Hoe formuleer je een goed doel?

Je maakt een doel SMART in 5 stappen:
 1. maak je doel specifiek.
 2. zorg dat je doel te meten is.
 3. maak je leerdoel acceptable.
 4. zorg dat je doel realistisch is om uit te voeren.
 5. koppel een start- en een einddatum aan je leerdoel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op randstad.nl

Hoe formuleer je een doel?

Hulpmiddel: hoe formuleer je doelen?
 1. Positief. Formuleer je doel positief. ...
 2. Relevant. Zorg dat je doel relevant is. ...
 3. Invloed. Ligt het doel binnen jouw invloed? ...
 4. Specifiek. Maak je doel zo specifiek mogelijk. ...
 5. Meetbaar. Wanneer heb jij je doel bereikt? ...
 6. Actiegericht. Je moet zelf in actie komen om je doel te bereiken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op buitenhekplus.nl

Hoe beschrijf je een doelstelling?

Een goede doelstelling is SMART geformuleerd.
 1. Specifiek. Voorkom dat je doelstelling voor meerdere interpretaties vatbaar is. ...
 2. Meetbaar. Dit houdt in dat jij en andere betrokkenen op een objectieve manier kunnen bepalen of het doel van het project gehaald is. ...
 3. Acceptabel. ...
 4. Realistisch. ...
 5. Tijdgebonden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op procesoptimisten.nl

Wat is een doelstelling voorbeeld?

Een doelstelling is een beschrijving van het gewenste resultaat dat een persoon of een organisatie wil behalen of naar streeft. Op persoonlijk vlak is 'ik wil binnen 3 maanden mijn rijbewijs halen' een voorbeeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op workingrebelz.nl

Wat zijn goede doelstellingen?

Je moet formuleren wat je wel wilt en je moet niet formuleren wat je niet wilt. Anders gezegd: formuleer wat je wilt bereiken en formuleer niet wat je wilt afleren. Een doel is dus niet om te stoppen met roken. Kortom: Een doel moet altijd gaan over wat je wél wilt en niet over wat je niet (meer) wilt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Een goed doel steunen: hoe pak je dat best aan?

36 related questions found

Hoe formuleer je duidelijke en haalbare doelen?

Maak je doelen SMART

Het is belangrijk dat je je leerdoelen SMART ofwel specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden maakt. S– Specifiek: het is voor iedereen duidelijk waar het om gaat en welk resultaat jij wilt bereiken. Omschrijf het doel dus duidelijk en concreet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op truqu.com

Welke 3 doelstellingen zijn er?

Er zijn drie soorten doelen:
 • gedragsdoelen;
 • prestatiedoelen;
 • leerdoelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op progressiegerichtwerken.nl

Wat schrijf je in de doelstelling?

In je doelstelling (of onderzoeksdoel) van je scriptie leg je uit wat je met je onderzoek wilt bereiken en waarom je het onderzoek uitvoert. Je bepaalt je doelstelling op basis van je probleemanalyse en probleemstelling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Wat zijn voorbeelden van persoonlijke doelen?

Om je op weg te helpen, zijn dit een aantal voorbeelden van persoonlijke doelstellingen: Een promotie bereiken op je werk. Een bepaald aantal kilometer hardlopen achter elkaar. Je huis volledig opruimen en minimaliseren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mevrouwstructuur.nl

Welke doelen kun je stellen?

Werkgerelateerde doelen
 • x nieuwe klanten binnenhalen.
 • Promotie bereiken.
 • Een tevredenheidsscore van x bereiken (van klanten/cliënten)
 • x gaan verdienen.
 • Een eigen bedrijf beginnen.
 • Je specialiseren in iets binnen je vakgebied.
 • Je kennis uitbreiden binnen je vakgebied.
 • Een opleiding, cursus of training succesvol afronden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mevrouwstructuur.nl

Wat zijn goede Smart doelen?

Wat zijn SMART doelen? SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Als je doelstellingen met deze methode opstelt, worden ze duidelijk en concreet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kvk.nl

Wat is een SMART doel voorbeeld?

Een voorbeeld van een persoonlijke SMART-doelstelling zou kunnen zijn: Ik wil binnen vandaag en 1 januari 2022 vijftien kilogram afvallen. Deze doelstelling is SMART, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet. De doelstelling is in ieder geval specifiek, meetbaar en tijdsgebonden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op voorbeeldtekst.nl

Hoe stel je een goede hoofdvraag op?

De hoofdvraag moet namelijk:
 1. voortvloeien uit de doel- en probleemstelling.
 2. geen oplossing bieden.
 3. geen beleids- of adviesvraag zijn.
 4. uit één vraag bestaan.
 5. relevant en complex van aard zijn.
 6. niet te breed geformuleerd zijn.
 7. geen 'hoe komt het'- of 'waarom' vraag zijn.
 8. niet te beantwoorden zijn met 'ja' of 'nee'

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 24editor.com

Wat zijn voorbeelden van leerdoelen?

Deelnemers benoemen hun leerdoelen zoals: ik ben soms te direct in mijn communicatie en ik moet tactvoller communiceren. ik ben soms een drammer en ik moet meer geduld ontwikkelen. ik ben soms passief en moet meer initiatief ontplooien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Hoe maak je realistische doelen?

Realistische doelen stellen voor het nieuwe jaar: zo doe je dat!
 1. Maak doelen niet te groot. ...
 2. Verdeel je doel in tussenstappen. ...
 3. Realistische doelen stellen: maak een plan. ...
 4. Stel je doel bij indien nodig. ...
 5. Realistische doelen als leidraad. ...
 6. Kijk af en toe eens terug. ...
 7. Houd het verloop van je doelen bij. ...
 8. Hulp vragen is oké

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jongpit.nl

Waar moet een doel aan voldoen?

Waar moet een goede doelstelling aan voldoen? Wanneer je doelen stelt voor je eigen ontwikkeling hoef je niet zo kritisch te zijn. Je kunt als je wilt het SMART systeem gebruiken. Dit staat voor de eisen waaraan je doel moet voldoen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sochicken.nl

Wat zijn goede Ontwikkeldoelen?

Wat zijn ontwikkeldoelen? Ontwikkeldoelen zijn doelen die bijdragen aan de groei van individuele werknemers, van een bepaald team of van je bedrijf als geheel. Je legt in onderling overleg vast welke ontwikkeling je wil bekomen en welke stappen er nodig zijn om dit doel te behalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op personio.nl

Wat zijn jouw doelen?

Een doel zorgt voor motivatie en het werkt als een reminder voor wat je wilt bereiken. Wanneer je op bepaalde momenten door de dagelijkse sleur de rode draad kwijt raakt en het gevoel hebt dat je sturing mist kun je terugvallen op jouw doelstelling. Doelen zorgen voor tevredenheid over het leven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wetalent.nl

Wat is een professionele doelstelling?

Een professionele doelstelling is een optionele rubriek die aangeeft: in welk soort werk je wilt terechtkomen; welke vaardigheden je daarin wilt gebruiken; in welk domein of welke sector je het liefst wilt werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op calliope.be

Waarom doelstellingen formuleren?

Doelen dienen te zijn: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (ook wel SMART genoemd). Hierdoor kunnen medewerkers hun voortgang zien, hoe hun inspanningen invloed hebben op het geheel en beoordelen hoeveel ze nog moeten doen om het doel te bereiken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ncoi.nl

Wat is een doelstelling vraag?

De doelstelling geeft kort aan waar het onderzoek inzicht in gaat verkrijgen. De hoofdvraag (of centrale onderzoeksvraag) is de vraag met betrekking tot het probleem waarop je scriptie een antwoord geeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Wat is een tactisch doel?

Tactisch: dit soort doelstellingen gaan over de wijze waarop je je dagelijkse werkzaamheden oppakt. Je beantwoordt elke dag alleen de emails die een hoge prioriteit kennen. Strategisch: dit gaat over de strategie van je bedrijf of de werkzaamheden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op passionned.nl

Wat is een zakelijk doel?

Zakelijke doelen en bedrijfsdoelen zijn doelstellingen die je helpen om het gewenste resultaat van jouw onderneming te behalen. Bedrijfsmatige doelen helpen jou om te bepalen wat je het komend jaar (of de komende jaren) wilt bereiken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Welke 4 stappen moet je volgen om tot een concreet geformuleerde doelstelling te komen?

De 5 stappen van SMART doelstellingen
 1. Specifiek zijn. Een doel moet duidelijk en concreet zijn. ...
 2. Meetbaar maken. Om de voortgang van je SMART doel bij te houden, zul je het doel meetbaar moeten maken. ...
 3. Acceptabel houden voor jezelf en anderen. ...
 4. Realistisch houden. ...
 5. Tijdsgebonden maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op timemanagement.nl

Hoe werkt de SMART-methode?

Doelen SMART formuleren met de SMART methode
 1. Specifiek: wees zo gedetailleerd en specifiek mogelijk.
 2. Meetbaar: maak het doel meetbaar met KPI's en data analyse.
 3. Acceptabel: maak het doel acceptabel voor alle betrokkenen.
 4. Realistisch: zorg dat het doel echt haalbaar is.
 5. Tijdgebonden: stel een concrete deadline.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op passionned.nl