Wie controleert VOG?

Hoe beoordeelt Justis de VOG-aanvraag? U krijgt altijd een VOG als er geen strafbare feiten op uw naam staan. Zijn die er wel, dan kijkt Justis of ze relevant zijn voor het doel van uw VOG-aanvraag (bijvoorbeeld een nieuwe baan) en van hoelang geleden de strafbare feiten zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Kan mijn werkgever mijn VOG inzien?

Het is de taak van u als organisatie of werkgever om te controleren of iemand een echte VOG heeft en geen vervalsing. U controleert ook of de VOG is afgegeven volgens het door u opgegeven screeningsprofiel. Vraag altijd naar het originele exemplaar. Dit voorkomt misbruik.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Wat wordt er gecontroleerd met een VOG?

Als u een VOG heeft aangevraagd, kijkt Dienst Justis in het Justitieel Documentatiesysteem of u een strafbaar feit heeft gepleegd. Ze gaan kijken of u in aanraking bent gekomen met de Politie of Justitie. Ze kijken of u een strafblad heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Hoe wordt een VOG beoordeeld?

Aan het begin van uw VOG-aanvraag heeft uw werkgever/organisatie via een zogenaamd 'screeningsprofiel' vastgelegd waarop u gescreend moet worden. Op basis van dit screeningsprofiel beoordeelt Justis of eventuele strafbare feiten op uw naam een belemmering zijn voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Hoe ver gaat een VOG terug?

De terugkijktermijn voor een VOG P is 10 jaar voor wat betreft de justitiële gegevens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Dit betekent de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

26 related questions found

Wat zijn strafbare feiten voor VOG?

Geen strafblad/wel strafblad.

U krijgt een Verklaring Omtrent Gedrag als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat voor de functie of het doel waar u een VOG voor aanvraagt relevant is. Als u in het verleden wel een strafbaar feit heeft gepleegd, dan kan het zijn dat u geen VOG krijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Kan mijn werkgever mijn strafblad zien?

Wie kan een uittreksel uit het strafregister opvragen? In principe kan men enkel zijn eigen uittreksel uit het strafregister opvragen. Een werkgever kan aldus geen uittreksel voor een sollicitant of een werknemer opvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ingentia-advocaten.be

Hoe groot is de kans dat je een VOG krijgt?

Mensen schatten hun kansen op een VOG vaak laag in. Sommigen zien zelfs helemaal af van de aanvraag, uit angst voor afwijzing. Onterecht, want maar een klein deel van alle VOG-aanvragen wordt geweigerd: in 2019 slechts 0,33%. Om misverstanden over de VOG weg te nemen ontwikkelde Justis de VOG-check.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Wat is een positieve VOG?

In beginsel wordt er een positieve VOG afgegeven wanneer de aanvrager binnen de van toepassing zijnde terugkijktermijn niet voorkomt in het JDS of als het COVOG bij de inhoudelijke toetsing beslist dat de wel voorkomende justitiële gegevens geen bezwaar vormen voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elhannouche.nl

Wat gebeurt er als je geen VOG krijgt?

Wanneer u geen VOG ontvangt, krijgt u deze mededeling (voorgenomen weigering) per post van Dienst Justis naar uw huisadres toegestuurd. In deze brief staan de redenen waarom u geen VOG krijgt. U kunt, wanneer u deze afwijzingsbrief ontvangen heeft, bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Hoeveel procent van de bevolking heeft een strafblad?

Ongeveer 8% van de Nederlandse bevolking van twaalf jaar en ouder heeft een strafblad. Het aantal minderjarigen met een strafblad is de afgelopen jaren gedaald. Winkeldiefstal is één van de meest voorkomende misdrijven waarvoor mensen een strafblad kunnen krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vognodig.nl

Waar kan ik werken met een strafblad?

Zolang u een strafblad heeft, mag u sommige beroepen niet uitoefenen. Zoals advocaat, leraar of deurwaarder. Voor sommige beroepen heeft u een VOG (Verklaring omtrent gedrag) nodig. Een strafblad kan betekenen dat u geen VOG krijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kan je met een strafblad in de kinderopvang werken?

