Wie erft bij overlijden alleenstaande?

De wettelijke erfgenamen bij alleenstaanden
Zonder testament gaat uw alleenstaande nalatenschap naar ouders, (half)broers of (half)zussen. Zijn ook die niet (meer) in beeld, dan kijkt het wettelijk erfrecht voor alleenstaande verder in uw familie, zoals neefjes en nichtjes, ooms en tantes, etc.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op erfrechtplanners.nl

Wat als je als alleenstaande overlijdt?

Wanneer een alleenstaande overlijd dan moet er als eerste aangifte worden gedaan van het overlijden bij de gemeente. De uitvaart moet worden geregeld en betaald. En er moeten allerlei praktische zaken worden afgehandeld, zoals bankrekeningen blokkeren, abonnementen opzeggen en verzekeringen wijzigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op agelinkuitvaart.nl

Wie erft wat bij overlijden zonder testament?

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dat gebeurt in deze volgorde: echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. ouders, broers en zussen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wie verdeelt de erfenis zonder testament?

Hebt u geen testament laten opstellen? Dan bepaalt het erfrecht wie uw erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. De regels van het erfrecht staan in het Burgerlijk Wetboek. Het gaat om kinderen die eigen kinderen waren door geboorte of erkenning of geadopteerde kinderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Wie erft van alleenstaande zus?

Als de overledene geen kinderen had, en nog wel ouders en/of broers en zussen, dan erven zij samen. Halfbroers en -zussen tellen daar ook bij mee. Stiefbroers en -zussen niet. Als er ook geen ouders, broers of zussen waren, dan moet een generatie verder teruggekeken worden: de grootouders en hun nakomelingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allesovererven.nl

OVERLIJDEN? WIE gaat de ERFENIS afhandelen?

22 related questions found

Wie zijn de erfgenamen van een alleenstaande?

De wettelijke erfgenamen bij alleenstaanden

Zonder testament gaat uw alleenstaande nalatenschap naar ouders, (half)broers of (half)zussen. Zijn ook die niet (meer) in beeld, dan kijkt het wettelijk erfrecht voor alleenstaande verder in uw familie, zoals neefjes en nichtjes, ooms en tantes, etc.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op erfrechtplanners.nl

Heb je als alleenstaande een testament nodig?

Testament Alleenstaande

Wie is mijn erfgenaam? Zeker als alleenstaande heb je in Nederland een testament nodig. Heb je kinderen, dan wil je regelen wie de voogdij krijgt en wie het eventuele beheer heeft over de erfenis van je minderjarige kinderen. Heb je geen kinderen, dan wil je bepalen wie jouw erfenis ontvangt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op doehetzelfnotaris.nl

Waar gaat erfenis heen zonder familie?

Geen partner of kinderen

Dit geldt ook als de partner en (klein)kinderen zijn overleden. Zijn er in groep 2 ook geen erfgenamen (meer), dan wordt gekeken naar erfgenamen in groep 3 en ten slotte groep 4. Als er in geen van de groepen erfgenamen zijn, dan gaat de nalatenschap naar de Staat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op notaris.nl

Wie erft de en of rekening?

Overlijdt een van de rekeninghouders, dan mag de mede-rekeninghouder het saldo dat van de ander is niet opnemen. Het bedrag dat toebehoort aan de overledene, behoort tot zijn of haar nalatenschap. Deze wordt verdeeld volgens het testament van de overledene of, als deze er niet is, volgens het wettelijke erfrecht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op informatie.spaarrente.nl

Wie controleert verdeling erfenis?

Informatie over erfenis

het Centraal Testamentenregister; een notaris; de rechtbank in de woonplaats van de overledene. Welke rechtbank bevoegd is in welke woonplaats, staat op de kaart met rechtbanken op Rechtspraak.nl.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie erft mijn geld bij overlijden?

Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als de langstlevende echtgenoot of partner overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Van wie is het huis na overlijden?

