Hoe kan ik een voorwaardelijke opmaak toepassen op tekst gegevens en formules?

Klik op het tabblad Start op Voorwaardelijke opmaak > Nieuwe regel. Klik in het vak Stijl op Klassiek. Schakel onder het vak Klassiek het selectievakje Alleen waarden met een hoge of lage rangschikking opmaken in en wijzig de optie in Een formule gebruiken om te bepalen welke cellen worden opgemaakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe doe je voorwaardelijke opmaak in Excel?

Selecteer het celbereik, de tabel of het hele werkblad waarop u voorwaardelijke opmaak wilt toepassen. Klik op het tabblad Start op Voorwaardelijke opmaak. Klik op Nieuwe regel. Selecteer een stijl, bijvoorbeeld 3-kleurenschaal, selecteer de gewenste voorwaarden en klik op OK.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe werkt voorwaardelijke opmaak?

Met voorwaardelijke opmaak kunt u patronen en trends in uw gegevens duidelijker maken. Als u deze wilt gebruiken, maakt u regels die de opmaak van cellen bepalen op basis van hun waarden, zoals de volgende maandelijkse temperatuurgegevens met celkleuren die zijn gekoppeld aan celwaarden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe voorwaardelijke opmaak doortrekken?

Selecteer eerst de hele tabel met uitzondering van de kolomtitels. Klik vervolgens de knop "Voorwaardelijke opmaak" in het lint (2), en kies "Nieuwe regel" (3) in het drop-downmenu. In het dialoogvenster dat verschijnt selecteer je de regel "Een formule gebruiken om te bepalen welke cellen worden opgemaakt" (4).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gratiscursus.be

Hoeveel voorwaarden kun je toevoegen in een ALS voorwaarden functie?

Met de functie ALS. VOORWAARDEN kunt u maximaal 127 verschillende voorwaarden testen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Voorwaardelijke opmaak (standaard of met formule)

37 related questions found

Hoe gebruik je formules in Excel?

Een eenvoudige formule maken in Excel
 1. Klik op het werkblad op de cel waarin u de formule wilt invoeren.
 2. Typ het gelijkteken = en vervolgens de constanten en operatoren (maximaal 8192 tekens) die u in de berekening wilt gebruiken. Typ voor ons voorbeeld =1+1. Notities: ...
 3. Druk op Enter (Windows) of Return (Mac).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe maak je een opmaak in Excel?

Tabellen maken en opmaken
 1. Selecteer een cel in de gegevens.
 2. Selecteer Start > opmaken als tabel.
 3. Kies een stijl voor de tabel.
 4. Stel in het dialoogvenster Tabel maken het celbereik in.
 5. Markeer als de tabel kopteksten bevat.
 6. Selecteer OK.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe kan ik in Excel een kleur geven bij bepaalde waarde?

Een cel een kleur geven bij een waarde
 1. Ga op een cel staan.
 2. Klik Voorwaardelijke opmaak en kies Markeringsregels voor cellen.
 3. Kies bijvoorbeeld Tussen… en geef waarde op en kleur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op planningpme.nl

Hoe verander je de opmaak in Excel?

Een Excel-stijl wijzigen
 1. Selecteer de cellen met de Excel-stijl.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de toegepaste stijl in Start > Celstijlen.
 3. Selecteer Wijzigen > Opmaak wijzigen om te wijzigen wat u wilt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe Tekstterugloop in Excel?

Tekstterugloop toepassen in een cel of groep cellen

Selecteer de cellen die u wilt opmaken. Klik op het tabblad Start op Tekstterugloop. De tekst in de cel loopt terug zodat deze binnen de kolombreedte past. Als u de breedte van de kolom wijzigt, wordt de terugloop automatisch aangepast.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Is ALS formule Excel?

Gebruik de functie ALS, een van de logische functies, om één waarde te retourneren als een voorwaarde waar is en een andere waarde als de voorwaarde onwaar is. Bijvoorbeeld: =ALS(A2>B2;"Budget overschreden";"OK") =ALS(A2=B2;B4-A4,"")

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Waar zit Tekstterugloop in Excel?

