Heb je recht op een uitkering als je partner werkt?

Bijstand bij onvoldoende inkomen
Bent u gehuwd of samenwonend, of voert u een gezamenlijke huishouding met een ander? Dan telt het gezamenlijke inkomen en het gezamenlijke vermogen van u en van uw partner. De gemeente vult uw (gezamenlijke) inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u gezamenlijk geldt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Heb je recht op een WW-uitkering als je partner werkt?

Bepaalde inkomsten zijn van invloed op uw WW-uitkering, andere inkomsten weer niet. De volgende inkomsten hebben geen invloed op de hoogte van uw WW-uitkering: Het inkomen uw partner, voor zover er geen toeslag wordt ontvangen. Een eventueel door u ontvangen gouden handdruk, afkoopsom of schadevergoeding bij ontslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op judex.nl

Heb je altijd recht op een uitkering?

U heeft mogelijk recht op een WW-uitkering als u aan deze voorwaarden voldoet: U bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal zo als u bij een werkgever in dienst bent of was. U heeft in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken gewerkt (een week is van maandag tot en met zondag).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoeveel bijstand krijg je als je samenwoont?

Als u een gezamenlijke huishouding heeft, krijgt u van de gemeente samen 1 bijstandsuitkering. U krijgt dan het bedrag dat hoort bij de bijstandsnorm 'gehuwd of samenwonend'. U kunt maar met 1 persoon een gezamenlijke huishouding hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wie heeft geen recht op uitkering?

Je komt niet in aanmerking voor de WWB als je te lang in het buitenland verblijft, geen Nederlander bent en in de gevangenis zit of zou moeten zitten en detentie nog afwacht. Het kan ook voorkomen dat je uitkering wordt gekort of stopgezet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uitkering-gestopt.nl

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

22 related questions found

Hoe lang moet je werken om een uitkering te krijgen?

Hoeveel arbeidsdagen bewijzen? ofwel 624 arbeidsdagen gedurende de 42 maanden voorafgaand aan uw aanvraag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rva.be

Wie bepaalt of je recht hebt op een uitkering?

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) beslist of je recht hebt op stempelgeld. Ze kan een uitkering goedkeuren maar ook weer intrekken. Let op: de RVA is streng.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hetacv.be

Hoeveel bijstand met werkende partner?

Bijstand bij onvoldoende inkomen

Bent u gehuwd of samenwonend, of voert u een gezamenlijke huishouding met een ander? Dan telt het gezamenlijke inkomen en het gezamenlijke vermogen van u en van uw partner. De gemeente vult uw (gezamenlijke) inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u gezamenlijk geldt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe vaak mag je vriend bij je slapen?

Ze hebben daarom de regel ingesteld dat hij maximaal eenmaal per maand mag blijven slapen (en alleen in een weekend), en ook maximaal een keer per maand mag blijven eten. Ze weigeren eerst even aan te kijken hoe het zonder deze regel zou gaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trouw.nl

Wat krijgt een echtpaar in de bijstand?

Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 15.210,- Alleenstaanden € 7.605,- Voor. mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en in een eigen huis wonen, geldt aanvullend dat € 64.100,- van het vermogen gebonden aan de woning is vrijgesteld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is het verschil tussen een uitkering en de bijstand?

Terwijl de werkloosheidsuitkering alleen geldt voor mensen die langere tijd in loondienst zijn geweest, is de bijstandsuitkering juist een basisrecht voor (in principe) iedereen. Een zogenoemd 'sociaal vangnet'. Bij een bijstandsuitkering wordt daarom ook niet gekeken naar de hoogte van de voorgaande salarissen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op youngcapital.nl

Welke uitkering krijg je als je werkloos bent?

Bijstandsuitkering en IOAW-uitkering

Ben je werkloos, maar heb je geen recht (meer) op een WW-uitkering? En heb je ook niet genoeg eigen vermogen om van te kunnen leven? Dan heb je mogelijk recht op een bijstandsuitkering. Je vraagt deze uitkering aan bij je gemeente of via werk.nl.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op career.jobbird.com

Heb je recht op een uitkering als je contract niet wordt verlengd?

