Hoe bereid je je voor op een POP-gesprek?

Een goede voorbereiding voor je pop, persoonlijk ontwikkelplan, is het halve werk. Maak van tevoren inzichtelijk wat je wilt vragen en zeggen. Schrijf het op, zodat je tijdens het gesprek niks vergeet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op monsterboard.nl

Hoe gaat een POP-gesprek?

Tijdens het POP-gesprek bespreken medewerker en leidinggevende de ontwikkelwensen en -mogelijkheden van de medewerker. Samen leg je concrete ontwikkeldoelen en prioriteiten vast. En maak je praktische afspraken. Het resultaat van dit gesprek is een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op waardevolwerk.be

Hoe maak je een goede POP?

Hoe schrijf je een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)?
 1. Waar sta ik nu en wat moet ik bijleren? ...
 2. Bereid je voor op actie. ...
 3. Onderneem actie. ...
 4. Resultaat. ...
 5. Heeft u sterke punten en/of vaardigheden die u op dit moment niet gebruikt in de uitvoer van uw huidige functie?
 6. Wat zijn uw carrièredoelen?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op intermediair.nl

Wat moet er allemaal in een POP?

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een plan waarin je schrijft wat je wilt bereiken op je werk en hoe je dat gaat doen. Korte of lange termijn, het kan allemaal. Dit plan bespreek je daarna met je werkgever om te kijken welke stappen je zelf kunt uitvoeren en bij welke je hulp nodig hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op randstad.nl

Hoe vul je een POP formulier in?

De volgende 5 onderdelen verwacht je op een POP-formulier.
 1. Doelen. Wat wil je bereiken? ...
 2. Competenties. Waar staat je nu: Wat zijn je sterke competenties? ...
 3. Acties. Welke acties ga je ondernemen? ...
 4. Tijdsindeling. Hoeveel tijd ga je aan je acties besteden? ...
 5. Benodigdheden. Wat heb je nodig om je doelen te bereiken?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ddgc.nl

Overtuigtip | 4 tips om het optimale uit jouw POP-gesprek te halen

38 related questions found

Hoe ziet een POP-gesprek eruit?

In een POP-gesprek (persoonlijk ontwikkelingsplan gesprek) of een ontwikkelgesprek bespreek je samen met je leidinggevende aan welke persoonlijke doelen je de komende tijd wilt werken. Samen kijk je naar hoe deze doelen binnen het bedrijf passen en wat je van je leidinggevende nodig hebt om deze te realiseren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op monsterboard.nl

Hoe lang duurt een POP-gesprek?

Het gesprek duurt ongeveer een uur. In het gesprek wordt aandacht besteed aan achtergrond/vooropleiding, competenties, functioneren in de huidige functie, ambities, kansen in de onderneming en het bestaande opleidingsaanbod. Werkgever en medewerker ontvangen het opleidingsadvies.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kcbtopleidingen.nl

Wat is het doel van een POP?

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een afspraak tussen jou en je werkgever over jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Jij zorgt voor je eigen leerproces, de werkgever faciliteert met tijd en geld. Om een POP op te stellen moet je grondig nadenken over jezelf en je toekomst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op carrieretijger.nl

Is een POP verplicht?

Van oudsher is in de meeste cao's een verplicht formeel gesprek met medewerkers over hun functioneren opgenomen. Voor sommige organisaties die vandaag de dag te maken hebben met een cao blijft dit het geval. Heb je geen cao, dan heb je als werkgever geen verplichting tot het voeren van beoordelingsgesprekken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op personele-zaken.nl

Waarom is een POP belangrijk?

Waarom een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)?

Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan is bij uitstek een manier om je eigen loopbaan en ontwikkeling een boost te geven. In het plan schrijf je bijvoorbeeld wat je wilt leren en welke competenties je wilt ontwikkelen. Dit bespreek je met je werkgever.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Hoe begin je een Persoonlijk Ontwikkelingsplan?

Gemakkelijk je eigen persoonlijk ontwikkelingsplan maken
 1. Stap 1. ...
 2. Stap 2. ...
 3. Stap 3: Geef je huidige niveau aan. ...
 4. Stap 4: Geef het gewenste niveau aan. ...
 5. Stap 5: Geef een planning aan. ...
 6. Stap 6: Formuleer gerichte acties. ...
 7. Stap 7: Vermeld wat het gewenste resultaat is. ...
 8. Stap 8: Noteer eventueel benodigde ondersteuning.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op popmaken.nl

Hoe ziet een POP en PAP eruit?

Wat is een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)?

Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan is niets anders dan een manier om vast te stellen waar je nu staat wat betreft kennis en ervaring en waar je naartoe wilt. In het plan schrijf je concrete stappen op richting die je bij je doel brengen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nationalevacaturebank.nl

Wat zijn goede persoonlijke leerdoelen?

De juiste persoonlijke leerdoelen vertellen je wat je wil bereiken en hoe je daar richting aan moet geven door het vergaren van kennis en vaardigheden. Vooral dat laatste is van belang. Bij een persoonlijk leerdoel gaat het erom dat je iets leert en dus niet om een resultaat dat behaald moet worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op teamshape.com

Wat is POP in de zorg?

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een handig instrument waarmee je het beste in je werknemers naar boven kunt halen. Je maakt met dit plan concrete afspraken over de loopbaan van een werknemer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemenmetpersoneel.nl

Hoe voer je een open gesprek?

More videos on YouTube
 1. Stop met multitasken. ...
 2. Doe niet alsof je alles al weet. ...
 3. Stel open vragen. ...
 4. Laat je meevoeren door het gesprek. ...
 5. Als je iets niet weet, zeg dan dat je het niet weet. ...
 6. Stel jouw ervaringen niet gelijk aan die van de ander. ...
 7. Herhaal niet wat je al gezegd hebt. ...
 8. Blijf weg van details.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schoolvoormediation.nl

Hoe maak je een ontwikkelingsplan?

Het opstellen van een verbeter- en ontwikkelplan
 1. Hoe vind je dat het op dit moment gaat?
 2. Wat gaat goed? Waar ben je tevreden over? ...
 3. Wat kan beter? Waar loop je tegenaan? ...
 4. Wat wil je bereiken? Welke doelen heb je voor jezelf gesteld?
 5. Welke stappen moet je zetten? Wie of wat heb je daarvoor nodig?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op learnit.nl

Welke leeftijd POP?

Rond de leeftijd van 1-2 jaar is het slim om je kind een popje te geven dat al het één en ander kan, zoals een flesje drinken en slapen. Daarmee kan je kind haar eerste rollenspellen spelen en 'gesprekjes' voeren. Bovendien is het een mooie manier om het eerste verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op minime.nl

Hoe vaak een POP-gesprek?

Als manager spreek je daarom met íedere medewerker op gezette tijden over zijn of haar ontwikkeling. Een formeel Plannings- of POP-gesprek: deze hou je zo vaak als dat binnen jouw organisatie is vastgelegd: vaak minimaal eenmaal per jaar. Check daarvoor de gesprekscyclus van jouw organisatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op strategischopleiden.nl

Wie stelt een POP op?

Ontwikkeling is gericht op de toekomst

Op een dag ga je naar jouw leidinggevende en je stelt (vanuit jouw Persoonlijk Ontwikkelingsplan) een traject voor waarbij je de lerarenopleiding kunt doen in een tijdsbestek van 4 jaar zodat je op termijn docent economie kunt worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Wie heeft de POP uitgevonden?

Vanuit Amerika veroverde de popmuziek de hele wereld. De eerste popmuziek-stijlen waren rock-'n-roll en beatmuziek. De bekendste zanger uit die tijd is Elvis Presley.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 9-12.jeugdbibliotheek.nl

Waarom is een persoonlijk ontwikkelplan belangrijk in relatie tot eigen deskundigheid?

Een persoonlijke ontwikkelingsplan is belangrijk omdat hierin omschreven staat hoe jij je wilt ontwikkelen in jouw loopbaan. Het helpt als je beschrijft wat je wilt bereiken en of je daar hulp bij nodig hebt door bijvoorbeeld mee te lopen met een collega of het volgen van een training.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op imkopleidingen.nl

Wat te bespreken in een voortgangsgesprek?

Een voortgangsgesprek vindt meestal jaarlijks plaats binnen veel organisaties. Het doel van een voortgangsgesprek is het bespreken van het functioneren van de medewerker. Dit betreft zowel positieve zaken als verbeterpunten. Vaak worden ook de wensen en ambities van de medewerker doorgenomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gesprekmetpersoneel.nl

Welke 3 tips zijn er voor een open gesprek?

Een goed gesprek heb je als je:
 • De tijd neemt.
 • Contact maakt en actief luistert.
 • Je kunt verplaatsen in het standpunt van de ander.
 • Uitgaat van gelijkwaardigheid, zorgt voor 'tweerichtingsverkeer'.
 • Kunt zeggen wat je op je hart hebt.
 • Niet denkt tegen anderen (geen 'ja, maar…') maar samen denkt ('ja, en…').

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgvoorbeter.nl

Hoe vaak 1 op 1 gesprek?

Voor jou als leidinggevende is een 1 op 1 meeting hét moment om vertrouwen en mentorschap te tonen. Voor jouw teamlid is dit waarschijnlijk de enige kans om hun functie en werkzaamheden te bespreken. Zorg er daarom voor dat de gesprekken regelmatig, en het liefst iedere week, plaatsvinden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gesprekstechnieken.com

Hoe maak je een POP en een pap?

Formuleer 1 leerdoel met betrekking tot de door jou geformuleerde conclusie. Geef bij dit leerdoel kort aan waarom je hier aan wilt werken (motivatie) en hoe je dit gaat aanpakken (plan van aanpak). Verwerk dit in je POP (deel B) & PAP (deel C) van deze opdracht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bib-mz-albeda.learningmatters.nl