Tekst automatisch laten teruglopen

Klik op het tabblad Start in de groep Uitlijning op Terugloop. (In Excel voor het bureaublad kunt u ook de cel selecteren en vervolgens op Alt+ H + Wdrukken.) Notities: De gegevens in de cel lopen terug zodat ze binnen de kolombreedte passen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Waarom werkt voorwaardelijke opmaak niet?

Voorwaardelijke opmaak wordt niet meer toegepast nadat de eerste voorwaarde waar is. Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2007 en hoger, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Wat wordt bedoeld met de juiste opmaak?

Het samenstellen van tekst en beeld op een grafisch verantwoorde wijze. Tekstvlakken en beeldelementen worden via het beeldscherm op de juiste / gewenste stand geplaatst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Hoe kun je met een als If functie te gebruiken een kleur geven aan een antwoord?

Het beste antwoord

Je kunt een vak automatisch laten kleuren door gebruik te maken van "conditional formatting", in het Nederlands "Voorwaardelijke opmaak".

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe tel je unieke waarden in Excel?

Het aantal unieke waarden tellen aan de hand van een filter

U kunt het dialoogvenster Geavanceerd filter gebruiken om de unieke waarden uit een kolom met gegevens te extraheren en deze op een nieuwe locatie te plakken. Vervolgens kunt u de functie RIJEN gebruiken om het aantal items in het nieuwe bereik te tellen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Wat betekent groen hoekje in Excel?

Fout traceren

wordt weergegeven naast de cel waarin een formulefout optreedt en er wordt een groene driehoek weergegeven in de linkerbovenhoek van de cel. Wanneer u op de pijl naast de knop klikt, wordt een lijst met opties voor foutcontrole weergegeven. Zie Fouten in formules detecteren voor meer informatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Wat betekent Punt Komma in Excel?

Plaats een puntkomma (;) tussen waarden in verschillende rijen. Als u de waarden 10, 20, 30, 40 in één rij wilt weergeven en de waarden 50, 60, 70, 80 in de rij eronder, voert u de 2-bij-4-matrixconstante {10,20,30,40;50,60,70,80} in.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Wat is de opmaak van de tekst?

De opmaak is de manier waarop de tekst en eventuele beelden over de bladzijde(n) verdeeld zijn. De opmaak gaat dus over de titel, de tussenkopjes, de tekstindeling, de alinea-indeling en over de lettertypes. Het lettertype van een tekst zegt meestal wat over de sfeer van de tekst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op debijlesstudent.nl

Hoe plak je tekst zonder opmaak?

Druk op Ctrl+C om te kopiëren, Ctrl+X om te knippen of Ctrl+V om de tekst of afbeelding te plakken (Windows); of druk op ⌘+C, ⌘+X of ⌘+V (Mac). In Chrome, Firefox en edge op basis van Chromium kunt u ook Ctrl+Shift+V en ⌘+Shift+V gebruiken om alleen tekst te plakken (tekst zonder bronopmaak plakken).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe maak je een grafiek in Excel met meerdere gegevens?

Klik op een willekeurige plek in een tabel of de gegevens waarvoor u een grafiek wilt maken. Ga naar het tabblad invoegen en klik op de pijl bij lijngrafieken. Selecteer het gewenste grafiektype, er bestaan voor lijngrafiek meerdere typen, zowel 2D als 3D. De grafiek verschijnt in het venster.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ctctalent.nl

Hoe kan ik waardes op verschillende werkbladen gebruiken?

Je kunt waardes op verschillende werkbladen gebruiken door verwijzingen te maken naar de cellen op die werkbladen. Gebruik de notatie “Werkbladnaam! Cel” in je formules. Bijvoorbeeld, “=Werkblad1!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dezaak.nl

Hoe gebruik je de als formule?

Gebruik de functie ALS, een van de logische functies, om één waarde te retourneren als een voorwaarde waar is en een andere waarde als de voorwaarde onwaar is. Bijvoorbeeld: =ALS(A2>B2;"Budget overschreden";"OK") =ALS(A2=B2;B4-A4,"")

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Waarom werkt een formule niet in Excel?

Wanneer een formule niet wordt berekend, moet u controleren of automatische berekening is ingeschakeld in Excel. Formules worden niet berekend als handmatige berekening is ingeschakeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com