Meestal heeft u na afloop van uw tijdelijke contract recht op een WW-uitkering. Biedt uw werkgever u (weer) een tijdelijk contract aan en weigert u dit? Dan krijgt u geen WW-uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoeveel mag je verdienen naast WW uitkering?

70% van uw inkomen wordt afgetrokken van uw WW-uitkering. 30 % mag u zelf houden en komt dus boven op uw WW-uitkering. Door te werken stijgt uw inkomen dus altijd Als u gaat werken moet u elke maand uw inkomsten doorgeven aan het UWV. Het is belangrijk dat u dit ook doet als u een maand niet heeft gewerkt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op transitievergoeding.nl

Hoeveel mag je verdienen met een ANW uitkering?

Het inkomen boven € 1.354,08 wordt voor twee derde afgetrokken van de nabestaandenuitkering. Je krijgt geen nabestaandenuitkering uit hoofde van de Anw als je meer verdient dan € 2.580,77 per maand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pensioenvizier.nl

Hoe lang mag iemand bij mij logeren?

Je bent bevoegd om zolang je wilt iemand onder jouw dak te laten verblijven. Met wie en hoe lang je samenwoont betreft jouw persoonlijke leven en daar heeft de verhuurder niets mee te maken. Uiteraard mag de situatie niet leiden tot overlast voor omwonenden of tot overbewoning van het huis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woonbond.nl

Wat doet apart slapen met je relatie?

Zoals aangegeven: apart slapen hoeft helemaal niet funest voor je relatie te zijn. Het beter uitgerust zijn, het niet meer hoeven aanpassen aan elkaars slaappatroon: je vermindert juist conflicten en irritaties. Niets is hinderlijker dan wanneer je uit je diepe slaap wordt gehaald door een ander.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op the-bed.com

Wat zegt apart slapen over je relatie?

"Apart slapen kan een gevaar zijn voor je relatie. Als het echt een gewoontepatroon wordt, en wanneer je er niet echt afspraken over maakt, kan je zonder dat je het weet in problemen geraken." "Als mensen het goed afspreken, kan het net een goede oplossing zijn voor je slaapproblemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op radio2.be

Wat zijn de financiele gevolgen van samenwonen?

Samenwoners houden in principe allebei hun eigen inkomen en vermogen, tenzij ze anders vastleggen. Zonder afspraken op papier blijven jullie geldstromen gescheiden en zijn partners niet aansprakelijk voor elkaars schulden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op abnamro.nl

Wat wordt gezien als samenwonen?

Voor de Belastingdienst woont u samen als u met huisgenoten op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente. Dat kan uw vriend of vriendin zijn. Maar bijvoorbeeld ook uw kind of uw broer als zij op uw adres staan ingeschreven. Ook dan woont u samen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Welke inkomsten worden gekort op bijstand?

Veel voorkomende inkomsten die geheel of gedeeltelijk op uw bijstandsuitkering gekort worden zijn bijvoorbeeld: loon, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, gratificatie. inkomsten uit uitkeringen van UWV en SVB. lijfrentes.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op judex.nl

Wat heb je nodig om een uitkering aan te vragen?

U vraagt een WW-uitkering online aan via Mijn UWV. U heeft hiervoor een DigiD nodig.
...
Wat u nodig heeft om WW aan te vragen
 • uw DigiD.
 • uw laatste loonstrook.
 • uw laatste arbeidscontract.
 • uw rekeningnummer.
 • de datum waarop u werkloos wordt of bent geworden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Wat voor soort uitkeringen zijn er?

Welke uitkeringen zijn er?
 • WIA uitkeringen. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) voorziet werknemers en ambtenaren van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. ...
 • Wajong. ...
 • WAO. ...
 • WAZ. ...
 • WW. ...
 • IOW. ...
 • Ziektewet. ...
 • Wazo.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vcsw.nl