Hoe groot mag mijn oprit zijn?

Maximale oppervlakte van 80 m²: niet-overdekte constructies als een oprit kunnen vrijgesteld zijn van een vergunning bij een max. oppervlakte van 80 m². Let op: je moet hierbij ook bestaande niet-overdekte constructies meetellen (bv. tuinpaden, terrassen, zwembaden, …).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op opritaanleggen.net

Hoe groot mag een oprit zijn?

maximaal 80 vierkante meter per goed in zijtuin en achtertuin. Alle reeds bestaande niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin zoals opritten, tuinpaden, terrassen, of zonnepanelen moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op omgevingsloketvlaanderen.be

Hoe breed mag een oprit zijn?

Voor het parkeren van een personenauto op een oprit, dient de oprit minimaal 2,50m breed te zijn. Deze breedte is nodig om ook voldoende ruimte te hebben om langs de personenauto te kunnen lopen en om de deur van de personenauto open te kunnen doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op officielebekendmakingen.nl

Hoeveel opritten mag een huis hebben?

Bij woningen waar op eigen terrein kan en mag worden geparkeerd, is in principe één inrit per woning toegestaan. Bij de inrichting van het bestemmingsplan is of wordt geen rekening gehouden met meerdere inritten t.b.v. een woonkavel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lokaleregelgeving.overheid.nl

Heb je een vergunning nodig voor een oprit?

Enkel in de zij- of achtertuin: een vergunning voor een oprit in de voortuin is altijd vereist. Wil je in de achter- of zijtuin een extra stuk grond verharden om een auto op te plaatsen? Dan heb je doorgaans geen vergunning voor je oprit nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op opritaanleggen.net

Mijn droomtuin - De oprit aanleggen met Roger

33 related questions found

Wat valt onder oprit?

Een oprit is het gedeelte van een woonperceel bedoeld voor het parkeren of stallen van een voertuig, of voor het bereiken van de bij het huis behorende garage. Een oprit is altijd direct bereikbaar vanaf de openbare weg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Is een oprit eigen terrein?

Of u uw auto mag parkeren op een oprit, hangt af van de verkeerssituatie. Soms is een oprit onderdeel van de openbare weg, bijvoorbeeld als de oprit over een stoep loopt. De oprit wordt dan niet beschouwd als 'eigen terrein' en u mag uw auto daar niet parkeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsterdam.nl

Wat is het verschil tussen een oprit en een inrit?

In de verkeerskunde wordt de term oprit uitsluitend gehanteerd voor de eerste betekenis. Dit stemt overeen met het begrip inrit of uitrit in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990). De tweede betekenis wordt in de verkeerskunde aangeduid als een toerit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wegenwiki.nl

Hoe breed moet een oprit zijn voor 2 auto's?

Een auto heeft een oppervlakte nodig van 2 bij 5 meter. Als u twee auto's naast elkaar op uw oprit wilt zetten moet u dus uitgaan van een breedte van tenminste 5 meter. Vaak is de oprit nog wat breder zodat er gemakkelijk langs gelopen of gefietst kan worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wassinkbestratingen.nl

Welke oprit is waterdoorlatend?

Open verharding, los steenmateriaal

Een klassieke oplossing om een verharding zoals een oprit aan uw huis aan te leggen zijn losliggende steentjes, zoals dolomiet, grind, kiezels, etc. Deze open verharding is een ideale waterdoorlatende oplossing aangezien deze het regenwater maximaal laat afvloeien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op particulier.terradec.com

Wat kost een vergunning voor een oprit?

De gemeenteraad heeft de leges voor een uitritvergunning al verlaagd naar € 270,25.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op orr.nl

Hoe schuin mag een oprit zijn?

Een helling van een garage-inrit bedraagt maximum 13°.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wisfaq.nl

Wat gebeurt er als je geen vergunning aanvraagt?

In de Bouwverordening is bepaald (en ook in de Algemene Wet Bestuursrecht) dat de Gemeente handhavend mag optreden. Slopen of bouwen zonder vergunning of in afwijking van de vergunning kan een strafbaar feit opleveren. De maximale straf is hechtenis van maximaal vier maanden of een geldboete van maximaal € 4.500,–.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blenheim.nl

Hoe diep moet je een oprit uitgraven?

