Hoe kun je in contact komen met God?

 1. 1 Je kunt overal bidden. “We hebben de neiging heel hard te zoeken naar de ideale omstandigheden om te bidden. ...
 2. 2 Gebed is een gesprek dat God met jou begonnen is. ...
 3. 3 Kijk naar het voorbeeld dat Jezus zelf heeft gegeven. ...
 4. 4 Zoek naar een goede houding om te bidden. ...
 5. 5 Hou het kort en simpel. ...
 6. 6 Wees eerlijk. ...
 7. 7 Zeg het tegen God.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trouw.nl

Hoe God naar jou kijkt?

'Hoe God naar je kijkt' is het vervolg op de bestseller Wie je bent in Christus. Wilkin laat zien hoe God 'in Christus' naar je kijkt. Misschien is dit wel het mooiste boek dat hij tot nu toe heeft geschreven. Geloof jij wat God zegt over jou?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bol.com

Hoe kan je God iets vragen?

Hulp bij vergeving vragen

In vertrouwen vertel je aan de priester je verkeerde actie. Hij luistert, vergeeft je namens God, en geeft je meestal een opdracht mee om je fout weer goed te maken. Ook als je niet katholiek bent, kun je op internet zoeken naar een priester bij jou in de buurt om je hier mee te helpen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bijbel.eo.nl

Hoe kom ik tot God bekeerd?

Als je tot bekering komt, heb je een sterk verlangen om anderen te vertellen over de waarheid en het geluk dat je hebt gevonden. Een goed voorbeeld uit de Schriften is Lehi's droom waarin hij zo graag zijn gezinsleden van de heerlijke vruchten van de boom des levens wilde geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op churchofjesuschrist.org

Wat is intimiteit met God?

God verlangt naar intimiteit met jou!

Wikipedia omschrijft intimiteit als volgt: Intimiteit is een vorm van verbondenheid tussen twee of meerdere personen. Het is Gods verlangen om zijn liefde aan ons te openbaren en Hij verlangt ernaar dat wij zijn liefde beantwoorden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zijlacht.nl

How to Improve Your Relationship With God In 4 Steps - Whiteboard Video | Impact Video Ministries

43 related questions found

Wat zegt God over seks?

Je zult niet doden, overspel plegen, stelen, valse getuigenis afleggen, want Ik ben de Heer, uw God. Dus ook het onderdeel van de Tien Geboden dat seksueel gedrag binnen een man-vrouw relatie reguleert, staat in dit transcendente teken: 'pleeg geen overspel' (Ex. 2o:14; Deut.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Hoe zorg je voor meer intimiteit?

6 tips voor meer intimiteit
 • Zelfreflectie: denk na over waarom je bepaalde frustraties hebt. ...
 • Maak tijd voor een goed gesprek. ...
 • Spreek vanuit je eigen gevoel, geef weer hoe jij zaken ervaart. ...
 • Geef aan wat je partner (anders) kan doen om jou te ondersteunen. ...
 • Geef je partner ruimte om te reageren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op well2day.be

Hoe openbaarde God zich?

Van bij het begin van de geschiedenis van de mensheid heeft Hij zich persoonlijk laten kennen in het geweten van de mens om hem zo de weg naar het heil te openen. Deze vorm van openbaring wordt als 'bovennatuurlijk' genoemd, omdat God hier voor het eerst toont dat Hij zich aan ons wil meedelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kuleuven.be

Hoe gaat bekering?

Eerst ging je de ene kant op, nu de andere kant op. Dat is een bewuste keuze. Bekering is een veelgebruikte term binnen het christendom. Daar wordt de term bekering gebruikt voor mensen die eerst niet in God geloofden, maar zich vervolgens 'omkeren' en de keuze maken om wél in Hem te geloven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bijbel.eo.nl

Hoe kun je je bekeren?

Roep tot God uit het diepste van je hart! Dit is de eerste stap van je bekering, een algehele erkenning aan God over hoe je bent en hoe het met je is. Misschien een erkenning dat je niet die reine en heilige kerkganger bent waarvan je vrienden dat wèl denken. Je zonden hebben je gescheiden van God!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op christenzijn.nl

Hoe ziet God er in het echt uit?

God zag er dus uit als een mens. Omdat God een wijze man was die als een vader waakte over de mensen, kozen kunstenaars er in de Middeleeuwen al voor om hem te tonen als een grijze oude man. Vaak had hij wit/grijs haar en een baard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kunstvensters.com

Wat wil God van de mens?

Gods wil is zijn welbehagen, geopenbaard in Christus. Door het geloof in Hem wordt de menselijke wil bevrijd. De wil van de ongelovige mens – de gebonden wil – staat haaks op die van God. De wil van de gelovige mens – de bevrijde wil – is opgenomen in de wil van de Here, die sterker is dan de menselijke wil.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theologie.nl

Wat moet ik doen om vergeven te worden?

Onderzoek goed hoe je je voelt over wat er gebeurd is. Zorg ervoor dat je kunt uitdrukken wat voor jou niet oké was. Doe wat je moet doen om je beter te voelen. Onthoud dat vergeven niet betekent dat je je verzoent met de persoon in kwestie of zomaar pikt wat hij of zij je heeft aangedaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op samenuiteen.nl

Wat betekent kijken met de ogen van God?

Wat betreft die van anderen moeten we proberen barmhartig te zijn en naar hen te kijken met Jezus' ogen. Het betekent dat we de bereidheid hebben medemensen die ons kwaad berokkenen, te vergeven en hun nieuwe kansen bieden, als zij berouw hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op aartsbisdom.nl

Waarom kijkt iemand naar je?

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek was dat mensen aandachtig staren naar non-verbale taal. Als iemand naar je staart, is dat dus omdat hij meer informatie over je moet verkrijgen. In feite geeft je non-verbale taal, vooral die van je gezicht en je ogen, veel informatie over je mentale toestand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verkenjegeest.com

Waarom kijkt hij naar mij?

Een man die je aantrekkelijk vindt, zal dit laten merken omdat hij de hele tijd naar je lichaam kijkt. Vaak op een niet zo subtiele manier. Mannen die betere sociale vaardigheden hebben zullen weten hoe ze dit moeten verbergen. En ik zal maar niet vertellen waar hij op dat moment aan denkt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mannengeheim.nl

Hoe lang duurt bekeren?

In Nederland duurt de opleiding in het progressieve jodendom minimaal twee jaar, in de orthodoxie duurt die vaak veel langer. Hoeveel mensen zich jaarlijks bekeren tot het jodendom is niet bekend, maar het gaat niet om grote aantallen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trouw.nl

Wat zeg je als je bekeerd?

Wees blij en gedenk veelvuldig de gunsten die je hebt in je leven, hoe klein of groot ze ook mogen zijn. Vergeet niet dat de meeste Metgezellen van de Profeet ook bekeerlingen waren. Zij zijn net als jij afstammelingen van Adam en Eva. Wees sterk en vind rust in je gebeden en aanbiddingen tot Allah.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stichtingbekeerling.nl

Wat zijn de gevolgen van bekering?

Bekering gaat daarom gepaard met geloof in Jezus Christus. Bekering gaat ook samen met een geestelijke wedergeboorte, de onzienlijke kant van dezelfde ingrijpende levensgebeurtenis. Bekering geeft God gelegenheid en reden om vergeving van zonden, het eeuwige leven en de gave van de Geest te schenken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op christipedia.nl

Wat schiep God allemaal?

Op de vierde dag schiep Hij de zon om overdag te schijnen. Daarna schiep Hij de maan en de sterren om 's nachts te schijnen. Op de vijfde dag schiep God de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Hij zegende wat Hij geschapen had: dat alles talrijk zou worden en de vissen de wateren zouden vervullen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op churchofjesuschrist.org

Wat zegt God over zorgen?

1. Men kan geen twee heren dienen. 2. a Gods zorg voor wie hem dient gaat de zorg voor de dieren en planten te boven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kuleuven.be

Zou bij God niet weten?

Ik zou het bij God niet weten. (bij god niet weten als algemene uitdrukking in de betekenis 'helemaal niet weten' is ook heel gebruikelijk)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Kun je een goede relatie hebben zonder seks?

Een relatie zonder seks kan juist een sterke nadruk leggen op communicatie en emotionele intimiteit. Het vermogen om openlijk te praten over gevoelens, behoeften en verlangens kan een diepere verbinding tot stand brengen. Emotionele intimiteit kan zorgen voor een gevoel van begrip, steun en verbondenheid in de relatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vriendin.nl

Is seks belangrijk?

Waarom goede seks belangrijk is

Het is de lijm in je relatie; door de hormonen die je tijdens het vrijen aanmaakt, krijg je samen een diepere verbinding dan je op andere manieren kunt krijgen. Seks is een manier om af te stemmen, elkaar terug te vinden, opnieuw te beginnen, te vergeven en te ontdekken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 365dagensuccesvol.nl

Wat doet seks met je lichaam?

Tijdens seksuele activiteit versnelt de hartslag en stroomt het bloed sneller door de bloedvaten. Dit is, net als bij sporten, goed voor hart en bloedvaten en verlaagt zo het risico op het krijgen van een hartaanval. Ouderen maken zich misschien zorgen dat inspanning tijdens de seks slecht is voor hun hart.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rtlnieuws.nl