Welke rechten heeft een klant bij colportage?

Koop aan de deur (colportage) en bedenktijd. Als je een aankoop doet aan de deur, op straat of tijdens een verkoopdemonstratie, geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Als je spijt krijgt van je aankoop kun je die binnen deze termijn zonder reden ongedaan maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consumentenbond.nl

Welke rechten heb je als klant?

 • Wat is consumentenrecht? Als een klant iets koopt, dan is dit een mondelinge of schriftelijke afspraak tussen u en de koper. ...
 • Garantie geven. ...
 • Bedenktijd geven. ...
 • Betalingstermijn bepalen. ...
 • Verkopen buiten een winkel. ...
 • Abonnementen verkopen. ...
 • Reizen, vakanties of timesharing verkopen. ...
 • Persoonsgegevens beschermen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Is colportage aan de deur toegestaan?

Niet alleen verkoop aan de deur valt onder colportage. Alle situaties waarin klanten op initiatief van de verkoper bij elkaar komen, vallen onder colportage. Dan gelden dus ook de extra rechten voor de consument.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rtlnieuws.nl

Wat zijn de rechten en plichten van een koper?

Plichten van koper en verkoper

De verkoper moet je informeren over het product dat je koopt. Dit staat bekend als de informatieplicht van de verkoper. Daarnaast heb jij als koper óók een plicht, namelijk de verkoper laten weten wat je met het product gaat doen en vragen of het product daarvoor ook geschikt is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justitia.nl

Wat zijn de rechten en plichten van een consument?

Als consument heb je recht op een goed (deugdelijk) product. Dat betekent dat je recht hebt op een product dat voldoet aan wat je ervan mag verwachten. Een verkoper kan je ook extra garantie geven. Of hij kan voorstellen dat je extra garantie koopt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consumentenbond.nl

Welke rechten heb ik als mijn werkgever mij niet meer inzet als oproepkracht?

33 related questions found

Wat zijn de 4 belangrijkste wetten van het consumentenrecht?

Voorbeelden zijn het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De meeste regels van het consumentenrecht zijn dwingend voorgeschreven: er mag niet van worden afgeweken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justitia.nl

Wat zijn rechten en plichten?

Een recht is een aanspraak op een bepaald iets. Het recht op gezondheidszorg bijvoorbeeld, betekent dat je in bepaalde situaties aanspraak kunt maken op gezondheidszorg. Met ieder recht correspondeert de plicht van iemand anders. Dat kan een plicht zijn om iets te doen, of een plicht om iets te laten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op knmg.nl

Kan een koper onder verkoop uit?

De wettelijke bedenktijd

Nadat de koopovereenkomst is getekend en ter hand is gesteld gaan de 3 dagen bedenktijd in. Binnen deze termijn kan de koper zonder opgave van reden ontbinden, de verkoper kan dat niet. Een beroep doen op deze 3 dagen bedenktijd is vormvrij en kan zelfs mondeling worden gedaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nlverhuist.nl

Wat als koper zich terugtrekt?

De koper trekt zich terug binnen de wettelijke bedenktijd

Binnen deze bedenktijd kan de koper zonder opgaaf van reden af zien van de koop, zonder dat dit gevolgen heeft. Op de dag dat de koper een afschrift krijgt van het getekende koopcontract gaat deze wettelijke bedenktijd in.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op directhuisverkopen.com

Heb je altijd recht op retour?

Bij veel winkels mag u een aankoop binnen een bepaalde tijd ruilen. Maar dit mag niet altijd. In een gewone winkel is ruilen geen recht. De verkoper mag zelf kiezen of hij dat accepteert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consuwijzer.nl

Wat te doen tegen colportage?

Als je er later nog eens overdenkt lijkt het ineens geen goed idee meer. Gelukkig staat in de colportagewet vastgelegd dat je binnen 14 dagen van de overeenkomst mag afzien. Dit geldt bij een aankoopbedrag vanaf €50,-. Je mag dan zonder opgave van reden de overeenkomst schriftelijk ontbinden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stopsticker.nl

Wat te doen tegen verkopers aan de deur?

Wees standvastig en kordaat. Ga niet in op de argumenten van de verkoper en laat het niet lijken dat je twijfelt. Geef aan dat je geen interesse hebt en doe de deur dicht. Ga niet direct op een aanbieding in.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stopsticker.nl

Wat te doen tegen colporteurs?

Het enige dat je kunt doen is het bedrijf van de colporteur opbellen en een klacht indienen en vragen/eisen dat ze je van de lijst afhalen,maar vraag ook aan de colporteur of hij/zij ook een cursus Nederlands in de aanbieding heeft en wijst dan direct erna op je sticker en doe de deur dicht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Kan je een klant weigeren?

Op zich mag je als ondernemer zaken doen met wie je maar wil en mag je dus ook klanten weigeren, al moet er dan wel een duidelijke grond zijn. Het mag duidelijk zijn dat discriminatoire gronden uiteraard niet mogen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ictrecht.nl

Kun je een klant weigeren?

In principe bent u vrij om zelf te bepalen wie er wel en wie er niet bij u mag bestellen. U mag dus alle beschikbare bronnen, zoals zwarte lijsten, en methoden, zoals wonen in een bepaalde buurt en het shoppen in bepaalde prijscategorieën, gebruiken om een bestelling van een klant te weigeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op twinklemagazine.nl

Wat te doen bij een miskoop?

Wat kan ik doen bij een miskoop via Marktplaats?
 1. Controleer de advertentie. Het product moet eruit zien en werken zoals in de advertentie staat. Staat in de advertentie dat het een 'nieuw' product is? ...
 2. Overleg met de verkoper. Laat de verkoper weten wat er mis is met uw aankoop, bijvoorbeeld: ...
 3. Stap 4. Start een rechtszaak.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kan je als koper terugkomen op een bod?

Ik kreeg een tegenbod van de verkoper

U mag uw bod altijd intrekken of veranderen. U mag bijvoorbeeld het bedrag verhogen of andere voorwaarden stellen. Ook mag u op andere huizen bieden. Tijdens het onderhandelen mag de verkoper doorgaan met het houden van bezichtigingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoe vaak komt financiering niet rond?

U dacht uw huis verkocht te hebben totdat de makelaar belde met de mededeling dat de kopers de hypotheek niet op tijd rond krijgen. Of u even uitstel wenst te verlenen voor het financieringsvoorbehoud. Uit onderzoek blijkt dat 28% van alle kopers in 2021 niet tijdig de hypotheek in orde kregen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cournot.nl

Wat gebeurt er als je de financiering niet rond krijgt?

Neem je geen financieringsvoorbehoud op in het koopcontract en krijg je de financiering niet rond, dan ben je gebonden aan de koopovereenkomst. Als je de woning niet kunt betalen, dan kan de verkoper de koopovereenkomst ontbinden. In dat geval moet je meestal een boete betalen van 10% van de koopsom.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eigenhuis.nl

Kan ik een aankoop ongedaan maken?

Volgens de wet heeft u 14 dagen de tijd om uw koop ongedaan te maken. Dit is de bedenktijd. U maakt de koop ongedaan met het 'herroepingsformulier' van de verkoper.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kan een verkoper de koop ontbinden?

Op grond van de wet hebt u als koper na het tekenen van het koopcontract een bedenktermijn van 3 dagen. Soms is in het koopcontract afgesproken dat de verkoper ook een bedenktermijn heeft. De verkoper kan dan binnen de bedenktermijn van het contract af. Een bedenktermijn voor de verkoper komt niet vaak voor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op interpolis.nl

Kan een koper zich nog bedenken?

Als de koopovereenkomst voor een bestaande woning door zowel de koper als de verkoper is ondertekend, is de koop een feit. Toch kan de koper na het tekenen nog van de koop af: dankzij de wettelijke bedenktijd en ontbindende voorwaarden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eigenhuis.nl

Wat zijn alle rechten?

Mensenrechten omvatten burgerlijke en politieke rechten, zoals het recht op leven, vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast zijn er ook de sociale, culturele en economische rechten, waaronder het recht op deelname in de cultuur, het recht op voedsel, het recht op werken en op onderwijs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amnesty-international.be

Wat zijn de basisrechten?

Grondrechten zijn de elementaire rechten en vrijheden die aan iedereen in de EU toekomen. Deze rechten zijn overal gelijk, ongeacht waar u vandaan komt, wat u gelooft of hoe u leeft. Deze rechten staan voor belangrijke beginselen zoals waardigheid, rechtvaardigheid, respect en gelijkheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fra.europa.eu

Welke vormen van rechten zijn er?

Grotendeels wordt het recht opgedeeld in vijf categorieën: bestuursrecht, staatsrecht, burgerlijk recht, strafrecht en internationaal recht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op begrijpbaarjuridischadvies.nl