Heb ik recht op de basisbeurs 2023?

Studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit), die nog recht hebben op een prestatiebeurs, ontvangen vanaf studiejaar 2023-2024 weer een basisbeurs. Ook krijgen studenten die tijdens het leenstelsel geen basisbeurs ontvingen een tegemoetkoming. Het wetsvoorstel is op 6 juni door de Eerste Kamer aangenomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe hoog is de basisbeurs 2023?

Studenten in het hbo en wo hebben recht op de basisbeurs als ze in het studiejaar 2023-2024 voor het eerst gaan studeren of als ze dan nog recht hebben op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Uitwonende studenten ontvangen € 274,90 per maand, thuiswonende studenten € 110,30.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat zijn de voorwaarden voor een basisbeurs?

Opleiding
  • U staat voltijds of duaal ingeschreven als student. Voor deeltijd of bbl krijgt u geen studiefinanciering. ...
  • U moet op de 1e van de maand ingeschreven staan. Wordt u na de 1e ingeschreven, dan gaat uw studiefinanciering een maand later in.
  • Uw opleiding duurt minimaal 1 jaar.
  • Uw opleiding is erkend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op duo.nl

Heb ik recht op een basisbeurs?

Wie heeft recht op de basisbeurs 2023? Als je recht hebt op studiefinanciering, heb je ook recht op de basisbeurs. Iedereen die jonger is dan 30 jaar en in het bezit is van een Nederlands paspoort, heeft recht op studiefinanciering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op digistudies.nl

Hoeveel mogen mijn ouders verdienen om een aanvullende beurs te krijgen?

We kijken voor 2023 naar het inkomen van uw ouders in 2021. Verdienden uw ouders samen minder dan € 35.226,- per jaar? Dan krijgt u de maximale aanvullende beurs. Als uw ouders meer verdienen, kunt u misschien toch een (gedeeltelijke) aanvullende beurs krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op duo.nl

Niet elke student straks recht op basisbeurs: 'Ik ben een petitie gestart!'

20 related questions found

Waarom krijg ik geen basisbeurs?

Het kan voorkomen dat een student alleen nog recht heeft op een studentenreisproduct en geen recht meer op een basisbeurs. Door de basisbeurs in te voeren loopt de studieschuld voor studenten minder hoog op. Met de basisbeurs wil het kabinet ervoor zorgen dat studenten minder geldzorgen hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is basisbeurs afhankelijk van inkomen?

De basisbeurs is voor alle studenten, ongeacht het inkomen van hun ouders. De bestaande aanvullende beurs, die wel inkomensafhankelijk is, blijft ongewijzigd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nos.nl

Is de basisbeurs een gift?

Uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct zijn altijd een gift. U hoeft ze niet terug te betalen. Uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct inclusief rente worden een gift als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op duo.nl

Kun je naast basisbeurs lenen?

Hoeveel je kunt lenen naast je basisbeurs hangt af van of je wel of niet een aanvullende beurs hebt. Na het vervallen van je recht op basisbeurs is het maximaal te lenen bedrag voor zowel uit- als thuiswonenden €916,96.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lsvb.nl

Wie krijgt de basisbeurs 2023?

Studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit), die nog recht hebben op een prestatiebeurs, ontvangen vanaf studiejaar 2023-2024 weer een basisbeurs. Ook krijgen studenten die tijdens het leenstelsel geen basisbeurs ontvingen een tegemoetkoming. Het wetsvoorstel is op 6 juni door de Eerste Kamer aangenomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is de basisbeurs alleen voor mbo?

Wat is studiefinanciering? Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen, zoals basisbeurs (alleen voor mbo), aanvullende beurs, rentedragende lening, studentenreisproduct en collegeldkrediet (alleen voor hbo en universiteit). U bepaalt zelf welke onderdelen u aanvraagt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op duo.nl

Heeft iedereen recht op basisbeurs mbo?

U heeft recht op studiefinanciering als u een beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgt. Studiefinanciering in het mbo bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een reisproduct voor de ov-chipkaart.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe gaat de nieuwe basisbeurs eruit zien?

UPDATE - de nieuwe basisbeurs (2023/2024)

De nieuwe basisbeurs voor uitwonende studenten gaat omhoog. Vanaf studiejaar 2023/2024 bedraagt de tegemoetkoming 274,90 euro per maand. Thuiswonende studenten krijgen vanuit de basisbeurs 110,30 euro per maand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studiekeuzelab.nl

Hoe hoog is de basisbeurs hbo?

Dat hebben de regeringspartijen besloten. Voor het studiejaar 2023/2024 komt er 165 euro per maand bij, bovenop de ongeveer 280 euro per maand die de beurs volgens eerdere kabinetsplannen zou gaan bedragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nos.nl

Hoe veel jaar basisbeurs?

De basisbeurs en eventueel de aanvullende beurs krijgt u alleen de eerste 4 jaar. Daarna kunt u nog 3 jaar alleen lenen. Het studentenreisproduct krijgt u de volledige 7 jaar. Hebt u 48 maanden of meer studiefinanciering gehad voor hbo of universiteit?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op duo.nl

Is de basisbeurs per maand?

Hoeveel studiefinanciering krijg je? De basisbeurs is het bekendst: dit basisbedrag voor thuiswonende mbo-studenten is in 2023 €90,85 per maand. Je krijgt meer studiefinanciering als je niet meer thuis woont. De basisbeurs voor uitwonende mbo-studenten is €296,51 per maand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijsconsument.nl

Hoe kan je een basisbeurs aanvragen?

U vraagt de studiefinanciering online aan bij DUO. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Aanvragen van studiefinanciering doet u bij voorkeur minimaal 3 maanden voor uw studie begint. U kunt de studiefinanciering ook met terugwerkende kracht aanvragen tot het begin van het studiejaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat mag je verdienen naast je studiefinanciering?

Bijverdiengrens. De bijverdiengrens voor 2023 is € 16.121,60. Voor 2022 was het € 15.828,77. In 2020 en 2021 was er geen grens voor bijverdienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op duo.nl

Is de basisbeurs al zeker?

Dat is het zeker! Vanaf september 2023 krijg je als student, net als vroeger, elke maand een basisbeurs. Dat bedrag hoef je niet terug te betalen. Het is dus geen lening meer, zoals bij het sociaal leenstelsel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op asr.nl

Hoe werkt de basisbeurs?

Alle studenten in het hoger onderwijs die recht hebben op een prestatiebeurs krijgen vanaf september een vast bedrag per maand. Als je thuis woont is dit bedrag 110 euro per maand, woon je op kamers dan krijg je 275 euro per maand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studiekeuze123.nl

Wat krijgen studenten terug?

De tegemoetkoming is € 29,92 per maand. Je krijgt deze alleen voor de officiële duur van je studie. Voor een 4-jarige opleiding onder het leenstelsel krijg je dus maximaal € 1.436,-. Voor een langere opleiding kun je meer krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op duo.nl

Is aanvullende beurs gratis?

De aanvullende toelage voor het voortgezet onderwijs is automatisch een gift. U hoeft de toelage niet terug te betalen. Hetzelfde geldt voor de aanvullende beurs voor mbo niveau 1 of 2. De aanvullende beurs voor mbo niveau 3 of 4, hbo of universiteit wordt een gift als u binnen 10 jaar uw diploma haalt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op duo.nl

Heeft mijn kind recht op studiefinanciering?

Iedereen jonger dan 30 heeft recht op studiefinanciering. Je moet voor je dertigste begonnen zijn aan een opleiding. Word je ouder dan dertig terwijl je al met je studie begonnen bent, dan maakt dat niet uit. Een student moet de Nederlandse nationaliteit hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op weblog.wur.nl

Wat is het verschil tussen een basisbeurs en een aanvullende beurs?

De aanvullende beurs is er voor studenten waarvan de ouders minder verdienen. Kinderen van 'rijkere' ouders krijgen deze aanvullende beurs niet. De basisbeurs komt waarschijnlijk in septemebr 2023 ook weer terug. Die basisbeurs is voor iedereen die recht heeft op studiefinanciering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op weblog.wur.nl