De partner en de kinderen erven ieder een gelijk deel. Als je geen partner en kinderen hebt, zijn de wettelijke erfgenamen je ouders en je broers en zussen. In een testament kun je een andere verdeling vastleggen of andere erfgenamen aanwijzen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vanoverbeek.nl

Hebben broers en zussen recht op erfenis?

Broers en zussen hebben geen wettelijk recht op een erfenis. Staan zij niet in het testament, dan hebben zij niet zoals kinderen, een legitieme portie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op doehetzelfnotaris.nl

Wat gebeurt er met geld op de bank na overlijden?

De bank blokkeert de toegang tot alle bankzaken van degene die is overleden. Denk aan rekeningen, betaalpassen en creditcards. Ook de toegang tot online bankieren wordt geblokkeerd. Open blijven alleen gezamenlijke rekeningen, zoals en/of-betaalrekeningen en gezamenlijke spaarrekeningen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nvb.nl

Kan je nog geld afhalen na overlijden?

Geld van rekening afhalen na overlijden

Let op: u bent niet automatisch eigenaar van het saldo op de rekening van de overledene. Dus ook geld opnemen na overlijden van de rekeninghouder kan niet zomaar. Als nabestaanden geld van de rekening halen zonder dat dat eerst juridisch geregeld is, is dat strafbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op regiobank.nl

Wie moet overlijden melden bij de bank?

Overlijden van een rekeninghouder (geen en/of rekening, zie hierna) moet u doorgeven aan een bank en andere financiële instellingen zoals creditcardmaatschappijen, verzekeraars, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verklaringvanerfrechtservice.nl

Wat is de volgorde van erfgenamen?

Zonder testament bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn. Daar zit een volgorde in. De eerste groep zijn je echtgenoot en je kinderen. Heb je die niet, dan je ouders en broers en zussen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op doehetzelfnotaris.nl

Wat gebeurd er als je dood gaat en geen familie hebt?

Afwikkeling van de nalatenschap als er geen erfgenamen zijn

Blijkt dat er geen erfgenamen zijn, dan zal de overheid de nalatenschap verder afwikkelen. Dit is ook het geval als de erfgenamen de afwikkeling niet oppakken of als alle erfgenamen besluiten de erfenis te verwerpen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op erfwijzer.nl

Wat gebeurt er met geld zonder testament?

Als er geen testament is, regelen de erfgenamen samen de erfenis. Zij kunnen dit ook door 1 of meer personen laten doen met een boedelvolmacht. Dit is een verklaring waarin staat wat de gekozen persoon namens de erfgenamen mag doen. Deze persoon kan een erfgenaam zijn, maar dat hoeft niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kan ik zelf een testament opmaken zonder notaris?

Alleen een notaris kan een testament opstellen. Zelf een testament opstellen zonder notaris is namelijk niet rechtsgeldig. Je kunt wel een codicil opstellen. Dit is een handgeschreven document waarin je kunt aangeven wie specifieke inboedelspullen, zoals meubels, sieraden en kleding krijgen als je komt te overlijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nn.nl

Wat zijn de kosten voor het maken van een testament?

De kosten voor het maken van een testament lopen zeer uiteen. Voor één testament via een traject bij de notaris betaal je al snel een bedrag tussen de € 400 en € 700. Bij NuNotariaat regel je online een testament voor slechts € 299. Dit testament is uiteraard een complete, officiële akte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nunotariaat.nl

Wie erft welk deel?

De eerste groep bestaat uit de echtgenoot (of geregistreerd partner) en de kinderen. Zij zijn ieder voor een gelijk deel erfgenaam. Bij eerder overlijden van een kind, erven zijn of haar kinderen samen het gedeelte van dat kind.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allesovererven.nl

Wie zijn directe erfgenamen?

Hebt u geen testament? Dan bepaalt het erfrecht wie uw erfgenamen zijn. Als uw kinderen niet meer leven: uw kleinkinderen. Als uw broers en zussen niet meer leven: hun kinderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl