Heb je als dakloze recht op urgentie?

Je kunt urgentie aanvragen als je dakloos bent of dakloos dreigt te worden. Of als er sprake is van ‎ernstige bedreiging. In alle gevallen moet je aantonen dat je met spoed een woning nodig hebt. Als ‎je urgent woningzoekende bent, mag je een woningaanbod niet weigeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tiwos.nl

Waar heb ik recht op als dakloze?

Iedere dakloze moet in elk geval tijdelijk van bed en brood worden voorzien. Gemeenten zijn wettelijk verplicht alle daklozen die erom vragen tijdelijk op te vangen, ook al komen ze uit een andere regio. Als de gemeente de dakloze opvangt, krijgt die ook aanspraak op een bijstandsuitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op overlevingsgids.deds.nl

Wat is een goede reden voor urgentie?

Voorbeelden om een urgentieverklaring te krijgen

U moet om medische redenen verhuizen naar een sociale huurwoning. Uw gezin is te groot voor uw oude woning. Uw verhuurder laat uw oude huis slopen. U bent asielzoeker met een verblijfsvergunning.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat als je nergens kan wonen?

Heeft u geen huis of dreigt u dakloos te worden? Dan kunt u terecht bij de maatschappelijke opvang voor een tijdelijke verblijfplek. Deze opvang biedt ook zorg, begeleiding en praktische hulp.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op regelhulp.nl

Hoe kom je in aanmerking voor urgentie?

Wanneer is een urgentieverklaring mogelijk?
  1. Uw relatie is voorbij en u moet met uw kind(eren) het huis uit.
  2. U heeft geldproblemen die buiten uw schuld zijn ontstaan.
  3. U bent ernstig ziek of u heeft een beperking waardoor u niet meer in uw huis kunt wonen.
  4. Uw huis wordt gesloopt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op regelhulp.nl

Heb ik recht op medische urgentie voor een andere woning? | Het Juridisch Loket

40 related questions found

Waarom krijg ik geen urgentie?

U voldoet niet aan alle randvoorwaarden die er voor een urgentie gelden, zoals: – u reageert bijvoorbeeld niet op alle passende woningaanbiedingen in alle regiogemeenten. – u heeft er niet voldoende aan gedaan om uw woonprobleem te voorkomen of zelf op te lossen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ubgv.nl

Wat als je geen urgentie krijgt?

Als u geen urgentie krijgt toegewezen, gaat u via de 'gewone weg' op zoek naar een woning. Dat doet u via Wooniezie. Of misschien is flexwonen wel iets voor u! Als u het niet eens bent met het besluit van de Urgentiecommissie, kunt u bezwaar maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wooninc.nl

Waar kunnen dak en thuisloze mensen s nachts terecht?

Het Leger des Heils heeft voor al deze mensen maatschappelijke opvanglocaties door heel Nederland. Ook organiseren wij crisisopvang voor mensen die wegens omstandigheden ineens geen woonplek meer hebben. De laagdrempeligheid in de opvang zorgt ervoor dat kwetsbare, zorg mijdende mensen, beter in beeld blijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op legerdesheils.nl

Is de nachtopvang gratis?

De gemeente moet vanwege een wetswijziging een eigen bijdrage vragen voor verblijf in de opvang. Nu liggen de tarieven veelal tussen de 3 en 5 euro per nacht. Sommige opvang is gratis, andere kost 10 euro per nacht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op parool.nl

Wat is het verschil tussen dak en thuisloos?

Een dakloze heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, en staat dan ook niet in het bevolkingsregister ingeschreven. Een thuisloze heeft vaak wel een (wisselend) adres waar wordt overnacht, en staat via dat adres dan ook bij het bevolkingsregister ingeschreven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijfwijzer.nl

Kan huisarts urgentie regelen?

Urgentie via huisarts

U komt dan ook alleen in aanmerking wanneer de situatie waarin u verkeert ernstig genoeg is. Door uw huisarts om een overzicht te vragen met al uw aandoeningen kunt u aantonen dat het voor u nodig is om urgentie te krijgen. Dit zal u helpen en de kans vergroten bij het doen van de aanvraag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijnurgentie.nl

Kan een psycholoog urgentie aanvragen?

Een urgentieverklaring is voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een nieuwe woning, bijvoorbeeld omdat uw huidige woonsituatie verband heeft met psychologische problemen. Het kan ook zijn dat u zich niet meer kunt voortbeweging in uw huidige woning door permanente lichamelijke beperkingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijnurgentie.nl

Hoe krijg je voorrang op een sociale woning?

