Hoe lang blijft een melding bij de politie staan?

Bij overtredingen blijven de gegevens 5 jaar bewaard (als er een taakstraf of vrijheidsstrafvoor is opgelegd blijven ze 10 jaar bewaard). Voor misdrijven blijft het 20 jaar; of 30 jaar bewaard (als de maximale straf van het strafbare feit 6 jaar of meer is) en. Bij zedenmisdrijven blijft het 80 jaar bewaard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Hoe lang bewaart de politie een melding?

Zo lang blijven gegevens over het algemeen bewaard: 5 jaar bij overtredingen (10 jaar als je een taakstraf kreeg of de gevangenis in moest); 20 of 30 jaar voor misdrijven waarop maximaal 6 jaar straf staat; 80 jaar bij zedenmisdrijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Hoe lang blijft er iets op je strafblad staan?

Veroordelingen tot een politiestraf worden meestal na 3 jaar automatisch uit het strafregister gewist.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op watwat.be

Kan je bij de politie als je een strafblad hebt?

Iedereen die bij de politie wil werken moet van onbesproken gedrag zijn. Om dit te onderzoeken onderga je een betrouwbaarheidsonderzoek, ook wel screening genoemd. Bij de politiescreening kijken we of er risico's zijn als jij bij de politie gaat werken. Hoe betrouwbaar ben jij?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kombijde.politie.nl

Hoe kom je van een strafblad af?

Bij zware misdrijven (feiten waarvoor u volgens de wet 6 jaar of meer kunt krijgen) wordt het strafblad in principe verwijderd als er 30 jaar zijn verstreken na de einduitspraak of na het volledig voldoen van de strafbeschikking. In ieder geval worden de gegevens 20 jaar na het overlijden van de betrokkene verwijderd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kantoorvanbreukelen.nl

Hoe beschermt de politie je anonimiteit bij een melding?

45 related questions found

Is een strafblad voor altijd?

30 jaar na de einduitspraak of 30 jaar na het volledig voldoen van de strafbeschikking tenzij de duur van de gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel (bijvoorbeeld TBS) langer is dan 20 jaar. Dan wordt de termijn van 30 jaar verlengd met 20 jaar (dus verwijdering na 50 jaar);

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justid.nl

Is het erg als je een strafblad hebt?

U bent verplicht de waarheid te vertellen en dus aan te geven als u een strafblad heeft. Ook kan een strafblad problemen opleveren met het aanvragen van een visum of verblijfsvergunning. Of uw verblijfsvergunning kan worden ingetrokken. Verder wordt het onmogelijk om bepaalde beroepen uit te oefenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtstelefoon.nl

Kan ik online zien of ik een strafblad hebt?

U kunt geen kopie krijgen van uw strafblad. U kunt wel een verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst om uw strafblad in te zien. Op de website van de Justitiële Informatiedienst staat hoe u het verzoek moet indienen. U krijgt dan van de rechtbank een uitnodiging om het uittreksel in te komen zien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjib.nl

Wat kan de politie zien in het systeem?

De politie registreert allerlei gegevens om haar taken goed uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld telefoonnummers en meldingen. U kunt de politie vragen welke gegevens over u zijn vastgelegd. En aan wie de politie de gegevens verstrekt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe lang strafblad VOG?

Introductie. De terugkijktermijn voor een VOG NP is 4 jaar. Hierop zijn een aantal uitzonderingen: Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Wat verjaard niet?

Voor misdrijven geldt een verjaringstermijn van 6, 12 of 20 jaar. Ernstige misdrijven verjaren niet. Misdrijven waarop een boete, hechtenis of gevangenisstraf staat van maximaal 3 jaar. Zoals stroperij en het niet opvolgen van een ambtelijk bevel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan je een VOG krijgen met een strafblad?

Iemand met een strafblad maakt daarom ook kans op een VOG. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag, bekijkt Justis of er strafbare feiten zijn die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Ook wordt er een belangenafweging gemaakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Welke beroepen niet uitoefenen met strafblad?

Welke gevolgen heeft een strafblad voor mij? Zolang u een strafblad heeft, mag u sommige beroepen niet uitoefenen. Zoals advocaat, leraar of deurwaarder. Voor sommige beroepen heeft u een VOG (Verklaring omtrent gedrag) nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat gebeurt er met mijn melding bij de politie?

Bij een melding vertel je aan de politie wat er is gebeurd. Er wordt geen aangifte opgenomen en geen onderzoek ingesteld. Dankzij jouw melding is de politie extra alert en kan snel handelen. Zeker als er meerdere meldingen en aangiftes worden gedaan tegen een persoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op helpwanted.nl

Wat gebeurt er met melding politie?

Wat gebeurt er na de melding of aangifte? Het slachtoffer kan bij zijn aangifte doorgeven dat hij op de hoogte wil blijven van de voortgang. Zoals het opsporen en aanhouden van de dader door de politie en wat het Openbaar Ministerie (OM) gaat doen. Het slachtoffer kan de voortgang via het slachtofferloket volgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op veiligepubliekedienstverlening.nl

Wat houdt een melding bij de politie in?

Als je aangifte doet, verzoek je om strafvervolging. Dit betekent dat je wil dat de dader gestraft wordt. Doe je een melding, dan stel je de politie op de hoogte van de situatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Wat kan de politie zien op je telefoon?

Nadat een smartphone (rechtmatig) is ontgrendeld heeft de politie in beginsel toegang tot alle informatie op het apparaat. De gemiddelde smartphone bevat informatie over locaties en bezigheden van een verdachte. Op die manier kan er een enorme hoeveelheid privégegevens worden uitgelezen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elhannouche.nl

Kan politie meekijken op je telefoon?

Kan politie je telefoon aftappen? Ja, de politie heeft deze bevoegdheid, maar moet hiertoe wel toestemming hebben gekregen van de rechter-commissaris. Daarnaast moet het gaan om een misdrijf waarop een gevangenisstraf staat van 4 jaar of meer, en moet het ter bescherming zijn van de rechtsorde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op de-strafrechtadvocaat.nl

Kan politie meekijken op internet?

We kunnen als politie niet zien of iemand bezig is met het hacken van een account of dat iemand voor de twintigste keer een mailtje stuurt met een bedreiging. In dat soort gevallen kunnen we alleen maar in actie komen als er melding of aangifte van gedaan wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Kan een werkgever mijn strafblad zien?

Een “gewone” werkgever kan de gegevens niet opvragen. In het “Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens” wordt geregeld wie de gegevens kan opvragen. In het algemeen betreft het onderdelen van de overheid zelf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zaansemeesters.nl

Wat komt er allemaal op je strafblad?

Wat zegt de wet over het strafblad? Elke keer dat je wordt veroordeeld door een rechtbank, komt die veroordeling op je strafregister of strafblad terecht. Je strafregister of strafblad vormt zo een overzicht van elke veroordeling die je al hebt opgelopen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jureca.be

Wat valt onder een strafblad?

Alle misdrijven worden geregistreerd. Overtredingen worden in de meeste gevallen opgenomen op het strafblad, maar er zijn belangrijke uitzonderingen. Het moet wel gaan om strafbare feiten die zijn gepleegd door personen die de leeftijd hebben van 12 jaar en ouder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justid.nl

Hoeveel procent van de bevolking heeft een strafblad?

In 2005 was 1,9 procent van de bevolking verdacht van een misdrijf, in 2021 was dat 0,8 procent. Bij alle generaties en herkomstgroepen neemt het percentage geregistreerde verdachten van misdrijven sinds 2005 af. Onder migranten daalt het aandeel verdachten van 3,3 procent in 2005 tot 1,1 procent in 2021.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbs.nl

Wat voor straf krijg je?

Welke straffen zijn er? De belangrijkste straffen zijn een boete, een taakstraf en gevangenisstraf. De rechter kan ook maatregelen opleggen. Daaronder valt bijvoorbeeld ontneming van geld dat door het misdrijf is verkregen, het betalen van schadevergoeding of – de meest ingrijpende – tbs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Hoeveel mensen krijgen geen VOG?

Mensen schatten hun kansen op een VOG vaak laag in. Sommigen zien zelfs helemaal af van de aanvraag, uit angst voor afwijzing. Onterecht, want maar een klein deel van alle VOG-aanvragen wordt geweigerd: in 2019 slechts 0,33%.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl