Hebben therapeuten zwijgplicht?

Voor uw psycholoog/psychotherapeut geldt een beroepsgeheim. Hij moet uw gegevens geheimhouden en mag alleen gegevens over u delen als u daar expliciet toestemming voor geeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lvvp.info

Heeft GGZ geheimhoudingsplicht?

Zoals elke zorgprofessional heeft ook de behandelaar in de ggz een beroepsgeheim. Ook de zorgprofessionals van Mondriaan zijn wettelijk verplicht om te zwijgen over alles wat ze tijdens hun werk over een patiënt te weten komen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op skipr.nl

Wie heeft een geheimhoudingsplicht?

Beroepsgeheim in de zorg
 • Artsen.
 • Tandartsen.
 • Apothekers.
 • Gezondheidszorgpsychologen.
 • Psychotherapeuten.
 • Fysiotherapeuten.
 • Verloskundigen.
 • Verpleegkundigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op regelhulp.nl

Kan iedereen zich psychotherapeut noemen?

Er zijn veel verschillende beroepsgroepen onder de verzamelnaam “therapeuten”, waardoor het moeilijk is om te weten waar het eigenlijk voor staat en wie zich zo mag noemen. In Nederland mag iedereen zich therapeut noemen. Dat betekent dat de titel “therapeut” niet wettelijk beschermd is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mindlercare.com

Welke drie factoren mogen het beroepsgeheim doorbreken?

Er zijn drie situaties waarin je als arts het beroepsgeheim mag doorbreken:
 • Als de patiënt daarvoor toestemming geeft.
 • Als je wettelijk verplicht bent om bepaalde informatie naar buiten te brengen (bijvoorbeeld als de patiënt een besmettelijke ziekte heeft).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op knmg.nl

beroepsgeheim 1

27 related questions found

Wat valt niet onder beroepsgeheim?

Informatie waarbij alle concrete namen en details zijn weggelaten, zodat het een situatiebeschrijving in algemene termen wordt, behoort niet tot het beroepsgeheim. De volgende informatie is wel geheim: alles wat nadrukkelijk of stilzwijgend aan de vertrouwenspersoon werd toevertrouwd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belgium.be

Welke 6 Uitzonderingen zijn er op het beroepsgeheim?

De nieuwe handreiking 'Hoe ga je om met het beroepsgeheim' benoemt de uitzonderingen.
 1. Patiënt geeft toestemming informatie door te geven. ...
 2. Patiënt heeft een wettelijke vertegenwoordiger. ...
 3. Informatie delen met collega's direct betrokken bij zorgverlening. ...
 4. Wettelijke plicht om informatie te geven. ...
 5. Conflict van plichten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nursing.nl

Wat is het verschil tussen een psychotherapeut en een therapeut?

Letterlijk genomen is een therapeut iemand die een bepaalde therapievorm uitoefent. Dit is een breed begrip. Krijg je psychologische begeleiding dan spreek je over een psychotherapeut.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vindeentherapeut.be

Kan je therapeut worden zonder diploma?

In principe mag iedereen die zich hiermee bezighoudt, zich dus 'therapeut' noemen, zelfs zonder erkende opleiding tot therapeut of zonder wettelijk diploma. Er zijn echter titels die wel beschermd zijn, zoals 'psychotherapeut' en 'gezondheidszorgpsycholoog'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nha.nl

Wat is beter psychotherapeut of psycholoog?

Een psycholoog is geen arts en mag geen medicijnen voorschrijven. Een psychotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling is vaak intensiever en langduriger dan die van een psycholoog. Meestal valt deze behandeling onder de gespecialiseerde ggz.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kennisbank.patientenfederatie.nl

Wat moet een psycholoog melden?

Meldrecht geldt wanneer er bijvoorbeeld een vermoeden is van kindermishandeling of (betrokkenheid bij) het plegen van een misdrijf. De psycholoog zal zichzelf moeten afvragen of er een wettelijke bepaling is die de psycholoog verplicht om informatie te delen of een verklaring te geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jongpit.nl

Wat gebeurt er als je het beroepsgeheim schendt?

Een schending van het beroepsgeheim wordt bestraf met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een geldboete van 100 tot 500 euro (te vermenigvuldigen met de opdeciemen).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op destrafrechtspecialist.be

Heeft advocaat zwijgplicht?

Ja, een advocaat heeft een beroepsgeheim. Dit is vastgelegd in de Gedragsregels voor advocaten die zij verplicht zijn na te leven. Schendt een advocaat zijn beroepsgeheim, dan is hij strafbaar en kunnen er door de tuchtraad maatregelen worden genomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bernhaege.nl

Wat niet zeggen tegen psycholoog?

Houd geen dingen achter en laat de controle over het gesprek los. De professional die voor je zit zal niet over je oordelen. Psychologen zijn ook onderworpen aan het beroepsgeheim, dus niets dat je hun vertelt zal de kamer verlaten. Wees niet bang om moeilijke of pijnlijke onderwerpen te bespreken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verkenjegeest.com

Wat mag een psycholoog wel of niet?

Het contact en de relatie tussen de psycholoog/psychotherapeut en zijn patiënt is strikt beroepsmatig. De behandelaar mag bijvoorbeeld geen cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven gaan. Ook intimiteiten zijn niet toegestaan; seksueel contact tussen behandelaar en patiënt is verboden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lvvp.info

Kan een psycholoog een diagnose stellen?

Een psycholoog behandelt mensen met een psychische aandoening, stoornis of andere mentale problemen. Hij of zij kan een diagnose stellen en begeleidt een persoon vervolgens bij de behandeling van het probleem of de stoornis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mentaalbeter.nl

Wat is het salaris van een therapeut?

Over het algemeen verdient een startende therapeut in 2023 een salaris van rond de € 4.500 bruto per maand. Dat bedrag stijgt naar € 6.300 bruto per maand als je meer ervaring opdoet. Wil je precies weten wat je gaat verdienen?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op career.jobbird.com

Kun je met hbo psychotherapeut worden?

De opleiding tot psychotherapeut aan het RINO kent de instroomeis van de GZ-psycholoog en duurt 3 jaar. Totale opleidingsduur is dan 9 jaar (studie psychologie + 2 jaar GZ-psycholoog + 3 jaar Psychotherapeut). Op onze Academie kun je ook met andere hbo of universitaire opleidingen de opleiding volgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op academie-psychotherapie.nl

Kan je met hbo therapeut worden?

Door een tweejarige SAU post bachelor opleiding te volgen kunt u als erkend en vergoed therapeut gaan werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op socialeacademieutrecht.nl

Wat is het verschil tussen een gz-psycholoog en een psychotherapeut?

Een psychotherapeutische behandeling is vaak langduriger en intensiever dan van bijvoorbeeld een GZ psycholoog. Een psychotherapeut is een psycholoog die na het afronden van een universitaire studie (vaak psychologie soms ook geneeskunde) de vier jarige opleiding tot psychotherapeut heeft gevolgd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op psycholoogmenninga.nl

Hoe lang studeren voor therapeut?

Psychoanalytische psychotherapie

POSTGRADUAAT - 4 JAAR. Opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut die zelfstandig een therapeutisch proces kan indiceren, starten en begeleiden vanuit een psychodynamisch perspectief.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ppw.kuleuven.be

Wat heeft een therapeut gestudeerd?

Psychotherapeuten hebben zich ruim geschoold via een psychotherapieopleiding. Via deze praktische-ervaringsgerichte opleiding worden psychotherapeuten opgeleid voor het behandelen van psychologische klachten. Het behandelen van psychische moeilijkheden kan via veel verschillende manieren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vind-een-psycholoog.be

Wat is een discretieplicht?

3.1 Discretieplicht

Discretieplicht vormt de verplichting om bij het uitoefenen van een ambt of functie geen gegevens vrij te geven aan anderen dan diegenen die gerechtigd zijn er kennis van te nemen (Van der Straete, Put, 2005, p. 82). Vertrouwelijke informatie kan dus meegedeeld worden aan collega's en oversten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op departementwvg.be

Wat wordt bedoeld met zwijgplicht?

Zwijgplicht of geheimhoudingsplicht is de plicht om te zwijgen over alles wat je tijdens het werk over een patiënt te weten komt. Dit geldt voor alle informatie over de patiënt. Als arts draag je de verantwoordelijkheid dat niemand toegang krijgt tot deze informatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op knmg.nl

Welke beroepsbeoefenaren hebben een beroepsgeheim?

De betreffende beroepen zijn onder meer advocaten, artsen, verpleegkundigen, notarissen en een aantal geestelijken. Belangrijk is dat het beroepsgeheim niet alleen voor hen zelf werkt, maar ook voor degenen die bij of rondom hen werkzaam zijn, zoals bijvoorbeeld assistenten, secretaresses, ziekenhuismedewerkers enz.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dekempenaer.nl