielrechtelijk, populairwetenschappelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op reginacoeli.nl

Is meeloopdag aan elkaar?

Zoals je ziet lijken proefstuderen en een meeloopdag best veel op elkaar, maar er zijn ook duidelijke verschillen. We zetten ze hier voor je op een rij zodat je een mooi overzicht hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studiekeuzelab.nl

Hoe schrijf je het woord akkoord?

De correcte spelling is akkoord, met dubbele k.

Het werkwoord accorderen schrijven we met twee c's.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe noem je letters die door elkaar staan?

Voorbeelden. Veel voorbeelden van anagrammen worden vermeld in Opperlandse taal- & letterkunde van Battus. Naast gewone anagrammen als kakstoel-koelkast noemt hij ook het opmerkelijke anagram aalscholver-schollevaar, dat zich onderscheidt doordat de woorden synoniem zijn, zodat ze elkaars aptagram zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe noem je liggend streepje?

Het liggend streepje is een leesteken. Verschillende tekens kunnen hieronder worden verstaan, zoals de divisie (-, een kort liggend streepje), de underscore (_, een laag liggend streepje) en het kastlijntje (– of —, een iets langer liggend streepje).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe noem je 2 woorden met dezelfde betekenis?

Een tautologie is een woordcombinatie waarin een begrip twee keer of meer wordt genoemd. Ze bestaat doorgaans uit twee of meer woorden van dezelfde woordsoort, vaak met en of of(te) ertussen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat zijn 2 gelijkwaardige woorden?

Als twee of meer woorden met elkaar verwisseld kunnen worden, gaat het om gelijkwaardige woorden. Tussen deze twee woorden komt altijd een koppelteken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op squla.nl

Hoe schrijf je lange termijn beleid?

Het woord langetermijnbeleid staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wiktionary.org

Is opdoen aan elkaar?

Ook werkwoorden (kennismaken, opdoen) en bijvoeglijke naamwoorden (bedrijfsmatig, donkergroen) kunnen samenstellingen zijn. In samenstellingen moet je soms streepjes zetten. Meestal mág dat sowieso als je de duidelijkheid wilt verhogen (zoals in stro-pop; stropop leest niet prettig).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe heet 1 woord met meerdere betekenissen?

Twee woorden zijn homoniem als ze een gelijke uitspraak en spelling hebben, maar een duidelijk verschillende betekenis. Homonymie komt ook voor bij woorden die tot verschillende woordsoorten behoren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe heet een samengesteld woord zoals ijs Grizzly?

Zo is er de pizzly, een kruising van een ijsbeer en een grizzly, die in het noorden van Canada voorkomt. Het smelten van het ijs drijft de ijsbeer meer zuidwaarts, terwijl het jachtgebied van de grizzlybeer steeds noordelijker opschuift. Wetenschappers verwachten dat hybriden als pizzly's steeds gewoner zullen worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe schrijf je Hans en Grietje huis?

hang-en-sluitwerk (een bepaald soort ijzerwerk) hans-en-grietjehuis (een bepaald soort huis)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterspellen.nl

Hoe gebruik je Gedachtestreepjes in een zin?

Gedachtestreepjes zijn de lange liggende streepjes die gebruikt worden om een zin te onderbreken met een korte zin of een zinsnede. Gedachtestreepjes worden voornamelijk gezet om een aanvullende gedachte of een terloopse opmerking in te lassen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe noem je een streepje naar links?

Streepje naar links (accent grave)

Druk tegelijkertijd Alt (⌥) en ` (naast de Z) in, dit zorgt voor een streepje naar links op de eerstvolgende letter. Alt+` en daarna a maakt à.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nerds.nl