Uitgraven en drainage

Dit doe je door de grond eerst voldoende diep uit te graven (20-25 centimeter). Het liefst tot je een stabiele bodemlaag hebt bereikt. Indien het om een kleibodem of een drassige ondergrond gaat zul je maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat er water in de fundering trekt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op opritaanleg.be

Wat is verharding oprit?

Oprit verharding in tegels of klinkers

Tegels en klinkers zijn uitermate geschikt voor verwerking in opritten, looppaden en terrassen. Klinkers zijn over het algemeen wat makkelijker te leggen omdat ze vanwege hun geringe formaat goed blijven liggen en daarom ook op hellingen geplaatst kunnen worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op opritaanleg.be

Wat wordt gezien als een uitrit?

Een uitrit wordt gekenmerkt door de bestemming of de constructie ervan. Bij een zichtbaar beperkte bestemming, bijvoorbeeld de uitgang van een garagebox, een boerderij of een benzinestation, is vaak meteen duidelijk dat het een uitrit is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischbureauletselschade.nl

Wat wordt gezien als uitrit?

“Een weg wordt als uitrit beschouwd indien deze weg een beperkte bestemming heeft en deze beperkte bestemming kenbaar is voor alle verkeersdeelnemers ter plaatse (bestemmingscriterium) of indien deze weg ter hoogte van de aansluiting op de andere weg de fysieke kenmerken van een uitrit vertoont (constructiecriterium).”

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letselschadespecialist.nl

Hoe ver moet een auto van een oprit staan?

In het verkeersreglement staat niets over de afstand. In principe mag je dus tot helemaal tegen de garage parkeren. Maar wanneer duidelijk is dat je het in- en uitrijden daardoor zal hinderen (b.v. in een smalle straat, of omdat de inrij zeer smal is), dan kan je maar beter enige afstand houden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op touring.be

Wat te doen als een auto je oprit blokkeert?

Wat kunt u doen indien een voertuig dat zich op de openbare weg bevindt de toegang tot uw garage of oprit blokkeert? Aangezien het een overtreding is op de wegcode, zult u een beroep moeten doen op de politie opdat ze ter plaatse komt, de situatie opmeet en een proces-verbaal opstelt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blog.europ-assistance.be

Waarom mag je niet voor je eigen oprit parkeren?

Te klein voor een formele oprit

Want in het regelement verkeersregels en verkeerstekens staat dat dit soort stukjes grond te klein zijn voor een formele oprit. Dat is de reden dat ze gezien worden als onderdeel van de openbare weg. Dat betekent dat je daar dus niet mag parkeren, ook al is het eigen grond.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op omroepbrabant.nl

Kan je een boete krijgen op eigen terrein?

Een boete voor parkeren op uw eigen terrein, of de buurman die parkeert op uw parkeerplaats? Het is allemaal mogelijk als u niet oppast. Particulier eigendom kan openbaar zijn en op privéterrein kunnen gewone verkeersregels gelden!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jpr.nl

Hoeveel cm puin onder oprit?

Leg je een oprit aan? Zorg dan voor een laag van minimaal 15 centimeter gebroken puin. Daarbovenop komt een laag van 5 tot 10 centimeter ophoogzand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bestratingsweb.nl

Hoeveel van je tuin mag je verharden?

Alle verhardingen van paden, terrassen, prieeltjes, ... net zoals verharde vijvers en zwembaden mogen samengeteld niet meer dan 80 m² bedragen. Wil je dus nog meer verharding, dan moet je voor die extra oppervlakte wel een vergunning aanvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op habitos.be

Welke oprit bij moderne woning?

Betonklinkers op je moderne oprit

Een oprit in betonklinkers is een goede keuze, want die is eenvoudig te plaatsen en vergt weinig onderhoud. Betonklinkers zijn eigenlijk geperst beton, hebben een vrij lage prijs en zijn maatvast. Daarnaast zijn ze sterk en duurzaam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stoneline.be