Bega je eenstrafbaar feit dat leidt tot een aantekening op je strafblad, dan beoordeelt Dienst Justis of dat strafbare feit jouw betrouwbaarheid als medewerker in de kinderopvang aantast en of er dus opnieuw een VOG-aanvraag gedaan moet worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kinderopvangtotaal.nl

Hoe krijg je een VOG opgestuurd?

U ontvangt de VOG altijd per post op het woonadres dat u in de aanvraag opgeeft. Ook als u de aanvraag online heeft gedaan, krijgt u de VOG via de post. Bij een digitale aanvraag gaat de VOG naar het adres waarop u ingeschreven staat in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Wie mag om een VOG vragen?

Voor bepaalde functies, bijvoorbeeld onderwijzer, gastouder of taxichauffeur, is een VOG wettelijk verplicht. De overheid legt in regelgeving vast voor welke beroepen een VOG in ieder geval verplicht is. Als er geen wettelijke verplichting is mag u als werkgever zelf bepalen of u een VOG vraagt van uw werknemers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Welke bedrijven vragen om een VOG?

Uw (toekomstige) werkgever kan dan vragen om een VOG. Voor sommige functies is een VOG wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor onderwijzers, gastouders en taxichauffeurs. De overheid legt in regelgeving vast voor welke beroepen een VOG in ieder geval verplicht is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Kan een VOG verlopen?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft geen vaste geldigheidsduur. Het is aan de organisatie of instantie die om de VOG vraagt om te bepalen hoe lang deze geldig is. In sommige gevallen kan dit een paar maanden zijn, in andere gevallen kan het enkele jaren zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vognodig.nl

Hoe lang blijft VOG?

De VOG RP is niet geldig voor een bepaalde periode, omdat de beoordeling voor de aanvraag een momentopname is. De persoon of organisatie die de VOG van u nodig heeft, bepaalt hoe recent (nieuw) de VOG moet zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Wie betaalt de kosten van een VOG?

De kosten van een VOG betaalt u in eerste instantie zelf. Het kan zijn dat u de kosten van de VOG mag declareren bij uw werkgever / leidinggevende. Dit verschilt per organisatie / instantie. Daarom raden wij u aan om dit dan ook met uw werkgever / leidinggevende te overleggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Kan ik met een strafblad een VOG krijgen?

Dat iemand een strafblad heeft, betekent dus niet direct dat deze persoon geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. De regels die gelden voor het verkrijgen van een VOG zijn anders dan de regels die gelden voor het opslaan van gegevens over strafbare feiten in de Justitiële Documentatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justid.nl

Kan je met een strafblad bij de gemeente werken?

Iedereen die bij de gemeente komt werken moet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Dit geldt zowel voor medewerkers in vast dienstverband als voor stagiairs en uitzend- en inhuurkrachten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werkenbij.amsterdam.nl

Hoeveel betaal je voor je VOG?

Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u €41,35.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Hoelang blijft strafblad zichtbaar?

Bij overtredingen blijven de gegevens 5 jaar bewaard (als er een taakstraf of vrijheidsstrafvoor is opgelegd blijven ze 10 jaar bewaard). Voor misdrijven blijft het 20 jaar; of 30 jaar bewaard (als de maximale straf van het strafbare feit 6 jaar of meer is) en. Bij zedenmisdrijven blijft het 80 jaar bewaard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Welke straffen komen op je strafblad?

1. Wat zegt de wet over het strafblad? Elke keer dat je wordt veroordeeld door een rechtbank, komt die veroordeling op je strafregister of strafblad terecht. Je strafregister of strafblad vormt zo een overzicht van elke veroordeling die je al hebt opgelopen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jureca.be

Wie heeft toegang tot mijn strafblad?

Een strafblad bevat veel persoonlijke informatie. Een strafblad vermeld alle onherroepelijke rechterlijke veroordelingen. Daarom heeft bijna niemand toegang tot je strafblad. Alleen jij, medewerkers van het strafregister en griffiers hebben toegang tot je uittreksel van het strafregister.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vognodig.nl