Een SHM heeft het recht om inwoners van de gemeente voorrang te geven. Dit staat bepaald in het interne toewijzingsreglement van een SHM. Wanneer kan deze voorrang gelden? U woonde de voorbije 6 jaar minstens 3 jaar in de gemeente, waarin de beschikbare woning ligt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoeveel geld krijg je als zwerver?

Zolang er geen beslag wordt gelegd op een deel van de uitkering, krijgen daklozen 710 euro per maand. Een 'normale' uitkering bedraagt 904 euro. Van die tweehonderd euro extra moeten alle vaste lasten betaald worden. Zonder woning ben je dus voordeliger uit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nieuws030.nl

Wat doet de gemeente voor daklozen?

Dak- en Thuislozenloket

De gemeente helpt u graag. Bijvoorbeeld door samen met u uw situatie te verbeteren. Met een slaapplaats, een briefadres of met een uitkering. En hulp bij het vinden van werk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op denhaag.nl

Heeft een dakloze een zorgverzekering?

Zorgverleners kennen het loket niet en huisartsen en ziekenhuizen weten niet dat dak- en thuislozen recht hebben op een zorgverzekering. Een zorgverzekering is voor elke Nederlander verplicht, ook als diegene dat niet kan betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eenvandaag.avrotros.nl

Hoe duur is een dakloze?

De maatschappelijke kost van dakloosheid ligt vandaag ergens tussen 30.000 en 85.000 euro per jaar per persoon. De kost om mensen van straat te halen, varieert van 33.000 tot 70.000 euro per jaar per persoon. Het gaat dus om een min of meer gelijkaardig kostenplaatje.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sociaal.net

Welke organisatie helpt daklozen?

Kansfonds zet zich in voor de meer dan 1 miljoen mensen zonder thuis in onze samenleving. Wij doen dat door plaatselijke initiatieven te steunen, in de buurt of in de wijk, waarin mensen thuisgeven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kansfonds.nl

Wat geef je aan een dakloze?

Veel hulpverleners raden af om zomaar geld te geven aan daklozen. Ze zullen het wel besteden aan drugs of alcohol, klinkt het dan. Iemand die bedelt, weet niet wat goed voor hem is. Dus loop die bedelaar voorbij en gooi je wisselgeld in de collectebus van een goed doel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op decorrespondent.nl

Waar slaapt een zwerver?

In een tentje in de bosjes van een park, met een slaapzak in een portiek of op een stuk karton op een gesloten caféterras, in de grote steden lijken steeds meer daklozen buiten te slapen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rtlnieuws.nl

Is het verboden om op straat te slapen?

of slapen op straat verboden is, hangt af van de gemeente. een gemeente kan een dergelijk verbod opnemen in de apv. ( algemene plaatselijke verordening). echter niet elke gemeente heeft dit geregeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Waar douchen daklozen?

City Shower wil op drie plekken in Rotterdam douches neerzetten waar mensen zich tóch kunnen wassen als ze geen huis hebben. DEHAVENLOODS Almin heeft al een heel circulair plan klaarliggen. “Het douchewater is regenwater dat gefilterd wordt zodat je het niet kunt drinken maar jezelf er wel mee kunt wassen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cityshower.nl

Hoe kom ik zo snel mogelijk aan een huurwoning?

Stap 1: zoek huurwoningen in uw omgeving

Woningcorporaties bieden huurwoningen aan. Zoek op internet naar huurwoningen. Soms kunt u ook langsgaan bij de balie van de woningcorporatie. Om te reageren moet u zich eerst inschrijven bij de woningcorporatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is een Wmo urgentie?

Urgentie in persoonlijke noodsituaties

Het zijn niet altijd lichamelijke beperkingen die maken dat een andere woning nodig is. Soms is er een persoonlijke noodsituatie waardoor iemand met spoed een andere woning nodig heeft. In sommige gevallen kunt u dan urgentie aanvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hetsociaalplein.nl

Kan je een woning weigeren met urgentie?

U kunt een woning altijd weigeren, behalve als u reageert met een urgentie. Heeft u een urgentie en wilt u een woning weigeren? Neem dan meteen contact op met de organisatie die uw urgentie heeft verstrekt. Een weigering kan namelijk gevolgen hebben voor uw urgentie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woningnetregioutrecht.nl