Heb je recht op uitkering als je ontslagen bent?

WW-uitkering na ontslag
Na ontslag kunt u recht hebben op een WW-uitkering. UWV beoordeelt dit. Heeft u geen recht op een WW-uitkering? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Heb ik recht op een uitkering na ontslag?

Indien men zijn ontslag krijgt, behalve in geval van dringende reden, heeft men in de meeste gevallen onmiddellijk recht op een uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jureca.be

Hoe werkt een uitkering na ontslag?

Je komt in aanmerking voor een WW-uitkering als je niet door eigen toedoen werkloos bent. Dit betekent dat als je wordt ontslagen door je werkgever, je recht hebt op een uitkering. Dit geldt niet als je zelf ontslag neemt of op staande voet wordt ontslagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Hoelang krijg je een uitkering na ontslag?

De maximale duur van de WW-uitkering is 24 maanden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie betaalt uitkering na ontslag?

Je kunt jouw uitkering aanvragen bij het UWV (Uitkeringsinstantie Werknemersverzekeringen). Het UWV kijkt vervolgens of je aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet. Hierna beslist het UWV of je in aanmerking komt voor een uitkering na ontslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslag-krijgen.nl

WW-uitkering: wanneer heb je er recht op en hoe hoog is de uitkering?

28 related questions found

Welke uitbetalingen bij ontslag?

De arbeidsovereenkomstenwet stelt dat de opzegvergoeding gelijk is aan het loon dat overeenstemt met de duur van de opzegtermijn, of met het resterende gedeelte van die termijn. De vergoeding omvat niet alleen het gewone loon, maar ook alle voordelen zoals vermeld in uw arbeidsovereenkomst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op securex.be

Waar heb je recht op als je stopt met werken?

Ik wil stoppen met werken, waar heb ik recht op? Als je zelf ontslag neemt bij een werkgever dan heb je geen recht op WW. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet heb je wel recht op een bijstandsuitkering. Als je 62 jaar of ouder bent dan kun je aanspraak maken op vervroegd pensioen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Hoe weet ik of ik recht heb op een uitkering?

Voorwaarden algemene bijstand

u bent 18 jaar of ouder; u heeft niet genoeg inkomen of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien; u kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering, waarmee u in uw levensonderhoud kunt voorzien; u zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie heeft geen recht op uitkering?

niet valt onder 1 van de uitsluitingsgronden (dit is bijvoorbeeld het geval als u in detentie verblijft); niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als u zelf ontslag neemt, heeft u alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel geld krijg je als je een uitkering krijgt?

De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van je gemiddelde salaris in het jaar voordat je werkloos werd. In de eerste twee maanden krijg je 75 procent van je dagloon. De derde maand is dat 70 procent. Als je uitkering verlengd wordt, blijft de uitkering 70 procent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nibud.nl

Hoeveel eigen geld mag je hebben als je in de bijstand zit?

U krijgt namelijk geen uitkering als uw vermogen boven een bepaalde grens komt. Die vermogensgrens is € 15.210,- voor een gezin of alleenstaande ouder en € 7.605,- voor een alleenstaande. Maar: u mag uw vermogen ook weer niet te snel opmaken. U mag alleen uitgaven doen die echt nodig zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsterdam.nl

Kan je zomaar stoppen met je baan?

U kunt een contract met uw werkgever per direct opzeggen als daar een dringende reden voor is. Dat heet een ontslag op staande voet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan je zomaar stoppen met werken?

U kunt alleen eerder opzeggen als er een tussentijds opzegbeding in uw contract staat. Er staat dan in uw contract dat u en uw werkgever op elk moment het contract kunnen opzeggen. Staat er geen tussentijds opzegbeding? Dan moet u misschien geld betalen aan uw werkgever als u toch eerder stopt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtwijzer.nl

Wat kun je eisen bij ontslag?

Bij ontslag krijgt u een financiële vergoeding van uw werkgever. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten bij uw werkgever ligt. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is werkgever verplicht ontslagvergoeding te betalen?

De transitievergoeding is wettelijke verplichte vergoeding bij ontslag. Deze vergoeding geldt voor zowel vaste als tijdelijke contracten, vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mkbservicedesk.nl

Wat als je zelf je ontslag indient?

Wanneer je je ontslag indient, ben je best eerst zeker dat je bij een andere werkgever kunt starten. Stel dat dit niet het geval is, en je wil werkloosheidsuitkeringen aanvragen, zal RVA bij nazicht van je dossier een sanctie geven. Tijdens deze periode kan je geen werkloosheidsuitkeringen ontvangen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op freezbe.be

Wat kost het om een werknemer te ontslaan?

Transitievergoeding: 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar

Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor ontslag. Je betaalt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van 89.000 euro. Ook als je een tijdelijk contract niet verlengt, betaal je deze vergoeding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kvk.nl

Kan een ontslag geweigerd worden?

Het gebeurt daarom wel vaker dat een werkgever een werknemer die ontslag wil nemen, tracht op andere gedachten te brengen. Toch kan een werkgever een ontslag niet als zodanig weigeren. Het ontslag is niets meer dan de eenzijdige wilsuiting van één van de contractspartijen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jobat.be

Kan ik mij ziekmelden na ontslag?

Zodra uw werknemer uit dienst is, is hij niet meer verzekerd voor de Ziektewet. Maar als hij dan ziek wordt, kan hij soms toch een Ziektewet-uitkering krijgen. Dit heet nawerking. Een werknemer heeft namelijk recht op een Ziektewet-uitkering als hij ziek wordt binnen 4 weken nadat hij uit dienst is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Heeft de gemeente inzage in je bankrekening?

De rechtbank Haarlem heeft op 12 november 2020 bevestigd dat gemeenten niet ongelimiteerd bankafschriften van bijstandontvangers mogen opvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jouwadvocaat.nl

Hoe hoog is bijstand voor 1 persoon?

alleenstaande: €1.330,67 met een vakantietoeslag van 5%; alleenstaande ouder: €1.330,67 met een vakantietoeslag van 5%;

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hollandskroon.nl

Heeft iedereen recht op bijstand?

U krijgt misschien een bijstandsuitkering als u voldoet aan de volgende voorwaarden: U woont in Nederland. U bent 18 jaar of ouder. U heeft niet genoeg inkomen of spaargeld of vermogen om van te leven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op regelhulp.nl

Hoe lang moet je werken om een uitkering te krijgen?

Hoeveel arbeidsdagen bewijzen? ofwel 624 arbeidsdagen gedurende de 42 maanden voorafgaand aan uw aanvraag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rva.be

Wat is het verschil tussen uitkering en bijstand?

Terwijl de werkloosheidsuitkering alleen geldt voor mensen die langere tijd in loondienst zijn geweest, is de bijstandsuitkering juist een basisrecht voor (in principe) iedereen. Een zogenoemd 'sociaal vangnet'. Bij een bijstandsuitkering wordt daarom ook niet gekeken naar de hoogte van de voorgaande salarissen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op youngcapital.nl