Welke woorden staan niet in het woordenboek?

Enkele voorbeelden van (vrij) recente nieuwe woorden die de woordenboeken hebben gehaald, zijn: petrichor, nudging, netflixen. Woorden die (nog) niet in de woordenboeken staan, zijn: wantoerist, ontgaderen, vadervleugel, clexit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Wat vind je niet in een woordenboek?

In een woordenboek kun je niet zomaar een woord vinden dat in het meervoud staat. Je kind moet het daarom eerst in het enkelvoud zetten. Het woord 'compromissen' is bijvoorbeeld niet te vinden in een woordenboek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzeroverdebasisschool.nl

Welke woorden zijn verdwenen?

Dertig verdwenen woorden die we weer zouden moeten gebruiken
 • Achterkousigheid: onoprechtheid. ...
 • Avondkout: informeel, ontspannend gesprek in de avond. ...
 • Bedsermoen: Terechtwijzing van een vrouw aan haar man, terwijl ze samen in bed liggen. ...
 • Besjoechelen: belazeren. ...
 • Dame du ton: een chique, modieuze vrouw.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hpdetijd.nl

Hoe weet je of een woord bestaat?

Een woord bestaat uit minimaal één vrij morfeem en nul of meer gebonden morfemen. In de praktijk is het een opeenvolging van aan elkaar geschreven letters, waaraan een door conventie overeengekomen betekenis verbonden is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoeveel woorden zijn er in het woordenboek?

Een woordenboek als de grote Van Dale omschrijft rond de 250.000 woorden; in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) staan zo'n 400.000 trefwoorden. Kleinere handwoordenboeken bevatten meestal rond de 60.000 trefwoorden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Tekst 23 Goede woordenboeken

31 related questions found

Welke woorden kun je weglaten?

Deze woorden kun je altijd schrappen
 • Signaalwoorden: dus, kortom, terwijl, uiteindelijk. ...
 • Heel. ...
 • Tot slot, uiteindelijk, tot besluit. ...
 • Hulpwerkwoorden: kunnen, zijn, worden, zullen, moeten. ...
 • Er. ...
 • Eigenlijk/gewoon. ...
 • Namelijk. ...
 • Lijdende vorm.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letterdesk.nl

Wat zijn weinig zeggende woorden?

Concretiseer weinig zeggende woorden zoals af en toe, betrekkelijk, diverse, doorgaans, echter, meestal, min of meer, soms, vaak, veelal, waarschijnlijk. Gebruik vaktermen alleen voor vakgenoten; vermijd jargon verder zo veel mogelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op niow.nl

Is dus spreektaal?

Schrijven in spreektaal heeft voordelen

Korte zinnen schrijven makkelijk en ze zijn ook snel te begrijpen. Je mag makkelijke woorden gebruiken. Dat maakt je tekst een stuk toegankelijker. Je mag je zinnen beginnen met woorden als of, en, dus, want.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaluilen.nl

Wat is het mooiste Nederlandse woord?

Volgens Onze Taal zijn dit de mooiste woorden in het Nederlands: Desalniettemin (volgens Onze Taal-lezers) Liefde (volgens NIPO-onderzoek) Vrijen (volgens Volkskrant-lezers)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijvenonline.org

Wat is het minst gebruikte woord?

Zo te zien het woordje "in".

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Wat zijn de nieuwe woorden?

Nieuw woord van de week
 • kalenderlandbouw. 5 juni 2023. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien....
 • mamma-CT. 22 mei 2023. Pletvrije scan.
 • flooding. 15 mei 2023. ...
 • smoesflatie. 8 mei 2023. ...
 • promptografie. 1 mei 2023. ...
 • havermelklatte-index. 24 april 2023. ...
 • verhorrorren. 17 april 2023. ...
 • cluttercore. 3 april 2023.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ivdnt.org

Kan de woorden niet vinden?

Vaak is dit het gevolg van een neurologische aandoening, bijvoorbeeld een beroerte, Multiple Sclerose of de ziekte van Parkinson. Ook overmatige spanning, zoals in een drukke periode met veel zorgen of stress, kan voor problemen zorgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijnstate.nl

Wat is het eerste woord in het woordenboek?

Behalve de uitroep 'oh! ', waarover ik eerder publiceerde op Neerlandistiek, vermeldt Van Dale (15e dr.) ook de uitroep 'ah!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op neerlandistiek.nl

Wat staat er allemaal in een woordenboek?

Een woordenboek is een doorgaans alfabetisch gerangschikte verzameling woorden in een of meerdere talen die een naslagwerk vormen dat informatie geeft over de betekenis, de uitspraak, de spelling, de taalkundige eigenschappen, de afbreekpunten en de synoniemen van elk opgenomen woord.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is Acribisch?

[v. acribie] met zeer grote nauwkeurigheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Hoe schrijf je zo iets?

Voorbeelden: `Zoiets raars heb ik nog nooit gehoord.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woorden.org

Wat is Imponderabilia?

Wat zijn imponderabilia dan? 'Onweegbare zaken', zegt ook Van Dale. Dat klinkt wel erg abstract. 'Bijkomstigheden', meldt een ander woordenboek nog – dat is al wat algemener.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op volkskrant.nl

Wat zijn de moeilijkste woorden?

De top tien
 • meteorologisch.
 • defibrilleren.
 • bavarois.
 • uil.
 • aluminium.
 • munitie.
 • cholesterol.
 • identiteit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op demorgen.be

Kun je een zin met dus beginnen?

Andere voegwoorden aan het begin van een zin

Hetzelfde geldt trouwens voor de woorden 'maar', 'of', 'dus' en 'want'. Ook met deze voegwoorden kun je een zin beginnen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tekstblad.nl

Waar mag je een zin niet mee beginnen?

Volgens een ongeschreven regel mogen zinnen niet met een voegwoord beginnen. Voegwoorden verbinden gewoonlijk een hoofdzin met een voorafgaande hoofdzin. Deze zinnen dienen dan idealiter een samengestelde zin te vormen, met een komma er tussen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scriptium.nl

Hoe weet je of een woord onzijdig is?

Je moet het opzoeken, bijvoorbeeld op Woordenlijst.org of op deze website. Als een woord het lidwoord het krijgt, is het onzijdig en dus niet vrouwelijk of mannelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Welk dier is onzijdig?

Regenwormen zijn hermafrodieten

Voor sommige soorten regenwormen, platwormen, schelpdieren en slakken is elk individu zowel vrouwtje als mannetje. De dieren hebben dus zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen. Deze hermafrodieten bevruchten meestal niet zichzelf, maar wisselen zaadcellen uit tijdens het paren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wibnet.nl

Wat betekent de V m in woordenboek?

Als bij een woord alleen maar het lidwoord de staat, is het mannelijk én vrouwelijk. Als een de-woord mannelijk is, staat er in woordenboeken en spellinglijsten een m achter. Bijvoorbeeld: boom, de (m.). Bij vrouwelijke woorden staat er een v achter, bijvoorbeeld: begroting, de (v.).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl